Suriname ALTIJD Dichtbij

Suriname

Bond voor studenten door studenten

Geplaatst

op

door

De Landelijke Scholieren- en Studentenbond (LSSB) is een feit. De bond is opgericht om de belangen van de studenten beter te kunnen behartigen.

Zanger Kenny B en DNA-lid Edward Belfort, beiden aanwezig bij de lancering afgelopen donderdag in Hotel Krasnapolsky, hebben de studenten toegesproken en aangemoedigd hun studie serieus te nemen.

Initiatiefnemer en oprichter Ezechiel Lens is trots op de jongeren die het voortouw hebben genomen en noemde onder meer: Sampie, Hiwat, Sanvisi, Bipat, Nabdar, Moestadjap en Landveld, de medeoprichters van de bond.
Sampie, voorzitter van de bond, benadrukte tijdens zijn toespraak dat de bond niet gezien moet worden als vijand van het ministerie van Onderwijs Wetenschap en Cultuur, maar juist als bondgenoot. De LSSB wil juist samen met het ministerie de uitdagingen van de scholieren en studenten binnen het onderwijs aan gaan.

Derryl Boetoe, voorzitter van de adviesraad van de bond, is van mening dat deze bond de organisatie bij uitstek is die verder invulling moet geven aan de uitdagingen van het jongerennetwerk.

Wij hebben een verantwoordelijkheid tegenover de scholieren, studenten en werkende studenten en we zullen niets aan het toeval overlaten en helpen kansen te creëren voor deze doelgroep, aldus Lens.

Reageer op dit bericht

Reageer op dit artikel

1000


Advertentie

Suriname

Boy Scouts op bezoek bij president Bouterse

Geplaatst

op

door

In verband met de Jamboree, heeft de Boy Scouts een bezoek gebracht aan president Desi Bouterse op het presidentieel Paleis. De president, de Chief Scout, is de beschermheer van de scouting in Suriname.

President Bouterse, de Chief Scout, is de beschermheer van de scouting in Suriname. Volgens Bouterse is het een bijzondere eer om de plechtige ceremonie mee te maken. De hoofdcommissaris, Glenn Kranenburg, droeg de Nationale das voor de Chief Scout, waarna de twee het contingent team van hun dassen voorzag. Ook de verkenners kregen hun das.

“Indachtig de protocollen, normen en waarden die de Boy Scouts uit dragen, ben ik ervan overtuigd dat wij als vertegenwoordigers van Suriname, Suriname op de kaart zullen plaatsen”, sprak de Chief Scout. Verder is hij ervan verzekerd dat het een groot succes zal worden.

De hoofdcommissaris van de Boy Scouts bedankte de Chief Scout voor zijn warm ontvangst en de steun die zij van hem hebben ontvangen.

De Jamboree wordt een keer in de vier jaren georganiseerd. Dit jaar wordt het gehouden in West Virginia, in de Verenigde staten van Amerika. Tijdens de Jamboree zullen verschillende vraagstukken zoals klimaatsverandering, armoedebestrijding en jeugdcriminaliteit besproken worden.

Voor vertrek is het gebruik dat de Boy Scouts een bezoek brengen aan de Chief Scout, voor een afmars bezoek. Op zondag 21 juli aanstaande vertrekt de eerste groep en op maandag 22 juli de tweede. De Jamboree duurt van 22 juli tot en met 2 augustus 2019.

Lees verder

Suriname

Politieke partijen geïnformeerd over grondenrechten

Geplaatst

op

door

Het Management Team Grondenrechten der Inheemse en Tribale volken in Suriname, het secretariaat en drie technische commissies hebben vertegenwoordigers van politieke partijen ingelicht over de stand van zaken in het proces naar wettelijke erkenning van grondenrechten. Politieke partijen met een vertegenwoordiging in De Nationale Assemblée waren voor deze consultatie uitgenodigd. De Palu, NDP, DOE, BEP, PL, HVB en NPS zijn ingegaan op de uitnodiging. Een vertegenwoordiger van de VVV, een buitenparlementaire partij die zich heeft aangemeld is ook toegelaten tot de bijeenkomst, die op het Kabinet van de President is gehouden.

Er is algemene informatie rond het traject dat wordt afgewerkt gegeven. Verder is ook inzicht verschaft over het vraagstuk, de taakstelling en de doelen die worden nagestreefd. Door de voorzitters van de commissies Wetgeving, Democratie en Bewustwording is een inleiding gehouden over de verrichtingen en wat er nog te doen is.

Na de presentatie hebben deelnemers de ruimte gekregen om vragen te stellen, meningen te geven en suggesties te doen. Er zijn veel vragen gesteld over de verschillende soorten van collectieve rechten, die Suriname zou kunnen hanteren. Deelnemers hebben duidelijkheid gevraagd over de manier waarop de beleving van de nieuwe wetgeving in de praktijk van invloed kan zijn op de rechten van andere Surinamers en hoe de overheid zal toezien op de naleving van de wetgeving. Het belang van de consultaties met de diverse belanghebbenden is opnieuw onderstreept.

Lees verder

Meest gelezen

X