zondag 2 april 2023
22.8 C
Paramaribo
6.9 C
Amsterdam
0
(0)

Communicatiedienst Suriname open over manier van werken

lees ook ...

Jenny Simons pleit voor meer vrouwen in de politiek

Jenny Simons, ondervoorzitter van de NDP, roept op tot een grotere vertegenwoordiging van vrouwen in de politiek. Ze vertelt over haar eerdere samenwerking met politieke partijen om het percentage vro...

De communicatie dienst Suriname heeft twee medewerkers op non-actief gesteld, omdat zij zich schuldig hebben gemaakt aan het sluiten van een contract van SRD 50.000 met een niet bestaand televisiestation. Het televisiestation werd 07 dagen nadat het contract was gesloten opgericht. De Communicatiedienst laat de gemeenschap hieronder weten hoe en aan welke mediahuizen de contracten voor uitzendingen gegund worden.

Vanaf de overdracht van de regering in 2020 heeft zij diverse beloftes gedaan. Transparant en eenduidig beleid is ook beloofd, alsook heldere communicatie. Bij het aantreden van deze regering heeft zij een openstaande schuld van meer dan SRD 4.000.000,= voor diverse uitzendingen aangetroffen. Veel van deze kosten kwamen van ongebreidelde politieke campagnevoering via diverse mediahuizen. Door de hoge schuld waren er enkele mediahuizen die geen diensten meer wilden verlenen aan de overheid.

Echter, is de roep naar overheidsinformatie zo groot dat per 15 juni 2021 een aanvang is gemaakt met de uitzending via diverse kanalen die bereid waren hun diensten te verlenen. Op 1 juli 2021 is de groep uitgebreid met nog een aantal zenders. Bij de selectie is steeds gekeken naar een aantal aspecten waaronder de kijkdichtheid, het verzorgingsgebied en zeker ook de prijs van de aangeboden dienst. Het uitgangspunt was dat alle kanalen uitzendingen zouden doen. Vanwege het gevoerde beleid van besparingen is dit niet mogelijk geweest. Wij hopen in 2022 de overheidscommunicatie breder te distribueren.

Het is goed te weten dat van alle contracten met mediahuizen steeds is nagegaan of de diensten aan de overheid daadwerkelijk worden geleverd. Bij het indienen van het eerste factuur bleek dat enkele stations administratief niet in gereedheid waren. Die stations zijn aangeschreven. Verder moge het duidelijk zijn dat tot op heden geen enkel station nog over middelen heeft kunnen beschikken. Dit kan pas nadat is voldaan aan alle geldende voorwaarden.

In het verleden is het accent van de controle meer gelegd op het toezien dat de diensten worden geleverd. Er is hierbij rekening gehouden met het feit dat, vanwege hun opzet, virtuele zenders in hun operatie, niet per se gebonden zijn aan een fysieke locatie. Enkele aanbieders geven thans aan dat de operatie op afstand via het internet wordt onderhouden. Hierbij is gebleken dat een smartphone voldoende is om de uitzending te monitoren en in te richten. Desondanks is de controle geïntensifieerd en worden de lessen meegenomen.

Deze regering ziet erop toe dat de overheidsmiddelen doelmatig worden ingezet. Onder het eerder gevoerd beleid waren er ongegronde overmakingen vanuit staatsbedrijven naar het vroegere NII. Deze betalingen zijn per direct stopgezet bij het aantreden van deze regering. Naar de besteding van voornoemde middelen loopt reeds geruime tijd een strafrechtelijk onderzoek.

Veder is de C.D.S. een onderzoek gestart waarbij enkele medewerkers voor enig moment de werkplaats niet zullen aandoen, voor een vlot verloop van het onderzoek. Vanwege de kleinschaligheid van onze samenleving wenst de C.D.S. te benadrukken dat zij gelooft in het predicaat ¨innocent until proven guilty¨. Wij verzoeken dan ook dat men zich onthoudt van insinuaties en de resultaten van het onderzoek afwacht.

De directie van de Communicatie Dienst Suriname trekt lering uit hetgeen zich heeft afgespeeld en maakt nu intensiever gebruik van de controlemechanismen die de wetgeving aanreikt. Hierdoor zijn alle mediahuizen aangeschreven, die niet of niet volledig voldeden aan de gestelde voorwaarden. Met 1 mediahuis is het contract aangehouden vanwege het feit dat het station vanwege technische uitdagingen nog geen diensten kan aanbieden.

Hier volgen de mediahuizen van wie de communicatiedienst nu diensten afneemt:

ATV, STVS, Govtv, SRS en Boskopu (Contract nvt), Trishul, Apinti, ABC, radio 9(contract juni t/m december), TV Binnenland, Garuda, Koyeba, Bersatu,  Supremetv, Radio10.(contract juli t/m december).

Sranantv en Buzztv9(Onder contract respectievelijk juni en juli t/m december), zijn aangeschreven vanwege ontbrekende stukken. Healthtv heeft een contract voor november en december, maar het is tot nader order aangehouden. Geen van de mediahuizen is nog betaald.

En.. wat vond je van dit artikel?

-- Advertentie / POJ - 218001 --
0 Reacties
Inline feedbacks
Bekijk alle reacties

redactie tip

meer Suriname

meer Suriname nieuws »

meest gelezen

HomeSurinameCommunicatiedienst Suriname open over manier van werken