dinsdag 28 mei 2024
25 C
Paramaribo
12.3 C
Amsterdam
0
(0)

Basiszorg verzekering aangekaart door Zorgraad bij minister Mc Andrew

lees ook ...

Commissies geïnstalleerd voor soepele verkiezingen in Surina...

Minister Bronto Somohardjo van Binnenlandse Zaken (Biza) heeft dinsdag vier interdepartementale verkiezingscommissies geïnstalleerd. Deze commissies zijn verantwoordelijk voor een vlotte voortgang van...

De Zorgraad onder leiding van Glynis Tjon Eng Soe heeft op donderdag 07 juli jongstleden een bezoek gebracht aan minister Steven Mac Andrew van Arbeid, Werkgelegenheid en Jeugdzaken (AWJ), nadat de Raad de behoefte hiertoe had aangeven.

De Raad beschouwt het ministerie van AWJ als een van de belangrijke actoren in de zorgsector en wenste daarom de minister te spreken, ook ter voorbereiding op de openbare vergadering over de Basiszorg die gepland is voor 13 augustus 2022. Dit orgaan adviseert de regering over zaken met betrekking tot de zorg en houdt toezicht op de Wet Nationale Basiszorgverzekering.

De Raad sprak bij deze gelegenheid haar bezorgdheid uit over het (dis)functioneren van de basiszorgverzekering waarbij steeds vaker, vele personen buiten hun schuld om, geen gebruik kunnen maken van het recht op de zorg zoals beschreven in de wet.

Dit, omdat de bij wet vastgestelde tarieven volgens de Raad niet meer voldoen aan de eisen van de tijd, waardoor aanbieders van de zorg hun diensten hebben stopgezet. Hierdoor is het bijna onmogelijk geworden voor werkgevers om hun werknemers nog verplicht te kunnen verzekeren op basis van de wet.

De Raad wees de bewindsman erop dat de wettelijk vastgestelde premie voor personen van 21 tot en met 59 jaar nog steeds is vastgesteld op SRD 165, een bedrag dat door de devaluatie in de achter ons liggende jaren allang is achterhaald. Volgens dev Zorgraad kan het tarief middels een staatsbesluit worden aangepast, vooruitlopend op de herziening van de wet.

De Zorgraad gaf ook aan dat door de ontstane situatie er niet opgetreden kan worden tegen werkgevers die hun werknemers wel willen verzekeren, maar het niet kunnen omdat de aanbieders van de zorg niet bereid zijn tegen de huidige premie het product aan te bieden.

Het ministerie van Binnenlandse Zaken is belast met de uitvoering van deze wet, maar  minister Mac Andrew wil voor de aanpassing van de premie en voor een spoedige herziening van de wet, toch voeling houden binnen de Raad van Ministers. Hij zegt te vrezen voor een crisis binnen de zorg als personen, waaronder werknemers met hun gezinnen, geen gebruik meer kunnen maken van de Basiszorgverzekering door de ontstane situatie.

Hij vindt het daarom noodzakelijk dat er nu actie wordt ondernomen door de premie aan te passen in overleg met de sociale partners. Hij zal hieromtrent in dialoog treden met zowel het bedrijfsleven als de vakbeweging om draagvlak te creëren en om de follow-up te bepalen.

De minister beloofde de Zorgraad om bij het directoraat Arbeidsinspectie na te gaan of er klachten zijn binnengekomen van werknemers over het niet verzekerd worden door de werkgever.

 

En.. wat vond je van dit artikel?

-- Advertentie / POJ - 218001 --

redactie tip

meer Suriname

meer Suriname nieuws »

meest gelezen

HomeSurinameBasiszorg verzekering aangekaart door Zorgraad bij minister Mc Andrew