dinsdag 26 september 2023
29.2 C
Paramaribo
14.7 C
Amsterdam
0
(0)

Belem declaratie aangenomen tijdens Amazone summit

lees ook ...

Jodensavanne op werelderfgoedlijst

Het Werelderfgoedcomité heeft tijdens zijn 45ste zitting in Riyadh, het koninkrijk Saudi-Arabië, bepaald dat de archeologische vindplaats Jodensavanne van Suriname ingeschreven moet worden als een nie...

De “IV Meeting of Presidents of the State Parties to the Amazon Cooperation Treaty Organization (ACTO)” summit is gehouden in Belém do Para, Brazilië en afgesloten op 9 augustus. Vertegenwoordigers van alle acht lidlanden waren aanwezig. Deze zijn Brazilië, Bolivia, Columbia, Equador, Guyana, Peru, Suriname en Venezuela. Op de laatste dag van de summit is de Belém Declaratie unaniem aangenomen.

Suriname werd op deze ontmoeting vertegenwoordigd door de ministers van Buitenlandse Zaken, International Business en Internationale Samenwerking, Albert Ramdin en Ruimtelijke Ordening en Milieu, Marciano Dasai.

Arbeid van belangstellenden heeft de Belém Declaratie tot stand gebracht. Input deliberaties en intensieve onderhandelingen waren gingen vooraf. Het houdt in concrete afspraken en urgente acties tot behoud van de Amazone. Concreet kwam naar voren, het tegengaan van ontbossing voor 2030 en illegale mijnbouwactiviteiten, naast de promotie van duurzame ontwikkeling en ruimtelijke ordening. Lidlanden dragen de overtuiging dat de Amazone agenda de hele wereld ten goede komt.

De declaratie streeft naar duurzame ontwikkeling, conservatie, behoud en bescherming van biodiversiteit en het tegengaan van ontbossing en illegale exploitatie van het Amazonegebied. Suriname benadrukt de laatste twee punten.

Afgesproken is dat Suriname rond 2030 wateren, marine- en kustgebieden, die belangrijk zijn voor de biodiversiteit en het voorzien in ecosysteem diensten, effectief zal conserveren en beschermen. Daarbij zal er rekening gehouden moeten worden met lokale gemeenschappen en hun leefgebieden. Tijdens deze ontmoeting is veel aandacht besteed aan de sociale- en culturele betrokkenheid van vooral de lokale en traditionele leefgemeenschappen. Ook dit is vastgelegd in deze Belém Declaratie.

Thema’s van de meer dan 100 punten tellende declaratie zijn: de noodzaak voor het institutioneel en financieel versterken van ACTO; het toepassen en gebruiken van wetenschap, de noodzaak van onderzoek en educatie met gebruik van “groene” technologie; waterbronnen, klimaatverandering, bescherming van bos en biodiversiteit; de uitdaging met betrekking tot illegale goudwinning en houtkap activiteiten; gezondheid, voedselzekerheid, betrokkenheid van de traditionele en inheemse samenleving, het behoud en beschermen van het culturele erfgoed.

Gemachtigd daartoe, zal het ACTO-secretariaat stappen ondernemen om te komen aan de noodzakelijke financiële middelen, zodat de gestelde doelen van de Belém Declaratie gerealiseerd kunnen worden.

Suriname heeft overeenstemming bereikt met ACTO voor de continuering en uitbreiding van het Amazon Basin project. Dit project houdt onder andere in het garanderen van integraal en duurzaam beheer van grensoverschrijdende waterbronnen van de Amazonerivier. Twee projecten zijn door Suriname geïdentificeerd in dit kader. Het eerste project omvat ‘Bescherming van de kust te Weg naar Zee middels Nature Based Solutions en het identificeren van mechanismen om “blue carbon” te genereren door effectieve bescherming van mangrove in de kustzone’. Het tweede project betreft ‘Het Bio-Amazon project’ deze wil het beheer, monitoring en controle van fauna en flora biodiversiteit bevorderen. Illegale handel bedreigt het bestaan hiervan. Suriname zal ondersteuning krijgen in het verbeteren van de technische capaciteiten, zodat het land beter in staat zal zijn het beheer over verschillende soorten flora en fauna uit te voeren.

Continuering, uitbreiding en versterking van data verzameling in het Amazonian Regional Observatory (ARO) systeem is heel belangrijk. Dit Regionaal systeem is onmisbaar voor het monitoren van illegale ontbossing en mijnen.

In oktober dit jaar zal de Secretaris-Generaal en de Directeur van het Secretariaat van ACTO, María Alexandra Moreira Suriname bezoeken om nadere gesprekken te voeren met de Surinaamse autoriteiten, mede in het licht van de geaccepteerde Declaratie van Belém.

Bron: De Communicatie Dienst Suriname

En.. wat vond je van dit artikel?

-- Advertentie / POJ - 218001 --

redactie tip

meer Buitenland, Suriname nieuws »

meest gelezen

HomeBuitenlandBelem declaratie aangenomen tijdens Amazone summit