dinsdag 25 juni 2024
25.3 C
Paramaribo
25.5 C
Amsterdam
5
(3)

VES geeft minister Ramdin ‘lik op stuk’

lees ook ...

Dronken man aangehouden voor wegrijden met 15-jarige vriendi...

De 32-jarige E.R. die woonachtig is in de omgeving van de Wolframstraat, is op vrijdag 21 juni 2024 in beschonken toestand door de politie van het bureau Rijsdijk aangehouden. Tijdens surveillance van...

Minister Ramdin heeft woensdag voor de vergadering van de Regeringsraad onder andere gezegd dat velen kritiek leveren, maar niet met plannen komen, zoals de VES. “regeren is complex,”gaf de mister aan. Hij zei verder dat men bereid is om kritiek te leveren, maar geen opties voor verbetering aangeeft en ook niet bereid is om mee te doen. Op deze beschuldiging gaf de VES de volgende reactie.

“Geachte Minister Ramdin, de Vereniging van Economisten in Suriname (VES) heeft via de media kennisgenomen van Uw opmerkingen naar de VES toe op woensdag 5 april j.l. Uw antipathie jegens de VES welke U in diverse meetings en publiekelijk laat horen, is Uw goed recht. Het gebruikmaken van verifieerbare onwaarheden echter is een mens, en zeker een minister in dienst van de gemeenschap, niet toegestaan.

Het overduidelijke onvermogen van U en Uw Regering om de financieel-economische problematiek van ons land op te lossen is daartoe geen goed excuus. Op 05 April j.l. heeft U de VES publiekelijk beschuldigd dat ze kritiek levert, maar niet komt met oplossingen. U weet als de beste dat U als Regering verantwoordelijk bent voor het aandragen van oplossingen en beleid te implementeren die de leefomstandigheden van de bevolking moet verbeteren. Dit heeft Uw coalitie de samenleving beloofd bij de verkiezing van 25 Mei 2020. De samenleving heeft daarvoor gekozen en daarom zit U op die stoel. Niet het maatschappelijk middenveld, die U nu denkt te mogen verwijten.

Sinds het aantreden van de huidige Regering in Juli 2020 heeft de VES op meerdere momenten aan de President en overige Regeringsleden brieven gestuurd met de zorg van de VES over het beleid van de Regering, waarbij gevraagd en ongevraagd diverse adviezen zijn uitgebracht. Dit heeft de VES ook persoonlijk aan U doorgegeven op 11 augustus 2022. Aangezien U aangaf niet op de hoogte te zijn van deze adviezen van de VES aan de Regering en DNA heeft de VES op Uw verzoek op 29 Augustus 2022 aan Uw secretariaat een bundel met de adviezen overhandigd. Deze bundel met de titel: “Wat de Regering Santokhi niet wilde horen 1″ is ook overhandigd aan President Santokhi op 22 November 2022.

U weet dus als de beste wat de bijdrage van de VES in de afgelopen 33 maanden is geweest om Uw coalitie op het goede spoor te brengen en voor mislukking te behoeden. In die bundel zijn alle adviezen vanaf 01 maand voor het aantreden van de Regering Santokhi-Brunswijk opgenomen. Deze adviezen zijn allemaal ook in de 36 edities van ons maandblad INZICHT gepubliceerd, waarvan U elke maand een exemplaar gratis van ons krijgt toegestuurd. Ook van de recente schijnbeweging van de Regering om steun van de VES bent U op de hoogte dat tot op heden het gesprek met de Minister van Financiën al 03 keer is afgezegd.

Uw onvermogen om de financieel-economische crisis op te lossen is de belangrijkste oorzaak van de recente koers escalatie. U geeft toe dat het regeren van een land complex is, kennelijk voor U te complex, maar U trekt daar geen persoonlijke consequenties uit. Integendeel probeert U de schuld van de wanprestatie van Uw Regering in de schoenen van organisaties buiten de Regering, m.n. het maatschappelijk middenveld, te plaatsen. Dat U met een ‘A No Mi’ benadering probeert ermee weg te komen is Uw goed recht, maar niet over de rug van de VES.

Notabene bent U door de President als de direct verantwoordelijke aangesteld van het ‘Platform koersstabilisatie’ die in oktober 2022 is opgericht met als doel maatregelen te presenteren die zouden moeten leiden tot koersstabilisatie. Eind november 2022 heeft U als voorzitter van het platform een ‘Interventieplan’ gepresenteerd. Na 04 maanden hebben deze maatregelen niet geleidt tot koersstabilisatie, integendeel is de koers gestegen van SRD 30 naar SRD 37 voor 1 USD. De doorwerking hiervan in de prijzen heeft het volk verder doen verarmen. En dit alles onder Uw directe verantwoordelijkheid.

Het is ook niet de schuld van de VES dat de samenwerking met het IMF is klemgelopen. U was en bent nog steeds daarin de leidende beleidsmaker en onder Uw leiding heeft Suriname telkenmale gewanpresteerd naar het IMF toe. Sinds maart 2022 hebben onze beleidsmakers, met U in de leiding, de door onze autoriteiten plechtig ondertekende EFF-overeenkomst met het IMF met de voeten getreden en zijn we in juni 2022 de 3e, in september 2022 de 4e, in december 2022 de 5e en in maart 2023 de 6e tranche misgelopen.

Bij het aangaan van de EFF, hebben U en Uw regering keer op keer gezegd dat het programma van Suriname komt en dat het NIET door het IMF is opgelegd. Na Uw overduidelijk falen wordt nu gedurfd de fout in de schoenen van het IMF te schuiven, met de grandioze analyse dat Niet U en Uw regering, maar het IMF inschattingsfouten heeft gemaakt.

Uw zovele buitenlandse reizen, inmiddels meer dan 50 op kosten van de gemeenschap, die U aan de samenleving telkenmale als groot succes probeert te verslijten hebben de crisis niet helpen oplossen. Integendeel, het ‘diaspora kapitaal’ is nog steeds onderweg, Lazard blijft maar gemeenschapsgeld verslinden zonder zicht op schuldherschikking, het aantal aangekondigde buitenlandse vestigingen blijft maar stijgen (Rabat, Dakhla, Saoedi-Arabië (of VAE), Jeruzalem, Vaticaanstad en Geneve) en de 150 investeerders staan nog steeds in de onzichtbare rij van BIBIS.

De VES hoopt dat Uw uitglijpartij op 5 april j.l. met valse aantijgingen naar de VES toe zich nimmer zal herhalen. Het is overduidelijk dat U de bestuurlijke en sociaal-economische vraagstukken waar ons land nog steeds voor staat niet aankunt. We vragen U beleefd doch dringend om de VES daar niet in te betrekken, maar zelf de consequenties daaruit te trekken.”

En.. wat vond je van dit artikel?

-- Advertentie / POJ - 218001 --

2 REACTIES

2 Reacties
Inline feedbacks
Bekijk alle reacties

redactie tip

meer Crime

meer Crime nieuws »

meest gelezen

HomeCrimeVES geeft minister Ramdin 'lik op stuk'