Suriname ALTIJD Dichtbij

Suriname

Canadese regering stemt in met 7,5 miljoen dollar voor PAHO

Geplaatst

op

Logo Paho Officieel

De Canadese regering heeft ermee ingestemd 7,5 miljoen Canadese dollar (ongeveer 5,3 miljoen US Dollar) bij te dragen aan de Pan American Health Organization (PAHO) voor de respons op COVID-19 in 23 landen van de Amerika’s.

De bijdrage komt in totaal vijftien Caribische landen ten goede: Antigua en Barbuda, de Bahama’s, Barbados, Belize, Cuba, Dominica, Grenada, Guyana, Haïti, Jamaica, St Kitts en Nevis, Saint Lucia, St Vincent en de Grenadines, Suriname en Trinidad en Tobago en acht landen in Midden- en Zuid-Amerika – Bolivia, Colombia, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Honduras, Peru en Paraguay.

De samenwerking zal hoofdzakelijk bijdragen aan een betere toegang tot Persoonlijke Beschermingsmiddelen (PPE) en andere essentiële voorzieningen om landen te helpen bij hun inspanningen om levens te redden en de overdracht van de COVID-19-ziekten van mens op mens te beperken, gericht op bevolkingsgroepen die gemarginaliseerd of kwetsbaar zijn inclusief gezondheidswerkers.

PAHO-directeur Carissa F. Etienne zei: “We zijn de Canadese regering dankbaar voor haar bijdrage aan het Pan-Amerikaans respons op de COVID-19-pandemie in de regio. Deze uitbraak heeft grote omwentelingen veroorzaakt in de gezondheidssystemen van onze regio en onze landen hebben alle steun nodig die ze kunnen krijgen. Canadese steun voor maatregelen ter bescherming van de gezondheid in het Caribisch gebied, Midden- en Zuid-Amerika zal hun gezondheidswerkers helpen doeltreffender het hoofd te bieden aan deze uitdagingen. ”

De bijdrage van Canada komt bovenop een eerdere toewijzing van 1,5 miljoen CAD die eerder dit jaar aan PAHO is gedaan om het algemeen regionaal respons op COVID-19 te ondersteunen, als antwoord op de prioriteiten die zijn uiteengezet in de donoroproep die PAHO is publiceerde.

De Canadese minister van Internationale Ontwikkeling, Karina Gould, zei: “Het COVID-19-virus kent geen grenzen en samenwerking met internationale partners zoals PAHO is van cruciaal belang om deze wereldwijde pandemie te bestrijden en de impact ervan op de gezondheidssystemen te minimaliseren. Canada erkent de essentiële rol die PAHO speelt bij het reageren op gezondheidsproblemen en noodsituaties in Latijns-Amerika en het Caribisch gebied. ”

In de geest van de voortdurende samenwerking met de Canadese regering kwamen Dr. Etienne en minister Gould vandaag bijeen om verder te bespreken hoe de onmiddellijke behoeften en gevolgen van de pandemie in de Amerikaanse regio kunnen worden aangepakt.

PAHO lanceerde in maart 2020 een donoroproep om de voorbereidings- en responsinspanningen van COVID-19 in de regio van Amerika te ondersteunen en te vergroten, met het doel binnen zes maanden 94,8 miljoen dollar te bereiken. Tot dusver heeft het 52,7 miljoen dollar ontvangen voor dringende voorbereidings- en responsactiviteiten in reactie op COVID-19, waaronder 23,2 miljoen dollar via de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) en 29,5 miljoen dollar rechtstreeks naar PAHO.

PAHO, als de gespecialiseerde gezondheidsorganisatie in Noord- en Zuid-Amerika en het regionaal bureau van de WHO, verschaft kritisch leiderschap, coördinatie en assistentie om de verspreiding van COVID-19 tegen te gaan, levens te redden en de meest kwetsbare volkeren in alle 52 landen en gebieden van de Amerika te beschermen.

