maandag 26 februari 2024
33 C
Paramaribo
5 C
Amsterdam
0
(0)

Anticorruptiecommissie overhandigt jaarverslag aan DNA-Voorzitter

lees ook ...

Surinaamse regering dringt aan op dringend energiebesparend ...

De regering van Suriname heeft tijdens een buitengewone regeringsvergadering op 23 februari 2024 de dringende noodzaak benadrukt van zuinig energieverbruik in de samenleving. Tijdens deze vergadering,...

In het kader van de uitvoering van artikel 3 van de Anticorruptiewet heeft de Anticorruptiecommissie een bezoek gebracht aan de voorzitter van De Nationale Assemblee (DNA), Marinus Bee. Het doel van dit bezoek was de overhandiging van het jaarverslag van 2023, waarmee de commissie invulling geeft aan een van haar jaarlijkse activiteiten. Mevrouw Ilse Krenten, voorzitter van de Anticorruptiecommissie, heeft persoonlijk het jaarverslag overhandigd, bijgestaan door de heer Edwin Paal, lid van de commissie.

Tijdens het bezoek zijn verschillende onderwerpen besproken, waaronder de lopende werkzaamheden van de commissie. Er blijkt onder de leden van de commissie aanzienlijke belangstelling te bestaan met betrekking tot de Anticorruptiewet. Ook is er aandacht besteed aan de praktische uitvoering van de taken van de commissie. In dit kader heeft de voorzitter van de DNA voorgesteld om de commissie uit te nodigen voor de Academische week, waar zij de gelegenheid krijgt om presentaties te verzorgen over haar activiteiten en bevindingen.

Dit voorstel van de DNA-voorzitter wordt gezien als een positieve stap om de bewustwording over de Anticorruptiewet en de werkzaamheden van de commissie te vergroten. De Academische week biedt een platform voor diepgaande discussies en informatieve sessies, waardoor de commissie de kans krijgt om haar rol en verantwoordelijkheden op een breder podium te presenteren.

Mevrouw Ilse Krenten, als voorzitter van de Anticorruptiecommissie, heeft aangegeven enthousiast te zijn over dit initiatief. Ze benadrukte het belang van samenwerking en open communicatie tussen de commissie en de Nationale Assemblee. Het voorstel om presentaties te geven tijdens de Academische week wordt gezien als een constructieve manier om de interactie tussen de commissieleden en de parlementsleden te bevorderen.

Tijdens de besprekingen is ook de behoefte aan meer duidelijkheid omtrent de Anticorruptiewet naar voren gekomen. De leden van de commissie hebben vragen gesteld over de praktische uitvoering van hun taken en de wijze waarop de wet in de praktijk wordt toegepast. Deze dialoog biedt de mogelijkheid om eventuele onduidelijkheden op te helderen en de efficiëntie van de commissie te vergroten.

Al met al lijkt het bezoek aan de DNA-voorzitter niet alleen een formele overhandiging van het jaarverslag te zijn, maar ook een gelegenheid om de samenwerking te versterken en de betrokkenheid van de commissie bij het parlementaire proces te vergroten. De voorgestelde deelname aan de Academische week belooft een waardevolle kans te zijn voor de Anticorruptiecommissie om haar inspanningen en resultaten op een breder forum te delen en zo de algemene bewustwording omtrent corruptiebestrijding te vergroten.

En.. wat vond je van dit artikel?

-- Advertentie / POJ - 218001 --

redactie tip

meer Suriname

meer Suriname nieuws »

meest gelezen

HomeSurinameAnticorruptiecommissie overhandigt jaarverslag aan DNA-Voorzitter