donderdag 18 juli 2024
23.7 C
Paramaribo
17.3 C
Amsterdam
0
(0)

Database voor kinderen met risico gedrag of in conflict zijn met de wet

lees ook ...

Inheemse gemeenschappen van Suriname luiden noodklok bij VN-...

Tijdens de 141ste VN-zitting over het Internationaal Verdrag inzake Burgerrechten en Politieke Rechten in Genève, heeft basya Louis Biswane van de Vereniging van Inheemse Dorpshoofden in Suriname (VID...

Het Internationaal Verdrag voor de Rechten van het Kind (IVRK) geeft in Artikel 40 aan, dat ieder kind dat een strafbaar feit begaat, recht heeft op een behandeling die verenigbaar is met de eigenwaarde en de leeftijd van het kind en waarbij volledige herintegratie in de samenleving het doel is.

Preventie is een topprioriteit voor het Openbaar Ministerie (OM) als het gaat om kinderen gaat die in aanraking komen met de wet en/of risico lopen. Jammer genoeg ontbreekt het aan een duidelijk overzicht van de kinderen die in aanraking komen met de politie.

Naar aanleiding van het voorgaande is op 24 augustus jongstleden een overeenkomst ondertekend voor het ontwikkelen van een  database systeem van alle kinderen die een risicogedrag vertonen of in conflict zijn met de wet.

Het document werd ondertekend door procureur-generaal, mw. mr. Garcia Paragsingh en de directeur van Business & Data Solutions N.V. (BDS N.V.), de heer Reno Siswowijoto.

Het doel van dit project is om een uniform softwareprogramma te ontwikkelen datgegevens bevat over kinderen die een risico gedrag vertonen of in conflict zijn met de wet.

Het softwareprogramma zal een volgsysteem bevatten voor de algehele monitoring van de gevallen die in het systeem zijn geregistreerd. Dit zal een beter overzicht geven met betrekking tot het verloop van de (straf)zaken.

Verder kan met dit systeem de data op een efficiënte en effectieve wijze aangewend worden door de overheid voor specifieke analysedoeleinden bij beleidsontwikkeling voor deze kinderen.

Het project wordt door het Openbaar Ministerie uitgevoerd en door ‘United Nations International Children’s Emergency Fund’ (UNICEF) gefinancierd.

 

En.. wat vond je van dit artikel?

-- Advertentie / POJ - 218001 --

redactie tip

meer Suriname

meer Suriname nieuws »

meest gelezen

HomeSurinameDatabase voor kinderen met risico gedrag of in conflict zijn met de wet