Bron: NII

Reageer op dit bericht
0 Reacties
Inline Feedbacks
Bekijk alle reacties


Advertentie

Suriname

BGA feliciteert nieuwe parlementariërs en informeert over Verdrag inzake Eliminatie van Discriminatie tegen Vrouwen

Geplaatst

op

Unnamed

Onlangs heeft het Onafhankelijk Kiesbureau de uitslag van de Algemene Vrije en Geheime verkiezing van 25 mei 2020 bindend verklaard. Vervolgens zijn de gekozen volksvertegenwoordigers toegelaten tot De Nationale Assemblée en bestaat die thans uit 15 (29%) vrouwen en 36 (71%) mannen.

Het Bureau Gender Aangelegenheden (BGA) feliciteert de parlementariërs en wil van deze gelegenheid gebruik maken hen te informeren over het Verdrag inzake de Eliminatie van alle Vormen van Discriminatie tegen Vrouwen (CEDAW) dat de staat Suriname in 1993 heeft geratificeerd. Met het ratificeren van dit VN-Vrouwenverdrag heeft de staat Suriname zich gecommitteerd aan de verplichtingen die hieruit voortvloeien waaronder het in lijn brengen van de nationale wetgeving met het verdrag. Op u wordt een beroep gedaan om bij de totstandkoming van wetten hiermee rekening te houden.

Binnenkort zal de verkiezing van de President en Vicepresident voor de Staat Suriname plaatsvinden en hierna de voordrachten en benoemingen voor de overige diverse openbare functies, zoals ministers en ambassadeurs.

Artikel 7 van CEDAW-verdrag handelt over de participatie van vrouwen in de politiek en het openbaar leven en luidt als volgt:

“De staten die partij zijn bij dit verdrag, nemen alle passende maatregelen om discriminatie van vrouwen in het politieke en openbare leven van het land uit te bannen, en verzekeren vrouwen in het bijzonder het recht om op gelijke voet met mannen:

  1. hun stem uit te brengen bij alle verkiezingen en volksstemmingen, en verkiesbaar te zijn in alle openbaar gekozen lichamen;
  2. deel te nemen aan de vaststelling van het overheidsbeleid en aan de uitvoering hiervan, alsook openbare ambten te bekleden en alle openbare functies op alle overheidsniveaus te vervullen;
  3. deel te nemen aan niet-overheidsorganisaties en verenigingen op het gebied van het openbare en politieke leven van het land”.

Artikel 8 van het verdrag handelt over de participatie van vrouwen op internationaal niveau en luidt als volgt:

“De Staten die partij zijn bij dit verdrag, nemen alle passende maatregelen om te verzekeren dat vrouwen, op gelijke voet met mannen en zonder enig onderscheid, de mogelijkheid hebben hun regering op internationaal niveau te vertegenwoordigen en deel te nemen aan de werkzaamheden van internationale organisaties”.

Het BGA roept hierbij de politieke partijen die deel uit zullen maken van de nieuwe regering op om in die fase van voordrachten en benoemingen in diverse openbare besluitvormingsposities vrouwen op gelijke voet met mannen de ruimte te bieden om het menselijk kapitaal in te kunnen zetten, zodat vrouwen evenals mannen de beginselen van democratie kunnen beleven. Zonder de actieve participatie van vrouwen en zonder dat op alle besluitvormingsniveaus rekening wordt gehouden met vrouwen, zijn gelijkheid, duurzame ontwikkeling en vrede niet te verwezenlijken.

Bron: NII

Lees verder

Suriname

COVID-19: vijftiende persoon overleden in Suriname

Geplaatst

op

Virus 4915859 340

In Suriname is een vijftiende perszoon overleden aan de gevolgen van het coronavirus. Eerder was de persoon opgenomen in het Academisch Ziekenhuis Paramaribo.

Het aantal actieve cases is gesteld op 278. Zes personen zijn vandaag genezen verklaard. De quarantaine regels zijn versoepeld door het management team en wordt er vandaag verwacht dat er meer mensen ontslagen zullen worden.

Mensen die uit Nederland terugkeren naar Suriname hoeven voortaan niet meer ij overheidsquarantaine te gaan. – Culturu.com

Lees verder
Advertentie

Laatste reacties

Meest gelezen