dinsdag 23 april 2024
27 C
Paramaribo
3.6 C
Amsterdam
0
(0)

CENASU moet hoeksteen zijn van duurzame ontwikkeling

lees ook ...

Auto vat vlam in Nieuw-Nickerie, politie vermoedt kortsluiti...

Op maandag 15 april 2024, na een melding van een autobrand op een adres in het politieressort, begaf de politie van het bureau Nieuw-Nickerie zich naar de locatie voor onderzoek. Bij aankomst van de p...

Bij de opening van het gebouw van de Stichting Centrum voor Nascholing in Suriname (CENASU) dat ressorteert onder het ministerie van Onderwijs, Wetenschap en Cultuur, zei president Santokhi dat de Stichting Centrum voor Nascholing in Suriname, de hoeksteen moet zijn voor duurzame ontwikkeling. De opening vond plaats op 18 februari.

Het staatshoofd bleef stilstaan bij de potentie van onderwijs voor de ontwikkeling van de Surinaamse mens en maatschappij. Hij noemde CENASU een centrum van ontwikkeling voor de totale samenleving en voor alle ontwikkelingsgebieden. Eveneens moet het een centrum zijn voor alle ministeries om ervoor te zorgen dat de departementen via onderwijs die opleiding, kennis en vaardigheden krijgen zodat ze allemaal een bijdrage kunnen leveren aan de ontwikkeling.

Het staatshoofd wees erop dat er momenteel binnen de private sector een groot tekort is aan arbeiders, terwijl er sprake is van werkloosheid. Hij spreekt van een contradictie door onvoldoende afstemming tussen wat de markt nodig heeft en het hebben van een marktgericht onderwijssysteem. “Dat moet zo snel mogelijk geïntegreerd worden, samen met de stakeholders”, aldus de president. Hij erkent dat de regering ervoor zorg moet dragen dat dit programma niet alleen op technisch en ministerieel niveau succesvol is, maar ook succesvol wordt ingekaderd in het totale beleid van de regering.

Het staatshoofd gaf aan dat niemand gemotiveerd zal zijn, wanneer er ongewenste spanningen zijn, hoe mooi het programma ook mag zijn. Hij stelde verder dat Suriname op weg is naar stabiliteit en groei en dat er daarvoor gemotiveerde mensen nodig zijn.  President Santokhi merkte op dat het ministerie van Onderwijs, Wetenschap en Cultuur in crisistijd erin is geslaagd een ‘prachtig programma te initiëren in een prachtig gebouw’. Hij feliciteerde het departement en bedankte tevens de Inter-Amerikaanse Ontwikkelingsbank (IDB) voor de ondersteuning van het project.

Het staatshoofd besloot zijn toespraak met een uitspraak van Albert Einstein, namelijk: “De ultieme kunst van de leraar is om vreugde te wekken in creatieve expressie en kennis”. Verder citeerde hij Mahatma Gandhi: “Om echt vrede te kunnen onderwijzen in de wereld, zal je moeten beginnen bij de kinderen” en voegde hieraan toe: “Om onze kinderen te kunnen onderwijzen zullen wij beginnen bij onze leerkrachten”. Met CENASU wordt volgens hem daartoe de aanzet gegeven.

CENASU is opgericht op 11 november 2011 en heeft zich in de afgelopen jaren opgewerkt tot een instituut voor professionalisering. CENASU is verantwoordelijk voor de professionalisering van onderwijsgevenden en niet onderwijsgevenden. De realisatie van CENASU was één van de prioriteiten van de Ronde Tafel Conferentie die in februari 2010 door de onderwijsvakbonden is gehouden. Daar is onder andere gezegd dat permanente nascholing van leerkrachten nodig is om de kwaliteit van het onderwijs te verhogen.

En.. wat vond je van dit artikel?

-- Advertentie / POJ - 218001 --

redactie tip

meer Suriname

meer Suriname nieuws »

meest gelezen

HomeSurinameCENASU moet hoeksteen zijn van duurzame ontwikkeling