donderdag 30 november 2023
30.5 C
Paramaribo
2.8 C
Amsterdam
0
(0)

Agrarische Adviesraad voor Commewijne

lees ook ...

Directieteam OGA neemt actie na illegale afvaldumping in Nic...

Op dinsdag 21 november 2023 bracht Indersing Gangabisoensingh, de directeur van Openbaar Groen en Afvalbeheer (OGA), samen met zijn directieteam een werkbezoek aan het district Nickerie. Het doel van ...

Een tien leden tellende Agrarische Adviesraad, met als adviseur de agronoom Rajindre Debie, is op donderdag 27 januari jongstleden door districtscommissaris Mohamedshafiek Radjab van Commewijne, in aanwezigheid van minister Parmanand Sewdien van Landbouw, Veeteelt en Visserij (LVV) geïnstalleerd. De adviesraad zal als klankbord dienen voor de districtscommissaris en het ministerie van LVV.

De districtscommissaris moet de nodige maatregelen nemen, wat in de wet Regionale Organen vastgelegd is. En voor zover het in de Dc zijn vermogen ligt, door middel van voorstellen, de economische ontwikkeling, welvaart en het welzijn van zijn district zal bevorderen.

In de adviesraad hebben agrariërs van alle zes ressorten van het district Commewijne zitting. De raad stelt zich ten doel de burgervader en de minister van LVV te adviseren over de agrarische ontwikkeling in het district in de sectoren groenten en fruit, rijst, veeteelt, pluimvee en visserij. Het orgaan zal in overleg met districtscommissaris Radjab en minister Sewdien vooral advies uitbrengen en voorstellen doen betreffende landbouwonderzoek en -voorlichting, bijenteelt, veeteelt, visserij, aquacultuur, inputvoorziening, natte en droge infrastructuur, grondenproblematiek alsook afzet en export.

Met dit bestuursorgaan is er een platform gecreëerd voor de agrariërs in het district om maandelijks de knelpunten te bespreken en oplossingen aan te dragen. Deze werkwijze moet jongeren interesseren om weer de landbouw als beroep te kiezen.

Dc Mohamedshafiek benadrukte bij de installatie dat de burgers hun verlangens en belangen duidelijk kenbaar kunnen maken. De Agrarische Adviesraad zal hierin een belangrijke rol spelen. “Het bevorderen van welvaart en welzijn vraagt om mobilisatie van alle natuurlijke en menselijke hulpbronnen. Met mobilisatie en participatie beogen wij de bevolking van Commewijne op een doelmatige wijze te betrekken in de opbouw van Suriname”, aldus de burgervader.

Minister Sewdien noemde het initiatief van de agrariërs om zelf een adviesraad in het leven te roepen prijzenswaardig. De bewindsman meent dat dit een voorbeeld moet zijn voor de overige districten, waarbij de particuliere sector zelf initiatieven neemt, problemen identificeert en oplossingsmodellen aandraagt.

En.. wat vond je van dit artikel?

-- Advertentie / POJ - 218001 --

redactie tip

meer Suriname

meer Suriname nieuws »

meest gelezen

HomeSurinameAgrarische Adviesraad voor Commewijne