Suriname ALTIJD Dichtbij

Suriname

Amzad Abdoel: “It’s time to start a new chapter”

Geplaatst

op

Whatsapp Image 2020 06 04 At 05.21.07

“Ik buig mijn hoofd voor het besluit van het volk. Echter zal ik niet stoppen met politiek voeren. Ik ben niet in het parlement maar mijn partij is wel daar en is sterk vertegenwoordigd”.

Het is voor Abdoel een eer geweest om tien jaren lang het volk te mogen dienen. “In die tien jaren heb ik onder leiding van voorzitter Simons aan meer dan 400 wetten mogen meewerken. Wetten die soms kamerbreed werden gedragen en andere weer die zeer controversieel waren. Je moet als parlementariër sterk in je schoenen kunnen staan om altijd een uitgesproken mening te kunnen en te mogen hebben. Die had ik en heb ik nog steeds. Ik draag niets op mijn geweten daar ik weet dat er een sterk fundament is gelegd in het parlement waarop anderen kunnen voortbouwen,” aldus Abdoel.

Abdoel zegt verder dat hij zijn werk gedaan heeft op basis van de rol die hij moest vervullen als fractieleider. “Mensen onthouden vaak het controversiële deel van je werk maar vergeten al het goede dat gedaan is. Gelukkig zijn de handelingen van het parlement voor eeuwig. Ik ben niet gekozen en dat doet niet pijn. In de tien jaren heb ik geleerd dat zelfs zij die veel beter dan mij waren niet herkozen werden door het volk. Ook schaam ik me niet om de aantal stemmen dat ik heb gehaald. Men moet ooit nagaan hoeveel stemmen een legende als Otmar Rodgers haalde. Stemmen binnenhalen moet een aangelegenheid zijn van de partij. Mijn partij moet groot zijn en groter dan ooit worden. Ik heb eerder aangekaart dat een verkiezingsdag een dag is waarop de democratie wordt gevierd,” laat Abdoel weten.

“Nogmaals mijn hartelijke dank aan een ieder die mij heeft ondersteund in het bijzonder president Bouterse en voorzitter Simons. It’s time to start a new chapter.
De scheidende parlementariër wil graag beginnen met helpen om te overwinnen het Covid-19 virus. Blijft u alstublieft thuis en volgt u alle adviezen van de deskundigen”, raad Abdoel aan.


Bron: Starnieuws

7 Reacties
7 Reacties
Inline Feedbacks
Bekijk alle reacties
Jenny
donderdag 4 juni 2020 11:16

Ja blijf ook binnen. Heb je ook geld wat je terug moet geven aan het volk?

Walter Lawyer
donderdag 4 juni 2020 11:46

Ha ha, ja Jenny daar dacht ik ook gelijk aan. Ze hebben zich verrijkt over de ruggen van de bevolking. Dat zal natuurlijk altijd ontkend worden, maar het blijft de waarheid.
Waarom wordt er nog steeds geen uitslag van de stemming ? begin mij toch zorgen te maken, dat zoiets simpels al niet lukt. Hoe moet het dan verder daar?
Ik zal het voortaan maar Surichaos noemen.

Beheerder
donderdag 4 juni 2020 15:54

test

Limbojantje
donderdag 4 juni 2020 17:08

Lijkt als deze man begint te geven. Laten ze al je bankrekeningen controleren ..hoeveel grond bezit je?iedereen die gratis banen kreeg of directeur is geworden zomaar zonder papieren gaan de laan uit. Is Bouterse nog in het land? Zoveel geruchten hoor je.

Bianca
vrijdag 5 juni 2020 03:35

Ja abdoeletje, je gaat echt een new chapter in. Datgene wat je van de staat gestolen hebt, ga je weer afgeven. Je dagen zijn geteld. Loser.

Wim
vrijdag 5 juni 2020 08:19

Wil je nu ook overlopen. Jongen je was erbij toen je mee at. Stort al het geld terug wat je ook hebt gehad.

Carl
vrijdag 5 juni 2020 20:17

Beste Amzad,

Nu je zelf aangeef het volk nog steeds te willen dienen zou ik het volgende aan jou willen voorstellen:
Je Valutawet bij het Constitutioneel Hof verdedigen. How ’bout that.

