woensdag 17 juli 2024
32 C
Paramaribo
18.3 C
Amsterdam
5
(1)

Aanpak jeugdproblematiek vereist gecoördineerde inspanningen

lees ook ...

Directeur Duurzame ontwikkeling inheemsen brengt bezoek aan ...

Directeur Duurzame Ontwikkeling Inheemsen (DOI), Melisa Fredericks, heeft onlangs een kennismakingsbezoek gebracht aan de inheemse dorpen Grankreek en Columbia in het district Saramacca. Ze werd verge...

Het ministerie van Arbeid, Welzijn en Jeugdzaken (AWJ) heeft een belangrijke stap gezet in het aanpakken van de groeiende jeugdproblematiek door ministers verantwoordelijk voor jeugdbeleid uit te nodigen voor een cruciaal overleg. Het hoofddoel van deze bijeenkomst was het uitwisselen van inzichten met als beoogd resultaat de optimalisatie van het jeugdbeleid via een gecoördineerde en geïntegreerde aanpak.

De aanleiding voor deze inspanningen is de toenemende jeugdproblematiek, waarbij grafieken een zorgwekkende toename tonen in agressief gedrag, geweld, criminaliteit, tienerzwangerschappen, zwakke schoolprestaties, vroegtijdige schoolverlaters, kindermishandeling en mentale gezondheidsproblemen. Minister Steven Mac Andrew, die als gastheer optrad voor deze ontmoeting, benadrukte dat dit het eerste coördinatieoverleg was en benadrukte de essentie van regelmatige samenkomsten op dit niveau om beleidskwesties te bespreken en te streven naar een betere coördinatie en een geïntegreerd jeugdbeleid.

Tijdens het overleg introduceerde minister Mac Andrew het concept van Youth Power en Jeugdprofiel, ontwikkeld door het AWJ, aan zijn collega-ministers. Dit concept, vorig jaar gevalideerd door jongeren- en gemeenschapsorganisaties, wordt vertegenwoordigd door het acroniem Power, dat staat voor Participatie, Ontwikkeling, Weerbaarheid, Economische activiteiten en Rechten.

Mac Andrew benadrukte hoe elk van hun respectieve ministeries past binnen dit concept en bracht specifieke aandachtspunten naar voren, zoals het verhogen van de leerplichtige leeftijd, het aanpakken van de mentale gezondheid van jongeren, evenals kindermisbruik en -mishandeling.

Na de presentatie werden ministers en andere deelnemers betrokken bij een diepgaande discussie over het concept Youth Power en Jeugdprofiel, alsook over beleidsmaatregelen en ontwikkelingen op hun respectieve ministeries. Hierbij werden ook de uitdagingen besproken waarmee zij worden geconfronteerd. Belangrijke kwesties kwamen ter sprake, zoals de verontrustende afname van normen en waarden, evenals de negatieve sociale gevolgen van de economische situatie van het land voor jongeren.

Een consensus werd bereikt onder de ministers en deelnemers over de essentie van een geïntegreerde aanpak van jeugdbeleid. Om deze gezamenlijke inspanningen voort te zetten, is er een geplande follow-up vergadering op korte termijn. Deze zal dienen om voorgestelde oplossingen verder te bespreken en het jeugdbeleid verder te stroomlijnen, in lijn met het doel van een effectieve en gecoördineerde aanpak van jeugdproblematiek.

En.. wat vond je van dit artikel?

-- Advertentie / POJ - 218001 --

redactie tip

meer Suriname

meer Suriname nieuws »

meest gelezen

HomeSurinameAanpak jeugdproblematiek vereist gecoördineerde inspanningen