dinsdag 23 juli 2024
31 C
Paramaribo
20.9 C
Amsterdam
0
(0)

Waterbeheer moet integraal worden versterkt in Suriname

lees ook ...

Prestatie Letitia Pinas resulteert in voordracht voor hogere...

Letitia Pinas is inspecteur van politie tweede klasse en hoofd van de afdeling Trafficking in Persons (TIP) bij de Korps Politie Suriname. Ze doet haar werk voortreffelijk en zal daarom worden voorged...

De Stichting Waterforum Suriname voert sinds april 2022 het project ‘Capacity building for Integrated Water Resources Management’ uit om het integraal waterbeheer in Suriname te versterken. Water is een belangrijke factor voor de sociaal-economische ontwikkeling van Suriname en vooral van belang is voor lokale gemeenschappen die sterk afhankelijk zijn van de beschikbaarheid van waterbronnen. 

Het project wordt gefinancierd door het United Nations Development Program (UNDP), Global Climate Change Alliance (GCCA+) en de Europese Unie (EU). Op maandag 11 september is een symposium ter afronding van het project georganiseerd. Diverse experts en regeringsfunctionarissen zijn bij elkaar gekomen in het Marriot Hotel om te brainstormen en ideeën uit te wissen over integraal waterbeheer.

President Chandrikapersad Santokhi was eregast geweest opende het symposium. Het staatshoofd benadrukte in zijn toespraak, dat integraal waterbeheer inhoudt dat we een balans weten te vinden tussen water dat nodig is voor het menselijk leven en het duurzaam beschermen van de schaarse waterbronnen op aarde voor de volgende generaties.

Integraal waterbeheer zoekt naar zeggen van de President, oplossingen voor botsende belangen in de watersector. “In Suriname zal integraal waterbeheer de leidraad zijn om water als natuurlijke hulpbron in te zetten voor onze nationale ontwikkeling. Tegelijkertijd zullen we onze waterbronnen duurzaam beschermen voor de volgende generaties”, aldus het staatshoofd. President Santokhi gaf aan dat het de regering menens is om de watersector integraal aan te pakken en te reguleren.

President Santokhi kondigde tijdens zijn toespraak een serie maatregelen aan. De ministers van Natuurlijke Hulpbronnen (NH), Openbare Werken (OW), Landbouw, Veeteelt en Visserij (LVV) en Ruimtelijke Ordening en Milieu (ROM) zullen een ‘Onderraad Water’ vormen. “Ik vraag deze ministers om de drie reeds lang bestaande concept grondwaterwetten zo gauw mogelijk weer op de agenda van de Raad van Ministers te plaatsen.” Hij benadrukt dat deze wetten cruciaal zijn om de grondwatervoorraden te beschermen en het volk te garanderen van gezond en veilig drinkwater.

Het staatshoofd vroeg de vier regeringsfunctionarissen om ook een wet ter beheer en bescherming, van oppervlaktewater te laten concipiëren. “Vervuiling van onze oppervlaktewateren moet aan banden worden gelegd. Onze oppervlaktewateren moeten veilig zijn voor onze burgers en voor behoud van onze ecosystemen”, liet president Santokhi optekenen.

Het staatshoofd merkte op, dat water het belang van een regeringstermijn overstijgt. Vandaar dat de ministers samen met deskundigen een ‘Nationaal Beleidsplan Water’ zullen opstellen. “Het nationaal waterbeleidsplan zal een periode van zeker tien jaren of langer moeten omvatten. Betrekt u iedereen die een steentje kan bijdragen aan ons nationaal waterbeleid”, aldus president Santokhi. Hij vroeg de ministers om hem een notitie te doen toekomen, waarin wordt aangegeven, wat de waarde is van al ons water en op welke manier water kan bijdragen aan de economische ontwikkeling van Suriname.

Aan alle aanwezigen gaf de regeringsleider aan na te denken over welk onafhankelijk technisch instituut in het leven geroepen moet worden om de kwaliteit en de kwantiteit van onze waterbronnen te bewaken en hem daarover te adviseren.

 

En.. wat vond je van dit artikel?

-- Advertentie / POJ - 218001 --

redactie tip

meer Suriname

meer Suriname nieuws »

meest gelezen

HomeSurinameWaterbeheer moet integraal worden versterkt in Suriname