woensdag 19 juni 2024
25 C
Paramaribo
17.5 C
Amsterdam
0
(0)

Belangrijke aanbevelingen voor verbetering BTW-systeem

lees ook ...

Surinaamse belastinginkomsten geschat op 54 miljard srd voor...

De minister van Financiën en Planning, Stanley Raghoebarsingh, heeft gisteren belangrijke aspecten omtrent de belastinginkomsten van dit jaar besproken. Volgens hem zijn de inkomsten geschat op 54 mil...

Minister van Financiën en Planning, Stanley Raghoebarsing, heeft het evaluatieverslag van de Commissie BTW in ontvangst genomen. Deze commissie, bestaande uit leden van het technisch team van het Tripartiet Overleg, werd op 28 maart 2024 opgericht om de BTW-uitvoering grondig te evalueren. Dit initiatief kwam voort uit afspraken die vorig jaar met de vakbonden waren gemaakt.

Tijdens de evaluatie werden diverse belanghebbenden gehoord, waaronder de Vereniging Surinaams Bedrijfsleven (VSB), de Associatie van Surinaamse Fabrikanten (ASFA), RAVAKSUR en de Kamer van Koophandel en Fabrieken. De Commissie BTW besprak haar bevindingen ook met de vaste commissie van Financiën en Planning in De Nationale Assemblee.

Het verslag benoemt de aandachtspunten van de belanghebbenden en doet specifieke aanbevelingen op het gebied van wetgeving, organisatie en voorlichting met betrekking tot de BTW-uitvoering. Een cruciale aanbeveling is het waarborgen van vertrouwen in het BTW-systeem, met name door tijdige uitbetaling van BTW-restituties aan ondernemers.

Daarnaast benadrukt het rapport het belang van investeringen in voorlichting, communicatie, human resources en IT-systemen voor een effectieve uitvoering van de wet. De Commissie BTW adviseert verder om de huidige BTW-wetgeving op korte termijn ongewijzigd te laten en de nadruk te leggen op vergroting van het draagvlak en verbeteringen in de uitvoering.

Minister Raghoebarsing toonde zich tevreden over de inzet van het technisch team uit het Tripartiet Overleg en bedankte voorzitter Sonny Kertoidjojo en de overige leden van de Commissie voor hun waardevolle en bruikbare voorstellen, die binnen de gestelde termijn werden geleverd.

 

 

 

En.. wat vond je van dit artikel?

-- Advertentie / POJ - 218001 --

redactie tip

meer Suriname

meer Suriname nieuws »

meest gelezen

HomeSurinameBelangrijke aanbevelingen voor verbetering BTW-systeem