vrijdag 27 januari 2023
27.7 C
Paramaribo
4.6 C
Amsterdam
4
(1)

Centrale Landaccountants dienst bezoekt ministerie BIZA

lees ook ...

Internationale dag van het Onderwijs

De Internationale Dag van het Onderwijs heeft als thema dit jaar: ‘To invest in people, prioritize education’, oftewel: Het investeren in mensen en educatie voorkeur geven. Binnen dit thema vraagt ...

Het Ministerie van Binnenlandse Zaken kreeg op dinsdag 02 februari jongstleden bezoek van de Centrale Lands Accountantsdienst (CLAD), die werd vertegenwoordigd door de heer A. Mohanlal. Tijdens het kennismakingsbezoek kamen er diverse onderwerpen aan de orde zoals de resultaten van het rapport van de Commissie Onregelmatigheden waarbij er onder andere sprake was van overeenkomsten die zouden zijn aangegaan met personen die hiervan niet op de hoogte waren, onjuiste vermelding van persoonsnummers en IDnummers, toekenning van dubbele salarissen, overmatige overwerkvergoeding, onrechtmatige toelagen en buitensporige benoemingen.

De CLAD heeft geadviseerd om voor een gerichte aanpak van zaken een verzoek tot de Procureur Generaal(PG) te richten voor een gerechtelijk vooronderzoek door het openbaar ministerie. Voor een aantal zaken  waren er al verzoeken gestuurd naar de Procureur Generaal, zo gaf minister Somohardjo aan. Conform het advies van de CLAD zal er ook voor de overige onregelmatigheden de PG om een onderzoek worden verzocht.

Het ministerie heeft ook een rapport ontvangen van de Rekenkamer waarin wordt aangegeven dat een gewezen directielid van het ministerie zich schuldig heeft gemaakt aan onrechtmatig beheer van dienstvoertuigen. Minister Somohardjo gaf aan dat hij onder de indruk is van de opbouw van het rapport en dat de conclusie snoeihard is. De bewindsman zei het jammer te vinden dat het gewezen directielid  zich niet meer kan verdedigen, maar meer nog dat de vorige leiding het gewezen directielid voor alles laat opdraaien. Minister Somohardjo zegt een rechtvaardig beleid op het ministerie van BiZa te voeren en laat weten dat de gemeenschap ervan overtuigd mag zijn dat elke gewezen of huidige leidinggevende verantwoordelijk zal worden gehouden voor de wijze waarop het werk is gedaan en dat een ieder voor de  consequenties en de gevolgen hiervan zal moeten instaan.

En.. wat vond je van dit artikel?

-- Advertentie / POJ - 218001 --
0 Reacties
Inline feedbacks
Bekijk alle reacties

redactie tip

meer Suriname

meer Suriname nieuws »

meest gelezen

HomeSurinameCentrale Landaccountants dienst bezoekt ministerie BIZA