Amzad versus Vodje (lees Valutawet).
May the best one win !Advertentie

Suriname

BGA feliciteert nieuwe parlementariërs en informeert over Verdrag inzake Eliminatie van Discriminatie tegen Vrouwen

Geplaatst

op

Unnamed

Onlangs heeft het Onafhankelijk Kiesbureau de uitslag van de Algemene Vrije en Geheime verkiezing van 25 mei 2020 bindend verklaard. Vervolgens zijn de gekozen volksvertegenwoordigers toegelaten tot De Nationale Assemblée en bestaat die thans uit 15 (29%) vrouwen en 36 (71%) mannen.

Het Bureau Gender Aangelegenheden (BGA) feliciteert de parlementariërs en wil van deze gelegenheid gebruik maken hen te informeren over het Verdrag inzake de Eliminatie van alle Vormen van Discriminatie tegen Vrouwen (CEDAW) dat de staat Suriname in 1993 heeft geratificeerd. Met het ratificeren van dit VN-Vrouwenverdrag heeft de staat Suriname zich gecommitteerd aan de verplichtingen die hieruit voortvloeien waaronder het in lijn brengen van de nationale wetgeving met het verdrag. Op u wordt een beroep gedaan om bij de totstandkoming van wetten hiermee rekening te houden.

Binnenkort zal de verkiezing van de President en Vicepresident voor de Staat Suriname plaatsvinden en hierna de voordrachten en benoemingen voor de overige diverse openbare functies, zoals ministers en ambassadeurs.

Artikel 7 van CEDAW-verdrag handelt over de participatie van vrouwen in de politiek en het openbaar leven en luidt als volgt:

“De staten die partij zijn bij dit verdrag, nemen alle passende maatregelen om discriminatie van vrouwen in het politieke en openbare leven van het land uit te bannen, en verzekeren vrouwen in het bijzonder het recht om op gelijke voet met mannen:

  1. hun stem uit te brengen bij alle verkiezingen en volksstemmingen, en verkiesbaar te zijn in alle openbaar gekozen lichamen;
  2. deel te nemen aan de vaststelling van het overheidsbeleid en aan de uitvoering hiervan, alsook openbare ambten te bekleden en alle openbare functies op alle overheidsniveaus te vervullen;
  3. deel te nemen aan niet-overheidsorganisaties en verenigingen op het gebied van het openbare en politieke leven van het land”.

Artikel 8 van het verdrag handelt over de participatie van vrouwen op internationaal niveau en luidt als volgt:

“De Staten die partij zijn bij dit verdrag, nemen alle passende maatregelen om te verzekeren dat vrouwen, op gelijke voet met mannen en zonder enig onderscheid, de mogelijkheid hebben hun regering op internationaal niveau te vertegenwoordigen en deel te nemen aan de werkzaamheden van internationale organisaties”.

Het BGA roept hierbij de politieke partijen die deel uit zullen maken van de nieuwe regering op om in die fase van voordrachten en benoemingen in diverse openbare besluitvormingsposities vrouwen op gelijke voet met mannen de ruimte te bieden om het menselijk kapitaal in te kunnen zetten, zodat vrouwen evenals mannen de beginselen van democratie kunnen beleven. Zonder de actieve participatie van vrouwen en zonder dat op alle besluitvormingsniveaus rekening wordt gehouden met vrouwen, zijn gelijkheid, duurzame ontwikkeling en vrede niet te verwezenlijken.

Bron: NII

Lees verder

Suriname

COVID-19: vijftiende persoon overleden in Suriname

Geplaatst

op

Virus 4915859 340

In Suriname is een vijftiende perszoon overleden aan de gevolgen van het coronavirus. Eerder was de persoon opgenomen in het Academisch Ziekenhuis Paramaribo.

Het aantal actieve cases is gesteld op 278. Zes personen zijn vandaag genezen verklaard. De quarantaine regels zijn versoepeld door het management team en wordt er vandaag verwacht dat er meer mensen ontslagen zullen worden.

Mensen die uit Nederland terugkeren naar Suriname hoeven voortaan niet meer ij overheidsquarantaine te gaan. – Culturu.com

Lees verder
Advertentie

Laatste reacties

Meest gelezen