Suriname ALTIJD Dichtbij

Suriname

Algemeen minimum uurloon verhoogd

Geplaatst

op

door

Het algemeen minimum uurloon is voor dit jaar met 0,92 cent verhoogd, van SRD 5,22 naar SRD 6,14. Ook voor de sectoren die zijn genoemd in de Wet Minimum Uurloon (WMU) gelden voor dit jaar hogere minimum uurlonen. Voor winkelbedrijven is dat SRD 7,37 en voor horeca- en bewakingsbedrijven SRD 8,60.

Buurtwinkels, winkels die voornamelijk levensmiddelen verkopen en minder dan vier personeelsleden hebben, mogen het algemeen minimum uurloon hanteren in plaats van het sectoraal minimum uurloon. Ook kleine horecabedrijven die minder dan dertien werknemers hebben, mogen het algemeen minimum uurloon gebruiken. De uitzondering geldt niet voor bewakingsbedrijven, die moeten ongeacht het aantal werknemers minimaal SRD 8,60 per uur uitbetalen.

Bij aanname van de wet, in augustus 2014, was al bepaald dat het algemeen minimum uurloon SRD 6,14 zou zijn en dat dit bedrag in drie fases zou worden doorgevoerd. Bij het ingaan van de eerste fase op 1 januari 2015 was het tarief SRD 4,29, in de tweede fase in 2016 SRD 5,22. Sinds 1 januari van dit jaar is het maximale tarief dat was vastgesteld ingegaan.

Het minimum uurloon is vastgesteld op basis van een koers van SRD 3,35, voor een Amerikaanse dollar. Er is uitgegaan van een zesdaagse werkweek en 200 werkuren per maand. Minister Soewarto Moestadja streeft ernaar om, in overleg met de sociale partners, een eventuele aanpassing van het minimum uurloon op zijn laatst op 1 januari 2018 rond te krijgen. Hij wil daarmee voorkomen dat kwetsbare groepen onder werkenden in extreme armoede vervallen.

Het minimum uurloon geldt ook voor uitzendkrachten, parttimers, losse krachten, tijdelijke krachten, contractarbeiders, avondwerkers en werknemers in proeftijd. Hogere bedragen, dan het wettelijke vastgestelde minimum uurloon, die zijn overeengekomen mogen volgens deze wet niet worden verlaagd door werkgevers of opdrachtgevers. De wet verplicht de werknemer erop toe te zien dat zijn werkgever hem niet minder betaald dan het vastgesteld minimum uurloon. Het ministerie van Arbeid zal dit jaar bestuur sancties en strafmaatregelen conform de wet toepassen op werkgevers of opdrachtgevers die zich niet houden aan de WMU.

1 Reactie

1
Reageer op dit artikel

1000
Mala

vind je het gek dat iedereen nasr Nederland vluchtAdvertentie

Suriname

Boy Scouts op bezoek bij president Bouterse

Geplaatst

op

door

In verband met de Jamboree, heeft de Boy Scouts een bezoek gebracht aan president Desi Bouterse op het presidentieel Paleis. De president, de Chief Scout, is de beschermheer van de scouting in Suriname.

President Bouterse, de Chief Scout, is de beschermheer van de scouting in Suriname. Volgens Bouterse is het een bijzondere eer om de plechtige ceremonie mee te maken. De hoofdcommissaris, Glenn Kranenburg, droeg de Nationale das voor de Chief Scout, waarna de twee het contingent team van hun dassen voorzag. Ook de verkenners kregen hun das.

“Indachtig de protocollen, normen en waarden die de Boy Scouts uit dragen, ben ik ervan overtuigd dat wij als vertegenwoordigers van Suriname, Suriname op de kaart zullen plaatsen”, sprak de Chief Scout. Verder is hij ervan verzekerd dat het een groot succes zal worden.

De hoofdcommissaris van de Boy Scouts bedankte de Chief Scout voor zijn warm ontvangst en de steun die zij van hem hebben ontvangen.

De Jamboree wordt een keer in de vier jaren georganiseerd. Dit jaar wordt het gehouden in West Virginia, in de Verenigde staten van Amerika. Tijdens de Jamboree zullen verschillende vraagstukken zoals klimaatsverandering, armoedebestrijding en jeugdcriminaliteit besproken worden.

Voor vertrek is het gebruik dat de Boy Scouts een bezoek brengen aan de Chief Scout, voor een afmars bezoek. Op zondag 21 juli aanstaande vertrekt de eerste groep en op maandag 22 juli de tweede. De Jamboree duurt van 22 juli tot en met 2 augustus 2019.

Lees verder

Suriname

Politieke partijen geïnformeerd over grondenrechten

Geplaatst

op

door

Het Management Team Grondenrechten der Inheemse en Tribale volken in Suriname, het secretariaat en drie technische commissies hebben vertegenwoordigers van politieke partijen ingelicht over de stand van zaken in het proces naar wettelijke erkenning van grondenrechten. Politieke partijen met een vertegenwoordiging in De Nationale Assemblée waren voor deze consultatie uitgenodigd. De Palu, NDP, DOE, BEP, PL, HVB en NPS zijn ingegaan op de uitnodiging. Een vertegenwoordiger van de VVV, een buitenparlementaire partij die zich heeft aangemeld is ook toegelaten tot de bijeenkomst, die op het Kabinet van de President is gehouden.

Er is algemene informatie rond het traject dat wordt afgewerkt gegeven. Verder is ook inzicht verschaft over het vraagstuk, de taakstelling en de doelen die worden nagestreefd. Door de voorzitters van de commissies Wetgeving, Democratie en Bewustwording is een inleiding gehouden over de verrichtingen en wat er nog te doen is.

Na de presentatie hebben deelnemers de ruimte gekregen om vragen te stellen, meningen te geven en suggesties te doen. Er zijn veel vragen gesteld over de verschillende soorten van collectieve rechten, die Suriname zou kunnen hanteren. Deelnemers hebben duidelijkheid gevraagd over de manier waarop de beleving van de nieuwe wetgeving in de praktijk van invloed kan zijn op de rechten van andere Surinamers en hoe de overheid zal toezien op de naleving van de wetgeving. Het belang van de consultaties met de diverse belanghebbenden is opnieuw onderstreept.

Lees verder

Meest gelezen

X