maandag 4 maart 2024
23 C
Paramaribo
6.8 C
Amsterdam
4
(1)

Beleidsplannen moeten op de jeugd zijn afgestemd

lees ook ...

Parlementariër Melvin Bouva: “Regering, luister naar het vol...

Melvin Bouva, parlementslid van de NDP, heeft scherpe kritiek geuit op de regering-Santokhi en roept op tot een daadwerkelijke luisterhouding jegens de bevolking. Hij beweert dat sinds het aantreden v...

Met als doel het informeren over de beleidsplannen met betrekking tot de jeugd en die op elkaar af te stemmen heeft het directoraat Jeugdzaken, van het ministerie van Arbeid, Werkgelegenheid & Jeugdzaken (AW&J),  een coördinatiemeeting georganiseerd met leidinggevenden van de ministeries die ook de jeugd als doelgroep hebben in hun beleid. Aan deze meeting hebben de ministeries AW en J, Justitie en Politie, Onderwijs, Wetenschap en Cultuur, Regionale Ontwikkeling en Sport, Sociale Zaken en Volkshuisvesting en Volksgezondheid geparticipeerd.

Tijdens deze meeting hebben de vertegenwoordigers van de bovengenoemde ministeries een presentatie gegeven over de planning voor het dienstjaar 2022 ten behoeve van de jeugd. Directeur Jeugdzaken, Genti Mangroe, benadrukte dat de bedoeling van de meeting was om van gedachten te wisselen over het jeugdbeleid met alle overheidsactoren die ook verantwoordelijk zijn daarvoor.

Ze gaf verder aan dat het belangrijk is dat er afstemming plaatsvindt tussen alle actoren om het jeugdbeleid effectief aan te pakken en om te voorkomen dat er langs elkaar heen wordt gewerkt. Bovendien is belangrijk dat alle actoren op de hoogte zijn van hun verantwoordelijkheden.

Met deze coördinatiemeeting wordt er invulling gegeven aan de hoofdtaak van het directoraat Jeugdzaken namelijk om te zorgen voor een gecoördineerd en planmatig jeugdbeleid. Mangroe gaf in een presentatie een situatieanalyse van de jeugdproblematiek voorgehouden en heeft verder ook aandacht besteed aan de taken van het directoraat, jeugdbeleid, structuur van het ministerie van AW en J, de uitgevoerde activiteiten en de planning voor de komende periode.

De bedoeling is om aan deze coördinatiemeeting een structureel karakter te geven, waarbij alle verantwoordelijken elkaar updaten over het gevoerd beleid en zaken oppakken waar nodig.

En.. wat vond je van dit artikel?

-- Advertentie / POJ - 218001 --

redactie tip

meer Suriname

meer Suriname nieuws »

meest gelezen

HomeSurinameBeleidsplannen moeten op de jeugd zijn afgestemd