zondag 14 april 2024
29 C
Paramaribo
13.9 C
Amsterdam
3
(4)

Oostburg kon beter naar Bisschop Choenni gaan in plaats van naar het OM

lees ook ...

Surinamers bijna 5x armer sinds 2020 (deel 2)

De Surinamer is tot nu toe bijna vijf keer armer geworden, alles is 5x duurder geworden en gezinshoofden worden wanhopig. Vanuit de inflatiecijfers uitgerekend kom je op het percentage met hoeveel de ...

Vandaag is Oostburg naar het OM getogen – wat heel dapper en prijzenswaardig is van hem – maar is helaas met een dooie mus van daaruit vertrokken. Het OM bleek geen tjauwmin, viadoe en koffie voor hem klaar te hebben staan maar trakteerde hem met een aantal “hongerige” agenten die na zijn vertrek die tjauwmin zelf zijn gaan eten.

Oostburg heeft een verkeerd adres bezocht. Hij had beter naar Bisschop Choenni moeten gaan voor 4 redenen:

  1. De bisschop schijnt een betere “intelligence unit” te hebben die beter onderzoek zou kunnen doen wat er wel en niet mis is gegaan bij PanAm. De bisschop wil Oostburg zeker helpen in deze zaak omdat de bisschop weet dat USD 8 mio broodnodig is voor het volk voor medicijnen, voor water en voor brood voor schoolkinderen. De bisschop zal zeker net zo bezorgd zijn als Oostburg
  2. De bisschop zou een oproep kunnen doen aan en brieven schrijven naar het OM om Oostburg te ontvangen om kennis te nemen van het dossier. De bisschop zou bij het OM kunnen aandringen op een diepgaand onderzoek en om de samenleving serieus te nemen. De arrogantie van de macht zoals voor 1980 moet voorkomen worden want de Bisschop wil niet nog een keer een militaire coup. Een administratieve coup door de huidige President vindt de bisschop geen probleem want het is geen Bouterse waar de bisschop buikkrampen van krijgt. Voor de intimidaties en bestuurlijk ongewenst ingrijpen door Santokhi om het volk te muilkorven is de bisschop “blind” en Oost Indisch doof
  3. De bisschop zou kunnen helpen om een breder laag te mobiliseren om kracht bij te zetten richting het OM want de bisschop heeft alle namen en adressen van het maatschappelijk middenveld, de sociale elite, die samen meer “denkkracht” en “maatschappelijk druk” bij elkaar kunnen brengen om het OM tot inkeer te laten komen dat het OM goed, diep en voortvarend deze zaak moet onderzoeken. Die verzamelde wijsheid bij elkaar bij het maatschappelijke middenveld zou slimme aanknopingspunten moeten aanreiken richting het OM.
  4. De bisschop zou kunnen helpen met bidden om snel helderheid te krijgen in deze zaak want volgens de president zijn de kerken, mandirs en moskeeën in Suriname tot veel in staat zoals zelfs de koers omlaag krijgen. Iets wat de monetaire economen van Suriname en de grootste diaspora ecofin expert Makka 4 jaren lang niet gelukt is. De bisschop kan bidden dat het “divine light” meer inzicht geeft aan het OM in deze zaak. Meer inzicht dan al die nationalistische juristen die in al die politieke partijen bezig zijn om het land te helpen omdat ze zoveel van hun land houden. Nog recentelijk vertelde de PRO voorzitter en advocaat Mr. G. Sewcharan hoe begaan hij is met Suriname en dat hij de partij heeft opgericht voor recht. Hopelijk is hij nu ook druk bezig om samen zijn collega’s de zaak te fileren met al hun juridische scherpzinnigheden.

Oostburg heeft uiteindelijk toch besloten om op rationele gronden te besluiten om naar het OM te gaan en is helaas zonder tjauwmin, viadoe en koffie weggestuurd en zonder de PG te mogen spreken. Maar Oostburg heeft op 1 maart wel lef getoond en is een voorbeeld voor velen in Suriname, met name voor de sociale elite die schitteren door afwezigheid. Vandaag stonden naast Oostburg ook bezorgde burgers die het “moeilijk hebben” en enkele politici. De sociale elite, het maatschappelijk middenveld, vindt dit soort momenten te min om schouder aan schouder met het volk op te komen tegen misstanden. Maar die sociale elite neemt ook niet de moeite om op hun gepaste manier een standpunt in te nemen. Voor de zoveelste keer wordt duidelijk dat de sociale elite zich nergens druk om maakt want hun “boterham is gesmeerd” en zij eten lekker mee.

