woensdag 21 februari 2024
28 C
Paramaribo
9.6 C
Amsterdam
0
(0)

Conservation International bespreekt samenwerking

lees ook ...

Debat over gunning vergadercomplex DNA en rechterlijke uitsp...

In de recente periode heeft het debat over de gunning van het vergadercomplex voor De Nationale Assemblee (DNA) veel aandacht gekregen in de (sociale) media. Er zijn vragen gerezen o...

Conservation International Suriname (CIS) heeft op vrijdag 02 september jongstleden in de kleine vergaderzaal van het ministerie,  een presentatie gehouden voor minister Kenneth Amoksi van Justitie en Politie (JusPol) en andere belanghebbenden.

De presentatie ging over een eventuele samenwerking tussen het ministerie van Justitie en Politie, het ministerie van Grondbeleid en Bosbeheer (GBB), het ministerie van Natuurlijke Hulpbronnen (NH) dienst Mijnbouw, Dienst ‘s Lands Bosbeheer en Stichting Natuurbehoud Suriname (STINASU).

Suriname is het enige land waar wilde dieren nog legaal geëxporteerd worden. De presentatie werd verzorgd door de CIS-medewerkers, Jill Spreeuw en Shiralynn Hirosemito. Zij gingen in op het Wildlife programma, de rol die de wilde dieren normaliter in de bossen vervullen en de vernietiging van de beschermde gebieden. Ook de mogelijke samenwerkingsgebieden met de aanwezige stakeholders met name JusPol, GBB en NH werden belicht.

Directeur Goedschalk van CIS, ging in op de status van de beschermde gebieden in Suriname en wat CIS kan betekenen in de samenwerking tussen JusPol en de andere stakeholders. Hij noemde trainingen die CIS kan verzorgen over Wildlife, Wildlife voorlichtingsactiviteiten en controle van de wegen die leiden naar de beschermde gebieden. Hij gaf aan dat er al een concept is welke CIS heeft opgesteld om dit vraagstuk aan te pakken.

Minister Amoksi gaf aan dat over de geïdentificeerde gebieden zoals Galibi, beleid zal worden uitgestippeld omdat het strategische locaties zijn. De bewindsman heeft ook aangehaald dat er een politiepost in het gebied nodig is. “Naast dierenhandel en de vernietiging van de beschermde gebieden, worden ook mensenhandel, drugssmokkel, de veiligheid in Galibi en omgeving, alsook wapensmokkel in het gebied aangepakt”, aldus minister Amoksi.

Vincent Esajas en Sjoerd Prika vertegenwoordigden de dienst Natuur Beheer van het ministerie van GBB. Zij gaven aan op welk gebied zij de samenwerking als stakeholder kunnen ondersteunen. Minister Amoksi gaf verder aan dat voor de samenwerking met de verschillende ministeries er Memoranda of Understanding (MoU) opgesteld moeten worden.

Voor de uitvoering van is het ook belangrijk om uit te kijken naar betrouwbare mensen uit de gebieden zoals de gidsen. De minister dgaf tot slot aan at partijen zo spoedig mogelijk per schrijven op de hoogte gesteld worden over de verdere gang van zaken om het nationaal beleid voor het programma te schrijven en uit te voeren.

En.. wat vond je van dit artikel?

-- Advertentie / POJ - 218001 --

redactie tip

meer Suriname

meer Suriname nieuws »

meest gelezen

HomeSurinameConservation International bespreekt samenwerking