donderdag 22 februari 2024
29.3 C
Paramaribo
8.8 C
Amsterdam
0
(0)

AWJ is blij met de inzet van Maatschappelijke organisaties

lees ook ...

Suriname ontvangt US$ 130.000 schenking China voor rampenbeh...

Suriname heeft een schenking van US$ 130.000 ontvangen van de Volksrepubliek China. Hiervan is US$ 100.000 bestemd voor het Nationaal Coördinatie Centrum voor Rampenbeheersing (NCCR), terwijl US$ 30.0...

De personen en organisaties waarmee minister Steven Mac Andrew overleg heeft in het kader van het opendeur beleid van het ministerie, zijn deze keer op maandag 11 juli jongstleden in de persoon van mevrouw Leanda Zeldenrust, voorzitter van de stichting Vonzell die zich voornamelijk richt op drop-outs, voortgezet. 

Bij de aanvang van dit gesprek heeft de bewindsman het belang benadrukt van dialoog, samenwerking en participatie gericht op het behalen van concrete resultaten en doelen, welke de ontwikkeling van Suriname ten goede kan komen. Mac Andrew is de stichting erkentelijk dat zij zich inzet voor drop-outs, die gerekend worden tot risicojongeren.

Hij gaf aan dat het ministerie met diverse beleidsinterventies, zoals vakscholing, ondersteuning van klein-ondernemerschap en arbeidsbemiddeling, een bijdrage probeert te leveren aan het streven om zelfredzaamheid onder risicojongeren te vergroten. Deze beleidsinstrumenten sluiten volgens hem goed aan op de begeleidingstrajecten van de verschillende maatschappelijke organisaties, die risicojongeren als doelgroep hebben.

De bewindsman gaf aan, dat het Directoraat Jeugzaken een conferentie met maatschappelijke organisaties voorbereidt, waar zal worden nagegaan hoe er programmatisch samengewerkt kan worden bij de uitvoering van het jeugdbeleid. De Directeur van Jeugdzaken, Genti Mangroe gaf aan dat het ministerie landelijk projecten zal uitvoeren in samenwerking met buurtorganisaties. Het ministerie zal uit de besprekingen die de minister voert met maatschappelijke organisaties en stakeholders een inventarisatie maken van de organisaties waarmee in zee zal worden gegaan.

De voorzitter van stichting Vonzell gaf bij deze gelegenheid een uiteenzetting over de werkzaamheden van haar organisatie. Vonzell  voert projecten uit die bijdragen aan de realisatie van de Duurzame Ontwikkelingsdoelen, waarvan het doel is een einde te maken aan armoede, ongelijkheid, en onrecht. Voorts richt de stichting zich op gemeenschapsontwikkeling in verschillende buurten om zo de zelfredzaamheid van jongeren en vrouwen te stimuleren, met als doel dat ze zelfstandiger door het leven kunnen gaan.

Jongeren en vrouwen worden hier begeleid om weer naar school te gaan of om een vak te leren. Ook het voorbereiden van de doelgroep voor toetreding tot de arbeidsmarkt behoort tot het begeleidingstraject van deze stichting. Mevrouw Zeldenrust pleitte tijdens het onderhoud in het bijzonder voor Basic Life Skills projecten en gaf aan te rekenen op ondersteuning vanuit het ministerie om de doelgroep een helpende hand te kunnen blijven toesteken.

En.. wat vond je van dit artikel?

-- Advertentie / POJ - 218001 --

redactie tip

meer Suriname

meer Suriname nieuws »

meest gelezen

HomeSurinameAWJ is blij met de inzet van Maatschappelijke organisaties