Het is opvallend dat de juristen en advocaten in Suriname totaal geen moeite doen om zelf de PanAm case te fileren en dat tegen het juridisch licht te houden. Het is een bekend feit dat het OM niet kan vaststellen dat er een strafbaar feit is begaan als het OM niet de juiste relevante vragen onderzoekt. Ter illustratie het voorbeeld van een aanrijding. Als de politie niet onderzoekt of de chauffeur een geldig rijbewijs heeft zal die nooit weten dat de man illegaal reed, als de politie geen blaastest afneemt gaat die nooit weten en vaststellen dat de chauffeur dronken en strafbaar was. De politie onderzoekt alleen het remspoor omdat alle omstaanders schreeuwden dat de auto heel hard aankwam rijden. De politie stelt dan alleen vast of er sprake was van een snelheidsovertreding of juist niet. De overige strafbare feiten zijn niet vastgesteld omdat die niet onderzocht zijn.

Zo dreigt het ook in de PanAm case af te lopen. Het OM zal niet alles onderzoeken en zal alleen blijven bij wat de klokkenluider en iedereen in de samenleving roepen en dat is dat er niet betaald mocht worden op basis van de overeenkomst uit 2019. Maar dan komen Santokhi en Nurmohamed met een konijn uit de hoge hoed en dat is met een overeenkomst die Santokhi heeft getekend en op basis waarvan er wel betaald mag worden. En zo loopt de zaak met een sisser af en de dieperliggende overtredingen blijven onbelicht.

Hier zie je een vaak voorkomend probleem in het land en dat is de passieve  – ik zou bijna zeggen luie- houding bij de sociale elite. Zij nemen totaal geen moeite om proactief analyses te maken en die te delen met de gemeenschap. Deze PanAm case laat dat gebrek bij de sociale elite zien. Om de lange tenen in Suriname een stap voor te zijn wil ik hen meegeven dat wijlen Peter R. de Vries in Nederland menige zaken zelf heeft ontrafeld en “bijna panklaar” aangereikt aan de politie en het OM. Dus het kan wel.

Surinaamse “deskundigen” zijn vaak beter in “babbelen” dan leveren. Ter illustratie van deze opmerking en om de lange tenen de wind uit de zeilen te nemen illustreer ik dat aan de hand van de houding van de “babbelclub” DA91 met hun “babbelende” voorzitter. DA91 organiseert op 29 februari, een dag voor de ondersteuningsmanifestatie van Oostburg, een congres over anti-corruptie en voorzitter Del Castilho vertelt de hele avond heleboel theoretische verhalen over anti-corruptie maar schittert door afwezigheid op het moment dat er mogelijk sprake is van een corruptieve praktijk in het land. Zij levert niet, heeft ook nooit geleverd en dan klopt zij op de borst dat zij voor de 7e keer op rij een bijeenkomst over anti-corruptie organiseert. Wat is de waarde van dergelijke bijeenkomsten als je niet levert? Totaal niets, nada, noppes want alleen erover praten brengt moesje niet naar Parijs want er wordt nimmer gehandeld naar al dat gepraat. Dit is het zoveelste bewijs voor de Surinamers dat er teveel gratuit gebabbeld wordt. Zo heeft Santokhi voor 2020 erop los gebabbeld en iedereen nam het aan en nu zit iedereen met de gebakken peren of beter gezegd gebakken awaras. DA91 kopieert dat babbelen van Santokhi want dat levert in Suriname veel zetels op.

Oostburg is door het OM met lege handen weggestuurd. Oostburg is niet “gepowered” door de sociale elite. Maar er is nog hoop. Hoop dat de bisschop dit weekend in de kerk een oproep doet aan het OM om te luisteren naar de bezorgdheid in de samenleving en een oproep doet aan de sociale elite om meer passie voor samenleving te laten zien en meer bij te dragen aan de versterking van de samenleving.

Ingezonden: Hikmat Mahawat Khan

En.. wat vond je van dit artikel?

-- Advertentie / POJ - 218001 --

1 REACTIE

1 Reactie
Inline feedbacks
Bekijk alle reacties

redactie tip

meer Column, Ingezonden nieuws »

meest gelezen

HomeColumnOostburg kon beter naar Bisschop Choenni gaan in plaats van naar het OM