Suriname ALTIJD Dichtbij

Suriname

Cursus ordenen en beschrijven archieven voor personeel Nationaal Archief

Geplaatst

op

door

Personeel van het Nationaal Archief Suriname (NAS) wordt gedurende twee weken getraind in het ordenen en beschrijven van archieven. De cursus bestaat uit een theoretisch en een praktisch deel. In de archiefwet is opgenomen dat archieven in goede, geordende en toegankelijke staat moeten worden overgebracht naar het Nationaal Archief.

Rita Tjien-Fooh, nationale archivaris van Suriname, zegt dat medewerkers tijdens de cursus kennis en de tools zullen worden bijgebracht voor het inventariseren van archieven. Dit is noodzakelijk, omdat archieven eerst geïnventariseerd en beschreven dienen te worden, voordat die beschikbaar worden gesteld aan het publiek.

Deze cursus is onderdeel van het project ‘Saving Suriname’s History’, dat wordt gefinancierd door de Gerda Henkel stichting in samenwerking met de Radboud Universiteit, het Nationaal Archief Nederland en de Anton de Kom Universiteit van Suriname. Het doel van dit project is om de archieven te ontsluiten, conserveren en digitaliseren. Het uiteindelijk doel is het beschikbaar stellen van de collectie aan het publiek, zowel in de studiezaal als online, stelt Tjien-Fooh.

Het NAS is de bewaarplaats van de overgebrachte archieven van zowel de centrale als de regionale overheidsorganen, van parastatale bedrijven en instellingen. Al deze archieven vormen een belangrijk onderdeel van het cultureel-historisch erfgoed van Suriname. De hoofdtaak van het NAS is niet alleen om deze collectie van archieven deskundig en effectief te beheren, maar ook om de daarin opgeslagen informatie voor de Surinaamse burger en andere in Suriname geïnteresseerden zichtbaar te maken.

Reageer op dit bericht

Reageer op dit artikel

1000


Advertentie

Suriname

Moengo maakt zich op voor viering 44 jaar Srefidensi

Geplaatst

op

door

Op 25 november 2019 herdenkt Suriname 44 jaar Staatkundige Onafhankelijkheid. De festiviteiten worden dit jaar in Moengo, in het district Marowijne gevierd. De voorbereidingen voor deze grote dag zijn in volle gang en worden uitgevoerd door een speciaal benoemde commissie, onder leiding van Ramon Abrahams. Voordat de commissie is gestart met de voorbereidingen zijn alle actoren die een rol van betekenis hebben bij de viering bij elkaar gebracht. Er zijn luchtfoto’s gemaakt en de infrastructuur bekeken. Hierna is een evaluatie gemaakt van hoe Moengo eruitziet en wat er gedaan moet worden om Moengo ready te hebben voor de festiviteiten.

Volgens Glenn Dest, lid van de commissie, wordt niet alleen de locatie waar de festiviteiten plaatsvinden schoongemaakt, maar Moengo in zijn totaliteit wordt aangepakt. “De commissie probeert Moengo weer de oude glorie te laten herleven. Wij maken de bermen schoon, de gebouwen worden gewassen, wij zorgen ervoor dat alles er mooi en netjes uitziet voor deze grote dag”, aldus Dest. Wel hoopt hij dat met de aanzet in verband met de viering van 44 jaar onafhankelijkheid, de mensen de onderhoudswerkzaamheden zullen continueren. De bewustwording moet op gang gebracht worden en zij maken de mensen ervan bewust dat een schone plek een leuke plek is.

Op 24 november begint de pre-party in het Moengo stadion. De Onafhankelijkheidsdag start met het defilé en de parade om 10.00 uur ‘s morgens. Na het defilé zal de Harley Davidson groep een speciale show weggeven, waarna de traditionele decoraties en de volksreceptie afgewerkt zullen worden. In de middag vanaf 14.00 uur zal er een braderie zijn in het centrum van Moengo met diverse culturele optredens. Het avondprogramma vangt aan om 19.00 uur met een vuurdans. Hierna zal het publiek genieten van de afterparty met optredens van diverse muziekformaties, waaronder Naks Kaseko Loko, de band van Emanuel Pinas en Sabana Toewa.

“We zijn op schema, de mensen zijn ervan bewust dat een groot feest wordt gehouden. Wij gaan 25 november tot een hele mooie dag maken in Moengo”, besluit Dest.

Lees verder

Suriname

Installatie adviesgroep toelages Volksgezondheid

Geplaatst

op

door

De kledings- en vervoerstoelages van de ambtenaren werkzaam op het ministerie van Volksgezondheid zijn aan herziening toe. Om deze reden heeft minister Antoine Elias van Volksgezondheid, de adviesgroep herziening toelages Volksgezondheid vandaag geïnstalleerd. De adviesgroep heeft tot doel het aandragen van voorstellen ter herziening van de kledingstoelages en de vervoerstoelages voor de daarvoor in aanmerking komende ambtenaren van het ministerie van Volksgezondheid en het Bureau voor Openbare Gezondheidszorg(BOG).

De voorzitter van de adviesgroep, Erwin Huisraad, zegt als team alles in het werk te stellen om het doel waartoe de adviesgroep in het leven is geroepen te bewerkstelligen. De adviesgroep heeft een zittingsperiode van een jaar en bestaat uit de volgende leden: Erwin Huisraad namens het Bureau voor Openbare Gezondheidszorg, de voorzitter Dorithy Rollings namens het ministerie van Volksgezondheid, David Bakker namens de Bond Inspecteurs Milieu Inspectie, Christien Daal-m Karijodikromo namens het ministerie van Volksgezondheid, Randy Kromodihardjo namens de minister van Volksgezondheid, Vincent Terborg namens de Bond Inspecteurs Milieu Inspectie en Santusha Sewnandan, namens de Personeelsbond van het BOG.

Lees verder

Meest gelezen

X