Suriname ALTIJD Dichtbij

Suriname

Belgische Politie liet Surinaamse coke toe

Geplaatst

op

door

Volgens de onafhankelijk platform voor journalisten genaamd “Crimesite” zouden de Belgische autoriteiten honderden kilo’s cocaïne in Nederland op de markt hebben laten komen zonder in te grijpen. De cocaïne was vanuit Suriname binnengekomen in de Antwerpse haven.

Op 10 oktober 2018 werd in de haven van Antwerpen een aantal containers met rijst aangevoerd vanuit Suriname. De Belgische politie stond paraat: er was een tip binnengekomen dat in één van de containers een flinke voorraad cocaïne zat.

Observatie

Op het moment dat de Belgische politiede bewuste container op de Kaai in Antwerpen wou controleren bleek dezeinmiddels van het haventerrein af te rijden. Hierdoor besloot de politie devrachtwagen met de container te observeren. De vrachtwagen zou in Vrasene, eenplaats net westelijk van Antwerpen, naar een loods zijn gereden.

Tijdens de observatie zouden auto’s met Nederlandsekentekens herhaaldelijk het terrein op- en afrijden en de cocaïne doordrugscriminelen in Nederlandse voertuigen zijn weggereden.

De container in kwestie gaat daarnaverder op transport naar Moldavië. Daar wordt de container aan de grens opnieuwgewogen. Daar komt vast te staan dat de container 700 tot 800 kilo lichter isdan die was op de kaai in de Antwerpse haven.

Aanhoudingen

De Nederlandse politie heeft op verzoek van de Belgische autoriteiten twee Nederlandse verdachten aangehouden. Volgens Crimsite heeft de Nederlandse advocaat Marcel van Gessel bevestigd dat twee mensen zijn aangehouden waarvan één van hen zijn cliënt is.

Van Gessel heeft een beknopt dossierover de zaak ontvangen. Hij heeft inmiddels via de Nederlandse Justitieverzocht om bij de Belgische autoriteiten te informeren of er door hen aanNederland bijstand is gevraagd zodat de drugs in beslag konden worden genomen.Hierop is nog geen antwoord gegeven.

Van Gessel geeft aan dat hij wil wetenwat er met de auto’s met Nederlands kenteken is gebeurd en waarom die kennelijkniet zijn gecontroleerd. Voor de zaak tegen mijn client is het van belang om teweten hoe de Belgische justitie kan weten dat er drugs in de container zat. Alszei dit zo zeker wisten is er met medeweten van de Belgische justitie honderdenkilo’s drugs op de markt gebracht. Een vreemde gang van zaken.

De rechtbank in Amsterdam dot op 24januari uitspraak in de overleveringszaak. De Nederlandse en de Belgische justitiewillen pas maandag reageren.

Reageer op dit bericht

Reageer op dit artikel

1000


Advertentie

Suriname

Geen monetaire financiering meer door aanpassing Bankwet

Geplaatst

op

door

Het ministerie van Financiën en de Centrale Bank van Suriname (CBvS) zijn overeengekomen dat in de aangepaste Bankwet het Artikel 21, dat de verstrekking van voorschotten regelt, geheel komt te vervallen. Het concept van de aangepaste Bankwet wordt binnenkort aan De Nationale Assemblée (DNA) voor behandeling.

De Staat heeft op 31 januari 2019 bij de CBvS, onder leiding van de toenmalige governor Glenn Gersie, een beroep gedaan op Artikel 21 van de Bankwet. Hierbij is er op basis van de goedgekeurde begroting van 2018 een voorschot van SRD 670 miljoen verstrekt door de CBvS met schatkistpapier als onderpand. De Staat heeft in augustus 2019 dit voorschot afgelost en het hiermee uitgegeven schatkistpapier afgewikkeld. 

In dezelfde maand heeft de Staat op basis van de goedgekeurde begroting van 2019 opnieuw een beroep gedaan op Artikel 21 van de Bankwet en verstrekte de CBvS, onder leiding van governor Robert van Trikt, SRD 648 miljoen aan voorschot met schatkistpapier als onderpand. Dit bedrag zal ook binnen zes maanden worden afgelost.

Met deze transacties heeft de Staat per saldo SRD 22 miljoen in nominale termen afgelost op de voorschotten die onder Artikel 21 zijn geleend, stelt Financiën. Uitgedrukt in percentage van het Bruto Binnenlands Product is dit tevens een relatieve verlaging van de schuld van de overheid. Het Algemeen Bureau voor de Statistiek heeft volgens het persbericht van Financiën net bekendgemaakt, dat in 2018 de economie verder is gegroeid en het Bruto Binnenlands Product met bijna SRD 2 miljard hoger ligt dan in 2017. Ook in 2019 is er sprake van toegenomen productie, waardoor de schuldquote dus zowel absoluut als relatief daalt.

Volgens het ministerie werken technici onder auspiciën van het Monetary and Fiscal Policy Coordination Comite, een beleidssamenwerking tussen Financiën en de CBvS, gestadig verder aan een pakket van monetaire en fiscale maatregelen die de prijs- en koersstabiliteit verder moeten kunnen garanderen.

Lees verder

Suriname

Ruiz Kartoredjo: “ik ben al in 2020”

Geplaatst

op

door

“Ik ben al in 2020”, dit zegt Ruiz Kartoredjo die in 2020 het nieuwe bestuur van Junior Chamber International (JCI) Nilom zal leiden. Het bestuur is donderdag bij enkele kandidaatstelling gekozen tijdens een druk bezochte algemene ledenvergadering. Mijn team en ik zijn super gemotiveerd om de organisatie te leiden en te dienen,” zegt een Kartoredjo. 

Tijdens de vergadering mochten de kandidaten hun motivatie geven waarom zij voor een bestuursfunctie hebben gekozen. Hierna volgde de stemming. Met overtuigende speeches was duidelijk te merken welke richting het bestuur wil opgaan het komende jaar. Zeker met het oog op het 50-jarig bestaan in 2020, wordt dit gezien als de gouden editie voor JCI Nilom. Het thema voor het komend jaar is Empower, Progress, Celebration. Met dit thema wil het gekozen bestuur zorgen voor meer erkenning van de inzet van de leden, continuïteit, kwaliteit, structuur en verbetering intern en extern van de organisatie. 

Het nieuwe bestuur bestaat uit: Virgil Martels (Local Treasurer), Urvin Keerdijk (Local Secretary), Joseph Deonarain (Vice President External), Dion Bruce (Vice President Internal), Andy Tjoe A Long (Executive Vice President) en Ruiz Kartoredjo (Local President). 

Lees verder

Meest gelezen

X