Suriname ALTIJD Dichtbij

Suriname

Algemeen minimum uurloon verhoogd

Geplaatst

op

door

Het algemeen minimum uurloon is voor dit jaar met 0,92 cent verhoogd, van SRD 5,22 naar SRD 6,14. Ook voor de sectoren die zijn genoemd in de Wet Minimum Uurloon (WMU) gelden voor dit jaar hogere minimum uurlonen. Voor winkelbedrijven is dat SRD 7,37 en voor horeca- en bewakingsbedrijven SRD 8,60.

Buurtwinkels, winkels die voornamelijk levensmiddelen verkopen en minder dan vier personeelsleden hebben, mogen het algemeen minimum uurloon hanteren in plaats van het sectoraal minimum uurloon. Ook kleine horecabedrijven die minder dan dertien werknemers hebben, mogen het algemeen minimum uurloon gebruiken. De uitzondering geldt niet voor bewakingsbedrijven, die moeten ongeacht het aantal werknemers minimaal SRD 8,60 per uur uitbetalen.

Bij aanname van de wet, in augustus 2014, was al bepaald dat het algemeen minimum uurloon SRD 6,14 zou zijn en dat dit bedrag in drie fases zou worden doorgevoerd. Bij het ingaan van de eerste fase op 1 januari 2015 was het tarief SRD 4,29, in de tweede fase in 2016 SRD 5,22. Sinds 1 januari van dit jaar is het maximale tarief dat was vastgesteld ingegaan.

Het minimum uurloon is vastgesteld op basis van een koers van SRD 3,35, voor een Amerikaanse dollar. Er is uitgegaan van een zesdaagse werkweek en 200 werkuren per maand. Minister Soewarto Moestadja streeft ernaar om, in overleg met de sociale partners, een eventuele aanpassing van het minimum uurloon op zijn laatst op 1 januari 2018 rond te krijgen. Hij wil daarmee voorkomen dat kwetsbare groepen onder werkenden in extreme armoede vervallen.

Het minimum uurloon geldt ook voor uitzendkrachten, parttimers, losse krachten, tijdelijke krachten, contractarbeiders, avondwerkers en werknemers in proeftijd. Hogere bedragen, dan het wettelijke vastgestelde minimum uurloon, die zijn overeengekomen mogen volgens deze wet niet worden verlaagd door werkgevers of opdrachtgevers. De wet verplicht de werknemer erop toe te zien dat zijn werkgever hem niet minder betaald dan het vastgesteld minimum uurloon. Het ministerie van Arbeid zal dit jaar bestuur sancties en strafmaatregelen conform de wet toepassen op werkgevers of opdrachtgevers die zich niet houden aan de WMU.

1 Reactie

1
Reageer op dit artikel

1000
Mala

vind je het gek dat iedereen nasr Nederland vluchtAdvertentie

Suriname

Marihuanateelt wordt niet gelegaliseerd

Geplaatst

op

door

“Er is absoluut geen sprake van legalisatie van de marihuanateelt. Dit moet vooral goed doordringen tot de samenleving”, zegt Amzad Abdoel, voorzitter van de commissie van rapporteurs Industriële Hennepteelt. Hij benadrukt dat marihuana een THC-gehalte heeft van tussen de 5 en 12%, waardoor de teelt hiervan dus niet wordt gelegaliseerd. Tetrahydrocannabinol (THC) is de belangrijkste psychoactieve stof in cannabis. Volgens Abdoel wordt de teelt van hennep met een THC-gehalte van minder dan 0,3% bij wet geregeld en zal deze dan legaal zijn.

Abdoel verduidelijkt dat in artikel 2 van deze wet de grondslag is gegeven om cannabis die bestemd is voor industriële doeleinden (industriële hennep) te telen. Daarbij is in artikel 2 lid 2 van de Wet Verdovende Middelen een uitzondering gemaakt op de strafbaarheid van het telen van de cannabis, indien het betreft het telen van de cannabis voor industriële doeleinden. Met cannabis bestemd voor industriële doeleinden wordt niet anders bedoeld dan wat internationaal bekend staat als de hennep (Hemp) of industriële hennep. De wet Verdovende Middelen heeft volgens Abdoel in voornoemde bepaling eveneens het toegestane maximale gehalte aan THC van de industriële hennep vastgesteld op 0.3%. Bij industriële hennep kan het gehalte aan THC in normale omstandigheden tussen de 0.2% tot maximaal 0.3% uitkomen, terwijl het gehalte aan THC bij marihuana (strafbare cannabis) tussen de 5% en 20% bedraagt.

Hij merkte op dat velen in de samenleving het onderscheid nog niet kunnen maken tussen hennepteelt voor medicinale doeleinden en hennepteelt voor industriële doeleinden. Abdoel: “De teelt van hennep voor industriële doeleinden wordt verder in deze ontwerpwet geregeld. Net als de teelt van alle andere gewassen valt de teelt van hennep ook onder het ministerie van LVV.”

Abdoel wijst met nadruk op het doel van de wet, namelijk “het scheppen van de minimale randvoorwaarden voor de teelt en productie van de industriële hennep in Suriname.” Daarbij staat centraal dat, gelet op de gevoeligheid van deze materie, er een zodanig mechanisme, structuur en procedures tot stand moeten worden gebracht om te geraken tot een gedegen en veilige teelt en productie van industriële hennep in Suriname. Volgens hem dient te worden benadrukt, dat de teelt van de industriële hennep, binnen de door de wet gegeven kaders moet geschieden om eventuele misbruik van deze mogelijkheid uit te sluiten, dan wel te voorkomen.

Lees verder

Suriname

Gillmore Hoefdraad ziet aangifte van VHP als politieke stunt

Geplaatst

op

door

De VHP-fractie heeft gisteren bij procureur-generaal (pg) Roy Baidjnath Panday aangifte gedaan tegen minister Gillmore Hoefdraad van Financiën. Hij heeft volgens de VHP geldelijke schuldverplichtingen gevestigd ten laste van de Staat en vanaf januari tot juli 2019 het wettelijke binnenlandse obligoplafond overschreden. Dit blijkt uit de cijfers zoals gepubliceerd door het Bureau voor de Staatsschuld.

Lees verder

Meest gelezen

X