woensdag 29 mei 2024
33 C
Paramaribo
16.6 C
Amsterdam
0
(0)

By The Way, hoge prijzen op komst met BTW

lees ook ...

Santokhi: “Viering 65ste verjaardag kost ruim srd 1,1 miljoe...

De viering van de 65ste verjaardag van president Chandrikapersad Santokhi op het kabinet heeft ruim SRD 1,1 miljoen gekost. Dit maakte de president bekend tijdens een regeringspersconferentie. De verj...

Minister Armand Achaibersing van Financiën en Planning heeft op donderdag 11 augustus jongstleden aangegeven dat de belasting toegevoegde waarde(BTW) een inflatoir effect zal hebben. Dat wil zeggen dat de prijzen in de winkels de pan uit zullen rijzen, omdat de BTW door de consument betaalt wordt.

Het parlement heeft momenteel de ontwerpwet houdende vervanging van de bestaande omzetbelasting door een omzetbelasting volgens een stelsel van heffing over de toegevoegde waarde (Wet Belasting over de Toegevoegde Waarde 2022) onder de hamer. De bewindsman gaf aan dat de Centrale Bank van Suriname (CBvS) had uitgerekend dat bij een btw-tarief van 15 procent, het inflatoir effect ongeveer 06 procent zal zijn. “Maar vanwege de verrekeningsmogelijkheid van de betaalde btw door ondernemers zal het voor de ondernemers geen kostprijsverhogend effect hebben.”

Dit laatste: ‘vanwege de verrekeningsmogelijkheid van de betaalde btw door ondernemers zal het voor de ondernemers geen kostprijsverhogend hebben’ slaat als een tang op een varken aangezien de BTW een belasting is voor de consument en niet voor de ondernemers. Het slaat helemaal nergens op en had niet gezegd hoeven te worden.

De bewindsman benadrukt dat er nu voor even met 15 procent is gewerkt. Er zal nog aan een aantal scenario’s verder gewerkt worden. In die scenario’s moet ook tot uiting komen wat het effect op de begroting zal zijn bij de verschillende percentages. Minister Achaibersing beloofde in een later stadium een definitief voorstel te zullen doen wat het percentage wel zou moeten zijn.

Met het effect op de begroting bedoelt de minister de hoeveelheid geld die bij komt in landskas, zodat de regering alles kan betalen zoals salarissen enzovoorts. De BTW die een positief effect zal laten zien op de begroting, brengt bij het volk een inflatoir(negatief) effect met zich mee. Met andere woorden: Je zal minder kunnen doen met je geld, want alles wordt (minstens 15 procent?)duurder. 

Over uitvoeringscapaciteit zegt de bewindsman dat de personen die nu belast zijn met de uitvoering van de omzetbelasting die transformatie gaan maken naar de btw. Daarnaast zal er ook additionele capaciteit ingezet worden. Voor een succesvolle implementatie van de btw worden momenteel 25 mensen aangetrokken om tijdelijk met extra expertise te ondersteunen.

Weer personen in dienst genomen, terwijl er duizenden personen in overheidsdienst zijn die niets te doen hebben. Ze leren het maar niet af.

Minister Achaibersing noemde  ook de voorlichting naar de samenleving. Hij gaf aan dat er infofilmpjes zijn. Er zal vooral worden ingezet op de begeleiding van de ondernemers die belast zullen worden met de uitvoering van de btw als inhoudings- en afdrachtplichtigen. In het implementatieplan is opgenomen dat er een behoorlijke communicatie naar de samenleving toe moet zijn. De samenleving moet ook goed begrijpen wat btw inhoudt en welk effect het op haar en de ondernemingen c.q. bedrijven zal hebben.

Dit is het Bekende Socializen(BS). De bevolking moet ingelicht en geinformeerd worden. Waarover? Hoe ze van de regen in de drup terecht komen of liever van een volle pot op vuur naar een lege? 

Op vragen van het parlement hoe fraude zal worden voorkomen, zegt de minister dat de wet voldoende handhavingsmogelijkheden biedt, maar dat fraude afhankelijk is van het ondernemingsgedrag. “Je kan het net zo mooi proberen af te dichten, maar als je een slechte inborst hebt, dan probeer je de mazen te vinden en soms worden die ook gevonden.” (Dat zal hij wel weten, ja!) Alhoewel de wet voldoende mogelijkheden biedt, zullen controles achteraf door de Belastingdienst ervoor moeten zorgen dat fraude ook gedetecteerd en aangepakt wordt, voegt de minister er aan toe.

 

 

En.. wat vond je van dit artikel?

-- Advertentie / POJ - 218001 --

redactie tip

meer Suriname

meer Suriname nieuws »

meest gelezen

HomeSurinameBy The Way, hoge prijzen op komst met BTW