dinsdag 23 juli 2024
31 C
Paramaribo
20.9 C
Amsterdam
5
(1)

Monetaire maatregelen voor een sterk economisch klimaat in Suriname

lees ook ...

Verschuiving van omvang van visvijver en boodschap door nieu...

De overheid moet allerlei technisch administratieve aanpassingen plegen voor de verkiezingen door de introductie van de nieuwe kiesregeling in 2025. De politieke partijen moeten stevig nadenken over h...

Door het al decennialange, slecht gevoerde economisch beleid in Suriname en daardoor oncontroleerbare inflatieperioden als gevolg, is de Surinaamse economie jammer genoeg nog niet zo stabiel als we zouden willen. Tot dan moeten we proberen onze SRD met slimme ingrepen te beschermen en te versterken. En dat hoeft allemaal niet zo moeilijk te zijn, omdat we over grote voorraden natuurlijke hulpbronnen beschikken, die nog steeds niet worden aangewend om de SRD te schragen.

Aan de andere kant hoeft het geen betoog dat het kaalkappen van ons oerwoud, het met kwik vervuilen van onze binnenlanden voor het ontginnen van goud en de aardolieproductie, voor de langere termijn geen duurzame ontwikkeling voor ons land zal brengen.

Als land moeten we ons bewuster worden van de enorme kansen die wij hebben met het ontwikkelen van onze landbouw, het verwerken van ons fruit- en groenteproducten, het marketen van onze keuken, het ontwikkelen van de kledingindustrie, het opwekken van duurzame zonne- en windenergie. En het gebruikmaken van de creativiteit van de Surinaamse ondernemers om nieuwe producten te bedenken en te ontwikkelen. Maar voordat wij hiermee zullen beginnen zal toch de klemtoon moeten worden gelegd op een stabiele financiële huishouding, waarbij een belangrijke rol voor de (financiële) instituten van ons land zijn weggelegd.

FIOD

Een van de instituten die direct voor hervorming in aanmerking komt is de Surinaamse belastingdienst. Het alleen met ICT maatregelen versterken van deze organisatie, zonder de belastingcapaciteit te verhogen en het  belastinggebied onder controle te krijgen, zal geen structurele verbetering brengen in de inkomstencapaciteit van het land. Het afschrikwekkend gezag en de controlerende taak van de belastingdienst moet nieuw leven ingeblazen worden. Om dat te bewerkstelligen moet onze belastingdienst versterkt worden met een paramilitaire Fiscale Inlichtingen en Opsporing Dienst (FIOD) die nu eens eindelijk de controle krijgt over elke centimeter grondgebied in Suriname. En als overkoepelend controlerend orgaan geen enkele sector of instantie ruimte bied om belasting te ontduiken of zwart geld te verdienen en bovenal de corruptie zonder aanziens des persoon  keihard aan te pakken.

Behalve een controlerende functie heeft een belastingdienst ook een sociale functie. Een deel van de inkomsten die een goedwerkende belastingdienst zal genereren, moet worden aangewend om diverse subsidies aan de arme bevolking beschikbaar te stellen. Denk hierbij aan huurtoeslag, inkomstentoeslagen, vervoerstoeslag, kind gebonden subsidies en alle andere ontbrekende voorzieningen die nu voor veel armoede zorgen in het land. Om dit zo goed mogelijk in goede banen te kunnen leiden moet elke inwoner van Suriname vanaf de geboorte verplicht een sociaalfiscaal nummer toebedeeld krijgen, zodat de belastingdienst elke burger op maat kan bedienen. Als het versterken van de belastingdienst heeft plaatsgevonden kan er vervolgens gefocust worden op geschikte monetaire maatregelen om onze economie weer sterk te maken.

Geef nieuw geld uit

Om weer controle te krijgen over de geldvoorraad in het land en op een slimme manier geld af te romen uit de samenleving, kan de overheid er toe overgaan om nieuw geld uit te geven, zodat iedereen wordt verplicht zijn of haar cashtegoeden in te leveren. Met zo een actie kan ook gelijk het girale cashverkeer een stimulans worden gegeven, door iedereen zijn of haar geld op een bankrekening terug te storten. De versterkte belastingdienst zal ook nauw bij deze actie betrokken moeten worden, om de validiteit van eerder opgegeven inkomstenbelasting te controleren, belastingontduiking op te sporen en zwart of oneerlijk verdiend geld te traceren.

Op termijn kan bijvoorbeeld ook voor gekozen worden om het nieuw uitgebrachte geld direct aan onze goudvoorraad te koppelen, en er zo voor te zorgen dat de SRD weer stabieler wordt. Ook hier is de rol van de belastingdienst enorm belangrijk. In een nieuwe constellatie zullen namelijk alle goudconcessies weer onder de loep moeten worden genomen en de disproportionele toestanden moeten worden gecorrigeerd.

Debt to equity toepassing

De regering kan in samenwerking met de Centrale Bank van Suriname de mogelijkheid onderzoeken om omwisselbare obligaties in SRD uit te geven. Hierdoor kunnen voor langere tijd veel SRD’s worden afgeroomd bij zowel de lokale banken als uit de samenleving. Deze converteerbare obligaties zullen dan de mogelijkheid moeten bieden om na een bepaalde termijn te worden omgewisseld in bedrijfsaandelen, zodat het inflatierisico wordt vermeden.

Een beursgang van Staatsolie zou ook onderzocht kunnen worden. Zo een beursgang kan de Surinaamse staat in een klap vele miljarden US dollars opleveren als het lukt om Staatsolie bij een financiële beurs onder te brengen. De regering zou met dit geld haar schuldpositie kunnen verbeteren, maar ook schuldeisers in staat stellen om de schuld die Suriname hun nu verschuldigd is, om te zetten in aandelen Staatsolie. Zo kan de overheid de schuldpositie van het land slim reduceren of teniet doen.

 

Ingezonden : Peter M. Wolff                                                                                                                                                           Petermartinwolff@outlook.com

En.. wat vond je van dit artikel?

-- Advertentie / POJ - 218001 --

3 REACTIES

3 Reacties
Inline feedbacks
Bekijk alle reacties

redactie tip

meer Column

meer Column nieuws »

meest gelezen

HomeColumnMonetaire maatregelen voor een sterk economisch klimaat in Suriname