donderdag 23 maart 2023
25.5 C
Paramaribo
12 C
Amsterdam
0
(0)

BEP-fractie oneens met behandeling DNA-voorzitter Bee

lees ook ...

Fondsen om Surinaamse Landbouw te stimuleren

De lokale productie en de consumptie van lokaal geproduceerde producten in Suriname worden gestimuleerd. Hiervoor zijn fondsen opgezet, namelijk het Nationaal Ontwikkelingsfonds voor Agribusiness (NOF...

Naar aanleiding van de bejegening van de BEP-fractie in DNA door parlementsvoorzitter Marinus Bee, is het dagelijks bestuur van de partij in een spoedberaad bijeengekomen. De politieke partij voor Broederschap en Eenheid in de Politiek (BEP), keurt met de meest ferme bewoordingen de bejegening van de BEP-fractie door de DNA-voorzitter af om de fractie het woord te onthouden tijdens de huishoudelijke vergadering van gisteren.

De kwestie over het lidmaatschap van het DNA-lid Sergio Akiemboto, die blijkens de informatie die voorhanden is voor de BEP geen case is, lag onder de hamer. Voorzitter Bee gaf alle fracties tot tweemaal toe de ruimte het woord te voeren met uitzondering van de BEP-fractie, die ondanks herhaaldelijk aandringen door de fractieleider Ronnie Asabina straal is genegeerd door Bee. Dit tot grote verbazing van zowel de oppositie- als coalitieleden.

De BEP-fractieleider heeft gebruikmakend van de ruimte die hij tijdens een ander agendapunt dat aan de orde was, kreeg getracht te weten te komen, waaraan het heeft gelegen dat zijn fractie het woord ondanks herhaaldelijk verzoek en aandringen is geweigerd.

De DNA-voorzitter gaf als reactie daarop in heel duidelijke bewoordingen aan dat hij het woord geeft aan wie hij wil, schrijft de BEP. Deze handeling van DNA-voorzitter Bee, die de eerste onder de gelijke 51 DNA-leden is, kan niet anders gekwalificeerd worden dan “detournement de pouvoir”.

Politieke spanningen
De BEP wenst te benadrukken dat zij geen deel of onderdeel wenst te zijn van mogelijke politieke spanningen binnen de huidige coalitie. In dit kader valt het ons ook op dat partijen in de coalitie steeds meer en meer ervoor kiezen om een eigen politieke richting op te gaan, een ontwikkeling die op gespannen voet leeft met de belofte en toezegging van eenheid in leiding en bestuur.

Overigens wordt ook van de voorzitter van het parlement verwacht dat hij zich op gepaste en verantwoorde wijze inspant om de uitdagingen en crisis die zich op velerlei gebieden manifesteren en met de dag ondraaglijker worden te overwinnen. Onder meer gaat het volk gebukt onder de sociaaleconomische situatie in het land, vooral de haast onbetaalbare prijzen van basisbehoeften.

“Wij denken hierbij aan sociaal-zwakkeren en of kwetsbare groepen als laagopgeleiden, eenoudergezinnen, alleenstaanden, jonge gezinnen last but not least de middenklasse als de kurk waarop elke gezonde economie drijft.”

Verder zou het de DNA-voorzitter beter sieren om zich in te spannen bij het wegwerken van hiaten in onze wetgevingsproducten zodat het parlement beter kan functioneren in belang van land en volk, zegt de BEP.

En.. wat vond je van dit artikel?

-- Advertentie / POJ - 218001 --

2 REACTIES

2 Reacties
Inline feedbacks
Bekijk alle reacties

redactie tip

meer Suriname

meer Suriname nieuws »

meest gelezen

HomeSurinameBEP-fractie oneens met behandeling DNA-voorzitter Bee