maandag 22 april 2024
25 C
Paramaribo
7.5 C
Amsterdam
4.3
(12)

RESPECT!

lees ook ...

Minister Ramadhin; hark yu eygi dyari fos yu taki fu di f’mi...

Schoenmaker hou je bij je leest, of uit het Surinaams vertaald is de boodschap voor de minister van Volksgezondheid: Amar Ramadhin, hark je eigen tuin voor je praat over de mijne. Over de hele kust...

Als ik zo mijn gedachten laat gaan en de opeenvolgende gebeurtenissen van de afgelopen vier jaren in Suriname de revue laat passeren, en dan bedenk waardoor ik vaker plaatsvervangende schaamte krijg, dan kan ik maar één conclusie trekken. En welke dat is, daar kom ik aan het einde van dit artikel op terug.

Als het goed is, hebben de meeste mensen in hun ontwikkeling van hun ouders, leerkrachten en anderen in de omgeving meegekregen vooral hun uiterste best te doen voor hetgeen ze zichzelf tot doel hebben gesteld. Op de basisschool was dat voornamelijk na elk leerjaar met een redelijk tot goed rapport overgaan. Op de middelbare school was het behalen van het diploma het streven.

Velen van ons zullen zich dat nog heel goed herinneren als de dag van gisteren. Maar ook dat voor de meeste ouders naast hameren op je best te doen op school, het van belang was dat je je thuis goed gedroeg, maar dat vooral ook buitenshuis deed.

Een ieder van ons heeft in de volwassen leeftijd zijn of haar eigen weg in het leven vervolgd.
Tijdens dat pad heeft de een meer geluk dan de ander gehad om de gestelde doelen te behalen. Het stellen van doelen behoort nooit te stoppen. In mijn optiek is het belangrijk om zolang je leeft dat te blijven doen.

Sommigen van ons stromen in hun loopbaan ver door en hebben de mogelijkheid om deel uit te maken van een van de drie machten (trias politica) waarop het bestuur van Suriname is gestoeld:
-de wetgevende macht die uit DNA-leden bestaat.

-de uitvoerende macht die uit de president, vicepresident en ministers bestaat.

-de rechterlijke macht die uit de procureur generaals, rechters, officiers van justitie bestaat.

Om deze drie machten goed tot uiting te laten komen, zodat elke Surinamer zich geborgen voelt, zou het van groot belang moeten zijn dat deze machten alleen bemenst worden door personen die integer, eerlijk, open en rechtvaardig zijn. Over deze persoonsomschrijvingen is vaker in verschillende artikelen geschreven.

Deze karaktertrekken komen goed tot uiting gaandeweg het eigen levenspad dat eenieder van ons bewandelt, omdat velen dat mee hebben gekregen vanuit huis en dat tijdens hun hele loopbaan als onzichtbaar visitekaartje bij zich dragen.

Op dit onzichtbare visitekaartje van veel bestuurders ontbreekt RESPECT! In Suriname gaat het steeds meer bergafwaarts, omdat het respect voor de samenleving vanuit de drie machten, die moeten zorgen voor behoorlijk bestuur, zoek is. Individuen kunnen alleen daadwerkelijk respect tonen als ze over voldoende zelfrespect beschikken. En dat is de conclusie die ik heb getrokken.

Het bestuur over Suriname is sinds jaar en dag belabberd, doordat veel zittende personen in de drie machten niet het hoognodige respect voor de eigen bevolking kunnen opbrengen, omdat het gros zelfrespect ontbeert.

 

Ingezonden : Francis Renfurm

En.. wat vond je van dit artikel?

-- Advertentie / POJ - 218001 --

redactie tip

meer Column, Ingezonden nieuws »

meest gelezen

HomeColumnRESPECT!