woensdag 24 juli 2024
31 C
Paramaribo
17.4 C
Amsterdam
0
(0)

Commissie geïnstalleerd voor evaluatie Ontslagwet 2018

lees ook ...

Suriname handhaaft VN-verdrag tegen mensenhandel

Op dinsdag 16 juli 2024 hebben de hulpofficieren van de afdeling Trafficking in Persons (TIP) een werkbezoek gebracht aan de procureur-generaal (pg) bij het Openbaar Ministerie, Garcia Paragsingh. Tij...

De Ontslagwet van 2018 zal worden geëvalueerd door de commissie ‘Evaluatie Ontslagwet 2018’, die onlangs is geïnstalleerd voor een periode van 6 maanden. Minister Steven Mac Andrew van Arbeid Werkgelegenheid & Jeugdzaken (AWJ) heeft de commissie geïnstalleerd om te bepalen hoe de wet heeft gefunctioneerd, of er eventuele hiaten zijn en wat de ‘pros and cons’ zijn vanuit het arbeidsveld. Ook het Ontslagbesluit van 2021 zal onder de loep worden genomen.

De evaluatie van de wet is een verplichting die verankerd is in de wet en eigenlijk twee jaar na de inwerkingtreding van de wet moest plaatsvinden, maar de Covid-19-pandemie heeft dit vertraagd. Minister Mac Andrew heeft aangegeven dat de snelle ontwikkelingen en nieuwe uitdagingen op arbeidsgebied de continue evaluatie en eventuele aanpassingen van bestaande arbeidswetten noodzakelijk maken.

De commissie is samengesteld uit vertegenwoordigers van de overheid, de vakbeweging en het bedrijfsleven. De commissie zal direct een aanvang maken met het bestuderen van de wet, inclusief het ontslagbesluit van 2021.

Daarnaast zullen voorbereidingen worden getroffen voor consultaties met onder andere werknemers- en werkgeversvertegenwoordigers. Na de consultatieronde zal een evaluatierapport met conclusies en aanbevelingen worden gepresenteerd aan de minister.

En.. wat vond je van dit artikel?

-- Advertentie / POJ - 218001 --

redactie tip

meer Suriname

meer Suriname nieuws »

meest gelezen

HomeSurinameCommissie geïnstalleerd voor evaluatie Ontslagwet 2018