zaterdag 25 mei 2024
25 C
Paramaribo
14.7 C
Amsterdam
5
(1)

Dienst terugkeer en vertrek op verkennende missie in Suriname

lees ook ...

Vakbonden eisen spoedoverleg en gegevens stroomvoorziening v...

Ravaksur, FOLS en BvL/ALS hebben binnen een termijn van 48 uur gegevens over de stroomvoorziening geëist en vragen om een spoedoverleg met president Chan Santokhi vanwege het ontbreken van deze inform...

Een delegatie van de Nederlandse ‘Dienst Terugkeer en Vertrek’ was van 24 tot en met 25 augustus 2022 op een verkennende operationele missie in Suriname. Op woensdag 24 augustus werd de delegatie, vergezeld door de Nederlandse ambassadeur Henk Van der Zwan, ontvangen door de directeur Algemeen Beheer en Consulaire Zaken, ambassadeur Luziano Truideman op het ministerie van Buitenlandse Zaken, International Business en Internationale Samenwerking (BIBIS).

Het onderwerp van het bezoek van de Nederlandse delegatie betrof de terugname van illegaal verblijvende Surinamers en Nederlanders in elkaars landen, die vanwege uiteenlopende redenen geen aanspraak kunnen maken op het verkrijgen van een legale verblijfsstatus.

Ambassadeur Truideman gaf aan dat elk land, zo ook Suriname, de verplichting heeft haar staatsburgers terug te nemen. Echter zal de terugname in overleg dienen te geschieden conform afspraken gemaakt in de MOU van 2008, inzake de terugname van wederzijdse onderdanen. De terugkerende Surinamers moeten op een menswaardige wijze terugkeren met zicht op een waardige re-integratie in de Surinaamse samenleving.

De heer Ewald Riks, Plaatsvervangend Algemeen Directeur, tevens Directeur Internationale Aangelegenheden Dienst Terugkeer en Vertrek van het Ministerie van Justitie en Veiligheid in Nederland, benadrukte dat Nederland bereid is ondersteuning te bieden in het na traject c.q. nazorg van de terugkerende Surinamers. Voorts werd benadrukt dat het vrijwillig terugkeren van illegaal verblijvende vreemdelingen, Nederland meer ruimte biedt voor ondersteuning.

Naast het onderwerp terugname illegaal verblijvenden is ook gesproken over capaciteitsversterking in de vorm van het verzorgen van trainingen in onder andere het herkennen van valse reisdocumenten. Op verzoek van de Surinaamse autoriteiten zal deze training verzorgd worden aan de relevante Overheidsdiensten in Suriname.

De Surinaamse delegatie van het ministerie van BIBIS bestond verder uit mevrouw Dina Pinas-Westfa, onderdirecteur Consulaire Zaken en Personenverkeer en mevrouw Rachelle Groenveld, hoofd afdeling Migratie. De vertegenwoordiging van de Dienst Terugkeer en Vertrek bestond naast de heer Ewald Riks uit de heer Jan Willem König.

En.. wat vond je van dit artikel?

-- Advertentie / POJ - 218001 --

redactie tip

meer Suriname

meer Suriname nieuws »

meest gelezen

HomeSurinameDienst terugkeer en vertrek op verkennende missie in Suriname