donderdag 23 maart 2023
28.3 C
Paramaribo
11 C
Amsterdam
5
(1)

02 Februari ‘World Wetlands day’

lees ook ...

Surinaamse Moslim Associatie dringt bij regering aan op tast...

De Surinaamse Moslim Associatie (SMA) heeft tijdens een ontmoeting met president Chandrikapersad Santokhi gevraagd om beleid te maken dat leidt tot tastbare resultaten voor de Surinaamse samenleving. ...

Elk jaar wordt over de hele wereld op 02 februari World Wetlands Day oftewel Wereld Watergebieden Dag gevierd. Wetlands of watergebieden hebben waarden en functies in het leven van mens, dier en plant en zijn daarom waardevol. Deze internationale dag werd op 2 februari 1971 ingesteld in de stad Ramsar in Iran. Door een aantal lidlanden werd een verdrag getekend voor het behoud en duurzaam gebruik van watergebieden. Vandaar dat deze conventie de ‘Ramsar Conventie’ wordt genoemd.

De Ramsar Conventie is een internationale overeenkomst inzake watergebieden die van internationale betekenis zijn, in het bijzonder als woongebied voor watervogels. Suriname is in 1985 toegetreden tot deze conventie en heeft het Coppename Monding Natuurreservaat, waar migrerende vogels (trekvogels) hun voedsel en overwinteringsplaats vinden, doen opnemen op de Ramsar-lijst. Volgens de Ramsar conventie zijn wetlands natuurlijke of kunstmatige, permanente of tijdelijke, moeras of waterrijke gebieden die zoet, brak of zout zijn, met inbegrip van zeewater, waarvan de diepte bij eb niet meer dan 6 meter is.

Het thema dit jaar is: Wetlands en water. De planeet aarde en haar bewoners worden geconfronteerd met een steeds gevaarlijker wordende zoetwatercrisis. We consumeren meer zoetwater dan de natuur kan compenseren en we vernietigen het ecosysteem, waarvan het water afhankelijk is en waarmee al het leven het meest verbonden is, namelijk wetlands. Water en wetlands zijn onafscheidelijk met elkaar verbonden en zijn essentieel voor het leven, het menselijk welzijn en de gezondheid van de planeet.

Het doel van de viering van World Wetlands Day is dat een ieder bewust gemaakt wordt van het belang van de ecosystemen in en rondom watergebieden. Wetlands met zowel zoet- als zoutwater zijn fundamenteel voor het bestaan van mens en natuur en dus zeer kostbaar. Ze ondersteunen onze sociale en economische ontwikkeling door de vele diensten die zij  bieden.

De Wetlands zijn een kraamkamer voor verschillende diersoorten, migrerende vogels vanuit Noord-Amerika komen in deze gebieden om te overwinteren. Wetlands vormen broedplaatsen voor vele vogelsoorten, zij leveren vis, garnalen en andere voedsel soorten voor de lokale gemeenschap Natuurtoerisme in deze gebieden  zorgt voor ontwikkeling en inkomsten voor de lokale gemeenschap en wetlands zorgen ook voor wetenschappelijke onderzoeksmogelijkheden.

In Suriname hebben wij verschillende wetlands, waarvan een zeer bekende het Bigi Pan natuurgebied is. Dit gebied dat 68.000 ha van het kustgebied van Suriname beslaat, wordt ook gecategoriseerd als een MUMA (Multiple Use Management Area). De dienst ’s Lands Bosbeheer (LBB) van het ministerie van Grondbeleid en Bosbeheer (GBB) heeft wettelijk het algemeen beheer over alle beschermde en beheersgebieden van Suriname en houdt derhalve toezicht op de naleving van enkele bijzondere wetten in onder andere die gebieden.

En.. wat vond je van dit artikel?

-- Advertentie / POJ - 218001 --
0 Reacties
Inline feedbacks
Bekijk alle reacties

redactie tip

meer Suriname

meer Suriname nieuws »

meest gelezen

HomeSuriname02 Februari 'World Wetlands day'