donderdag 30 november 2023
27.6 C
Paramaribo
3 C
Amsterdam
0
(0)

Moslims en Palestina

lees ook ...

Valse medeleven is illustratief voor verdeelde samenleving

Er heeft zich een ramp voltrokken in het Matawai gebied. Overal duiken politici op om te zeggen hoe erg zij dit vinden. De president kondigt 2 dagen van nationale rouw af. En dan? Dan zien wij dat het...

“In India en in de Indiase diasporagemeenschappen is een discussie losgebarsten over Hindostanen en Palestina. De aanleiding is een tweet op 18 januari 2018 van de Israëlische premier Benjamin Netanyahu met een selfie met Amitabh Bhachchan en andere Bollywood-sterren. De selfie was genomen tijdens zijn bezoek aan India, waarbij hij warm werd verwelkomd door de Bollywood-industrie.”

Bron: artikel ‘Hindostanen voor Palestina’ op Suriname Herald d.d. 19 februari 2018, link

“Moslims, respecteer de Koran: Joden hebben het volste recht Israël te claimen”, betoogt moslima Qanta Ahmed, een Brits-Amerikaanse moslima met Pakistaanse wortels, arts en publiciste.

In zijn ‘Jeruzalem, een biografie’ (2011) vat historicus Simon Sebag Montefiore het theologische mysterie waarin Jeruzalem verstrikt is, zo samen: Het is het huis van één God, hoofdstad van twee volken, heiligdom van drie religies en de enige stad die twee keer bestaat: op aarde en in de hemel.

Volgens Qanta Ahmed gebiedt de Koran haar Israëls exclusieve aanspraak op het heilige land te ondersteunen. Gods geopenbaarde woord is heel stellig over Israëls bestemming en over welk volk het heilige land mag claimen.

De Koran 5: 20-21 stelt: “Mozes sprak tot zijn mensen: o mijn volk! Herinner u Gods gunst aan u, toen Hij profeten onder u aanstelde en u koningen aanwees en Hij u gaf wat Hij aan niemand onder de volkeren heeft gegeven. O, mijn volk! Ga het heilige land binnen dat God voor u heeft bestemd (kataba: voorgeschreven, vastgelegd) en keer het niet de rug toe, anders zult gij verliezers worden.”

Nergens maakt de Koran gewag van de eigendomsaanspraak van moslims op het heilige land; integendeel God onthult in de Koran dat dat land voor Mozes’ volgelingen bestemd is.

Khaleel Mohammed, hoogleraar religie aan San Diego State University, schrijft dat de Koran verordonneert dat het Heilige Land aan de Joden toekomt. Dat staat geschreven – professor Mohammed benadrukt dat woord ‘geschreven’ (kataba), dat wil zeggen ‘vastgelegd’.

Ook Mohammeds collega Tarek Fatah heeft gewezen op het woord ‘geschreven’. In ‘The Jew Is Not My Enemy: Unveiling the Myths that Fuel Muslim Anti-Semitism’ (2010) voert hij aan dat ‘geschreven’ (kataba), in de zin van ‘goddelijk en onherroepelijk voorgeschreven’.

Weinig moslims realiseren zich dat Mozes de meest genoemde figuur in de Koran is. Toch koesteren heden ten dage miljoenen moslims, beïnvloed door het islamisme (politieke islam) een dodelijke haat jegens Joden.

Het bovenstaande is een samenvatting van het artikel ‘Lees de Koran en weet: Israël is een Joodse staat’ op Trouw.nl, link

Ingezonden : Ahmad Jhawnie

En.. wat vond je van dit artikel?

-- Advertentie / POJ - 218001 --

redactie tip

meer Column, Ingezonden nieuws »

meest gelezen

HomeColumnMoslims en Palestina