zaterdag 25 mei 2024
26 C
Paramaribo
14.9 C
Amsterdam
1
(1)

Consument en producent betalen oneigenlijke kosten bij EBS  

lees ook ...

NPS start dialoog met gemeenschap voor verkiezingen 2025

De Nationale Partij Suriname (NPS) is actief bezig om haar nieuwe visie en strategieën voor de verkiezingen van 25 mei 2025 te delen met de samenleving. In dit kader organiseert de partij, samen met h...

Het verhogen van de stroomtarieven door het Energie Bedrijf Suriname houdt de gehele samenleving  al weken bezig. De huishoudelijke tarieven gaan op termijn minimaal tweemaal omhoog. De  Midden- en Klein Bedrijven (MKB) die het belangrijkste zijn als het gaat om productie en werkgelegenheid, zullen op termijn minimaal vier maal meer moeten betalen. Uit onderzoek blijkt dat er heel wat zaken in het accountantsrapport voorkomen die nader bekeken moeten worden om eerlijke stroomtarieven te bepalen.

 Ad hoc beslissingen

Per 6 maart 2024 zijn de energietarieven aangepast. De verdere aanpassing van de energietarieven zal in 4 fasen tot en met december 2024 worden doorgevoerd. Om de huishoudens tegemoet te komen verstrekt de overheid tot en met juni 2024 subjectsubsidie  aan de huishoudelijke afnemer met een verbruik tussen 0-900 kWh, tot een bedrag van SRD 400.

Dat men achterstevoren werkt is weer duidelijk bewezen, ook dat men ad hoc de beslissing heeft genomen om een ieder die dat nodig heeft en beneden de 900 kilowatt uur verbruikt tijdelijk  400 srd steun te geven.

In de praktijk subsidieert de overheid ook de mensen die appartementen verhuren die heel slim een 1 fase stroom  hebben en de bezoekers een maximaal verbruik van kilowattuur opleggen. Daarboven moet men extra betalen. Echter wordt het  bedrag van de huur  in valuta gevraagd of de tegenwaarde ervan. Dus de overheid kan niet eens nagaan wie de echte zwakke huishoudens zijn terwijl het Ministerie van Sociale Zaken een datasysteem heeft.

Impact samenleving

Welke impact zal dat hebben  voor de samenleving? Uit eerdere verhogingen weten we dat wanneer je het elektriciteitstarief omhoog brengt  praktisch in alle geledingen    van de maatschappij kostenverhogingen  optreden en als gevolg daarvan ook prijsverhogingen.

Vandaar dat de overheid bij het nemen van dit soort  maatregelen extra zorgvuldig moet  zijn bij het vaststellen van het tarief. Maar  helaas heeft de overheid niet voor het belangrijkste gezorgd: dat men geen oneigenlijke (=vreemde) kosten bij het tarief  optelt die  er eigenlijk niet in thuis horen.

Bijvoorbeeld, bij de kosten die EBS maakt is berekend dat er 15 miljoen srd gereserveerd is voor EAS,  Elektriciteits Autoriteit Suriname, iets dat niet  in de wet staat. Wat wel in de wet staat is dat de EAS  inderdaad de autoriteit is maar dat die door de Surinaamse staat betaald wordt en niet door de consumenten van de EBS.

Onjuiste berekening

Het  feit dat  nog steeds  de kostprijs per kilowattuur onjuist berekend is maakt dat  de samenleving zomaar is belast met een hoge prijs per kilowattuur. Ir. Edmund Neus, die in de commissie zit om te komen tot een eerlijk tarief voor die samenleving, antwoorde op de vraag of dit het tarief was die de commissie had voorgesteld : “Absoluut niet. De commissie had uiteindelijk een prijs vastgesteld van 1,70 srd  per kilowattuur en een vastrecht van 150 srd”. In de bekendmaking hieronder ziet u wat EBS uiteindelijk besloten heeft.

En.. wat vond je van dit artikel?

-- Advertentie / POJ - 218001 --

redactie tip

meer Column, Suriname nieuws »

meest gelezen

HomeColumnConsument en producent betalen oneigenlijke kosten bij EBS