vrijdag 23 februari 2024
29 C
Paramaribo
6.1 C
Amsterdam
0
(0)

Commissie evaluatie Ontslagwet 2018 presenteert aanbevelingen voor verbetering

lees ook ...

Surinaamse minister Sewdien: Melkboeren nodig met liefde voo...

Minister Parmanand Sewdien van Landbouw, Veeteelt en Visserij (LVV) benadrukte dat het beroep van melkboer een roeping is waarvoor liefde voor dieren en toewijding vereist is. Hij sprak met journalist...

De Commissie Evaluatie Ontslagwet 2018 heeft op dinsdag 20 november een validatiesessie gehouden in Torarica om een breed gedragen advies van stakeholders te bespreken voor verbetering van de werking van de Ontslagwet 2018. Minister Steven Mac Andrew benadrukte bij de opening van de sessie dat ontslag een gevoelige issue is, omdat het ingrijpende gevolgen kan hebben voor zowel de werknemer als de werkgever.

Hij drukte de stakeholders op het hart om met hun kennis en ervaring, de nodige input te geven. In een korte inleiding gaf de voorzitter van de commissie, Glenn Piroe, aan dat de commissie reeds een interne studie heeft gedaan van wet- en regelgeving, verdragen, regionale wetgeving en cao’s.

Ook heeft de commissie een consultatieronde gehouden met belangrijke stakeholders, waaronder vakbeweging, bedrijfsleven, maatschappelijke organisaties en docenten Arbeidsrecht van de Anton de Kom Universiteit van Suriname. De commissievoorzitter legde uit dat zij in december 2023 een beschikking met criteria voor de beoordeling van ontslagzaken, een staatsbesluit met nadere regelingen gebaseerd op de Ontslagwet 2018, een huishoudelijk reglement en een beleidsnotitie zal aanbieden aan de minister.

In een inhoudelijke inleiding ging Wihtley Lodik, lid van de commissie en Hoofd Wetgeving van het ministerie, in op de mogelijke punten die in de nieuwe beschikking en staatsbesluit zullen worden opgenomen met betrekking tot het ontslagproces. Meena Kandhai-Ramai, commissielid, ging in op zaken die betrekking hebben op de beoordeling van ontslagzaken die in de beschikking en het staatsbesluit zullen worden opgenomen.

Na de inleidingen is er zeer intensief gedebatteerd met de stakeholders. De nadere regeling van de Ontslagwet heeft betrekking op de bevoegdheid van de Ontslagcommissie die ontslagvergunning verleent bij eenzijdige opzegging met een opzegtermijn en die van het Juridisch Bureau van de Arbeidsinspectie die de ontslagen op staande voet beoordeelt.

De commissie heeft nog enige werk te verzetten en zal na afronding van de beschikking van het staatsbesluit, en de beschikking, op een gepaste wijze weer in dialoog gaan met de stakeholders die de input hebben gegeven.

Belangrijkste aanbevelingen:
De commissie heeft een aantal belangrijke aanbevelingen voor verbetering van de werking van de Ontslagwet 2018 gedaan. Deze aanbevelingen zijn onder meer:
• Vereenvoudiging van het ontslagproces: Het ontslagproces moet worden vereenvoudigd en efficiënter gemaakt. Dit kan bijvoorbeeld door de Ontslagcommissie te belasten met de beoordeling van alle ontslagen, ook die op staande voet.
• Versterking van de positie van de werknemer: De positie van de werknemer moet worden versterkt. Dit kan bijvoorbeeld door de eisen voor ontslagvergunning te verlagen.
• Betere rechtsbescherming voor werkgevers: De rechtsbescherming voor werkgevers moet worden verbeterd. Dit kan bijvoorbeeld door de mogelijkheid tot ontbinding van de arbeidsovereenkomst op staande voet te verruimen.

De commissie zal deze aanbevelingen verder uitwerken in de beschikking en het staatsbesluit die zij in december 2023 aan minister Mac Andrew zal aanbieden.

En.. wat vond je van dit artikel?

-- Advertentie / POJ - 218001 --

redactie tip

meer Suriname

meer Suriname nieuws »

meest gelezen

HomeSurinameCommissie evaluatie Ontslagwet 2018 presenteert aanbevelingen voor verbetering