dinsdag 28 november 2023
27.3 C
Paramaribo
4.2 C
Amsterdam
0
(0)

Beleid vrijstellingen van invoerrechten effectiever

lees ook ...

46 procent Surinaamse vrouwen tussen 15-64 jaar ooit slachto...

In een wereldwijde inspanning om bewustzijn te creëren en actie te ondernemen tegen gendergerelateerd geweld, staan we momenteel stil bij de Sixteen Days of Activism against Gender-based Violence Camp...

Op het ministerie van Financiën & Planning wordt er hard aan gewerkt om het beleid voor de vrijstelling van invoerrechten te verbeteren. Het resultaat hiervan moet zijn een rechtvaardiger vrijstellingenbeleid ten gunste van importeurs en lokale producenten. De vrijstelling van invoerrechten geldt voor iedereen, dus ook voor ondernemers, zolang die aan de wettelijke eisen voldoen.

Uit data-analyse is het vermoeden ontstaan dat er mogelijk misbruik is gemaakt van deze voorzieningen. Importgoederen worden bijvoorbeeld anders aangewend dan is opgegeven bij het aanvragen van de vrijstelling. Voor de concurrentiepositie van onder andere de lokale producent valt dit nadelig uit.

Het huidig beleid voor vrijstellingen kost de samenleving tenminste gemiddeld SRD 2 miljard op jaarbasis. Door het vernieuwde beleid moeten de vrijstellingen rechtvaardig worden ingezet met als doel de versterking van de positie van producenten en exporteurs, maar meer nog het creëren van een “level playing field”.

“Waar het om gaat is dat er gebruik gemaakt zal worden van vrijstellingen zodat het de economie te goede komt. Het zijn dergelijke inspanningen die uiteindelijk gaan leiden tot die gezonde economie waarover we steeds praten. We gaan niet overhaast te werk en betrekken alle stakeholders voordat er besluiten genomen worden,” zegt de topman op Financiën.

Hij vervolgt: “Het is belangrijk dat importeurs die hiervoor in aanmerking komen en vooral lokale producenten baat hebben bij het verbeterd beleid. Het intrekken van het grondstoffenbesluit of het afwentelen van goudbelastingen op lokale producenten zal geen onderdeel zijn van het hernieuwd beleid voor vrijstellingen.”

Over vrijstellingen en de procedure voor aanvraag kunnen ondernemers terecht bij de Belastingdienst.

En.. wat vond je van dit artikel?

-- Advertentie / POJ - 218001 --

redactie tip

meer Suriname

meer Suriname nieuws »

meest gelezen

HomeSurinameBeleid vrijstellingen van invoerrechten effectiever