Suriname ALTIJD Dichtbij

Suriname

35 gezondheidswerkers naar China voor medische training

Geplaatst

op

door

Suriname heeft met de selectie en afvaardiging van 35 personen uit de gezondheidssector volledig ingespeeld op de aangeboden gelegenheid van China, die personen uit ons land in staat stelt om deel te nemen aan een “Training Course for Medical Professionals from Suriname”. Voor de deelnemers en voor het ministerie van Volksgezondheid is dit weer een grote mijlpaal. Aanvankelijk was het de bedoeling om 25 deelnemers vanuit Suriname af te vaardigen, maar vanwege het groot aantal aanmeldingen is door tussenkomst van de minister van Volksgezondheid, Antoine Elias, dit aantal door de Chinese Ambassade verhoogd naar 35. Hierdoor mogen tien extra personen uit de gezondheidszorg ook hun kennis verrijken in China. Opvallend is het recordaantal artsen, van 15, dat hun interesse heeft getoond voor deze training.

Deze training voor professionals uit de gezondheidssector wordt gehouden in de stad Hunan in China. Diverse onderwerpen zullen belicht worden in de periode van 7 tot en met 27 augustus 2019. Onderwerpen zoals: controle ziekenhuisinfectie, medische technieken van geneeskunde en chirurgie, verbetering van de kwaliteit in de verpleging en pediatrische en volwassen spoedeisende zorg komen hier aan de orde. Vanwege de diversiteit van de onderwerpen is de groep participanten uit ons land ook op basis van hun specialisme geselecteerd. De groep geselecteerden bestaat uit twaalf verpleegkundigen, veertien huisartsen, drie vroedvrouwen, een kinderarts en andere gezondheidswerkers. Verder bestaat deze groep uit zeven mannen en acht en twintig vrouwen.

Minister Antoine Elias zegt dat het ministerie voorstander is van het scholen van personeel. Volgens de bewindsman is educatie niet alleen van belang voor human resource, maar ook goed voor persoonlijke ontwikkeling en ontwikkeling van de gezondheidssector. Minister Elias is blij met de beurzen en seminars die Suriname aangeboden krijgt van China. De bewindvoerder benadrukt dat voor het ministerie de traditionele landen, waarmee ons land een samenwerking en uitwisseling heeft op het gebied van de gezondheidszorg, even belangrijk zijn als de niet-traditionele landen. Elke ontwikkeling in positieve zin in deze branche heeft zijn volle ondersteuning.

Voor één der participanten, Aloysius Koendjbiharie, is de deelname een meerwaarde. Dit, voor zowel zijn functioneren als huisarts en public health specialist evenals coördinator Community Health Programme van de Regionale Gezondheidsdienst. Binnen deze functie zal hij de opgedane kennis van deze training toepassen in de preventieve zorg.  Voor Crystle Monsanto, is vooral het volgen van een training bij een Moeder – Kinderzorg Centrum in China de meerwaarde. Zij is vroedvrouw in het Diakonessenhuis en zal de opgedane kennis toepassen in haar dagelijkse werk.

Het ministerie is ervan overtuigd dat deze training vruchten zal afwerpen in de gezondheidszorg.

Reageer op dit bericht

Reageer op dit artikel

1000


Advertentie

Suriname

Openbare bijeenkomst stopgezet door politie van Para

Geplaatst

op

door

Een openbare bijeenkomst van de Vooruitstrevende Hervormings Partij (VHP) is met medewerking van de politie van Para stopgezet na overleg met de districtscommissaris(dc), omdat er geen vergunning is aangevraagd en verleend. De voorzitter van de VHP, Chandrikapersad Santokhi, was aan het woord en heeft zijn toespraak beëindigd en zich verontschuldigd bij de aanwezige wetsdienaren. De politie heeft de plek verlaten, nadat ze ervan overtuigd waren dat het publiek was vertrokken.   

De openbare bijeenkomst van vrijdag 6 december in het gemeenschapshuis te Bernharddorp is vermoedelijk gestart om 19.00u en is  bij aankomst van de politie omstreeks 19.30u afgesloten.  Met het stopzetten van deze illegale activiteit is een rechtmatige bestuurskundige handeling gepleegd. Het is een wettelijke verplichting van de burgerij om vergunning/toestemming te vragen aan het bestuursorgaan, in deze de districtscommissaris, voor het houden van een openbare activiteit.

Met de aanvraag van de vergunning kunnen veiligheidsmaatregelen worden getroffen om mogelijke uitspattingen of wanordelijkheden te voorkomen. Voorts wordt middels vergunningsvoorwaarden en bepalingen, richtlijnen gegeven aan de vergunninghouder voor het verloop van de openbare activiteit.

Lees verder

Suriname

Backtrackroute heeft permanente controlepost

Geplaatst

op

door

De chaos die lange tijd heerste bij de backtrackroute in Nickerie, is vanaf vrijdag voor een belangrijk deel verholpen. Met de ingebruikname van permanente controleposten aan Surinaamse zijde is er volgens minister Stuart Getrouw van Justitie en Politie beter zicht op wie het land binnenkomt en wat gebeurt in dat gebied.

Naast de politie zijn er ook douaneambtenaren, medewerkers van het Bureau Openbare Gezondheidszorg en de militaire politie aanwezig om een oogje in het zeil te houden. “Ik heb een paar maanden terug gezegd, dat de permanente controle vóór eind van het jaar een feit wordt. Het voorwerk was niet gemakkelijk maar, we hebben het gerealiseerd”, zegt Getrouw.  De bewakingsposten hebben lang op zich laten wachten, omdat een aantal zaken gerealiseerd moesten worden. Vooral voor het regelen van administratieve zaken was veel tijd nodig.

Behalve de controle op illegale passagiers zal er ook toezicht worden gehouden op goederen, die vanuit Guyana worden ingevoerd. De bedoeling is dat binnenkort ook voor het gebied rond Apoera permanente controle van de politie komt. Er moeten volgens de minister vervolggesprekken worden gevoerd met zijn collega van Guyana om vast te stellen welke goederen en hoeveel daarvan zonder vergunning ingevoerd mogen worden.

Lees verder
Advertentie

Laatste reacties

Meest gelezen