Suriname ALTIJD Dichtbij

Suriname

Aanhoudende regens Zuid-Suriname stagneren werkzaamheden Medische Zending

Geplaatst

op

Herman Jintie, Directeur Medische Zending

De epidemiologische missie van de Medische Zending (MZ) in Paramaribo kan voorlopig niet terug naar Sipaliwini door de aanhoudende regens. Ook de vliegvelden met uitzondering van Kawemhakan zijn onbegaanbaar, zegt MZ-directeur Herman Jintie. De geplande missie heeft nog niet heeft plaatsgevonden. Directeur Jintie zegt dat de Medische Zending desondanks de situatie in het zuiden blijft monitoren vanuit haar 51 poliklinieken. Er is goed contact met de dorpen en de poliklinieken.

Het stemt de directeur goed dat de situatie niet is verergerd. “Integendeel, de mensen maken het goed, er zijn geen nieuwe gevallen van griep of griep gerelateerde verschijnselen,” zegt de MZ-directeur. Tijdens haar aanwezigheid in Sipaliwini heeft het team geconstateerd dat de situatie niet ernstig was, in de zin dat mensen niet ernstig ziek waren. De missie kwam terug naar de stad met de uitgevoerde testen in de hoop dat het om gewone griepgevallen ging. Echter werd geconstateerd dat het om een corona-infectie ging, waardoor de COVID-19-barometer landelijk ook omhoog ging.

Desondanks maken de mensen hun nu redelijk goed. Directeur Jintie zegt dat de Medische Zending dagelijks contact heeft met haar polikliniek in Sipaliwini. Ook is het team gereed om te vertrekken zolang de situatie dat toelaat. Directeur Jintie: “We zijn nu drukdoende te kijken naar andere mogelijkheden om het gebied aan te doen. We zijn elke dag in contact met de vliegmaatschappij die klaarstaat om ons te vervoeren, alsook de luchtvaartdienst.”

Culturu.com

1 Reactie
1 Reactie
Inline Feedbacks
Bekijk alle reacties
Abaisa
donderdag 18 juni 2020 16:44

Deze regering heeft een helikopter gekocht. Waarvoor??. Dorpen zijn zogenaamd niet bereikbaar meer . Hoe dan? Verkiezingstijd was het wel bereikbaar met die mooie heli. Zo zie je maar weer dat deze mensen van dit regering alleen aan hun eigen belang en zak denken. Gauw leningen aangaan. Wisten al dat ze het niet zouden redden. En straks schreeuwen dat die nieuwe regering niks doet voor de bevolking. Mensen moeten nadenken dat al die schulden ook door de komende regering betaald moeten worden. En dan ook volgens de afspraken die gemaakt zijn. Alleen maar smoesjes. Die mensen worden gestraft ,omdat ze… Lees verder »Advertentie

Suriname

BGA feliciteert nieuwe parlementariërs en informeert over Verdrag inzake Eliminatie van Discriminatie tegen Vrouwen

Geplaatst

op

Unnamed

Onlangs heeft het Onafhankelijk Kiesbureau de uitslag van de Algemene Vrije en Geheime verkiezing van 25 mei 2020 bindend verklaard. Vervolgens zijn de gekozen volksvertegenwoordigers toegelaten tot De Nationale Assemblée en bestaat die thans uit 15 (29%) vrouwen en 36 (71%) mannen.

Het Bureau Gender Aangelegenheden (BGA) feliciteert de parlementariërs en wil van deze gelegenheid gebruik maken hen te informeren over het Verdrag inzake de Eliminatie van alle Vormen van Discriminatie tegen Vrouwen (CEDAW) dat de staat Suriname in 1993 heeft geratificeerd. Met het ratificeren van dit VN-Vrouwenverdrag heeft de staat Suriname zich gecommitteerd aan de verplichtingen die hieruit voortvloeien waaronder het in lijn brengen van de nationale wetgeving met het verdrag. Op u wordt een beroep gedaan om bij de totstandkoming van wetten hiermee rekening te houden.

Binnenkort zal de verkiezing van de President en Vicepresident voor de Staat Suriname plaatsvinden en hierna de voordrachten en benoemingen voor de overige diverse openbare functies, zoals ministers en ambassadeurs.

Artikel 7 van CEDAW-verdrag handelt over de participatie van vrouwen in de politiek en het openbaar leven en luidt als volgt:

“De staten die partij zijn bij dit verdrag, nemen alle passende maatregelen om discriminatie van vrouwen in het politieke en openbare leven van het land uit te bannen, en verzekeren vrouwen in het bijzonder het recht om op gelijke voet met mannen:

  1. hun stem uit te brengen bij alle verkiezingen en volksstemmingen, en verkiesbaar te zijn in alle openbaar gekozen lichamen;
  2. deel te nemen aan de vaststelling van het overheidsbeleid en aan de uitvoering hiervan, alsook openbare ambten te bekleden en alle openbare functies op alle overheidsniveaus te vervullen;
  3. deel te nemen aan niet-overheidsorganisaties en verenigingen op het gebied van het openbare en politieke leven van het land”.

Artikel 8 van het verdrag handelt over de participatie van vrouwen op internationaal niveau en luidt als volgt:

“De Staten die partij zijn bij dit verdrag, nemen alle passende maatregelen om te verzekeren dat vrouwen, op gelijke voet met mannen en zonder enig onderscheid, de mogelijkheid hebben hun regering op internationaal niveau te vertegenwoordigen en deel te nemen aan de werkzaamheden van internationale organisaties”.

Het BGA roept hierbij de politieke partijen die deel uit zullen maken van de nieuwe regering op om in die fase van voordrachten en benoemingen in diverse openbare besluitvormingsposities vrouwen op gelijke voet met mannen de ruimte te bieden om het menselijk kapitaal in te kunnen zetten, zodat vrouwen evenals mannen de beginselen van democratie kunnen beleven. Zonder de actieve participatie van vrouwen en zonder dat op alle besluitvormingsniveaus rekening wordt gehouden met vrouwen, zijn gelijkheid, duurzame ontwikkeling en vrede niet te verwezenlijken.

Bron: NII

Lees verder

Suriname

COVID-19: vijftiende persoon overleden in Suriname

Geplaatst

op

Virus 4915859 340

In Suriname is een vijftiende perszoon overleden aan de gevolgen van het coronavirus. Eerder was de persoon opgenomen in het Academisch Ziekenhuis Paramaribo.

Het aantal actieve cases is gesteld op 278. Zes personen zijn vandaag genezen verklaard. De quarantaine regels zijn versoepeld door het management team en wordt er vandaag verwacht dat er meer mensen ontslagen zullen worden.

Mensen die uit Nederland terugkeren naar Suriname hoeven voortaan niet meer ij overheidsquarantaine te gaan. – Culturu.com

Lees verder
Advertentie

Laatste reacties

Meest gelezen