woensdag 27 september 2023
32.9 C
Paramaribo
22.6 C
Amsterdam
5
(4)

Moet de media zich niet gaan beschermen tegen machtsmisbruik?

lees ook ...

Handshake baas Total met Staatsolie was bezegeling vn samenw...

De Fransen staan bekend om hun romantische sferen. De baas van TotalEnergies kon niet bevroeden dat zijn “handshake” met Staatsolie meteen een huwelijk tussen 2 grote rivalen, NDP en VHP, tot stand zo...

De vraag is of de media in Suriname nog onafhankelijk kan en mag functioneren? De verkiezingsstrijd is nog niet losgebarsten of de desinformatie vliegt ons alweer om de oren. Desinformatie, zijn bewust ingezeten leugens om manipulerend een politiekdoel te bereiken. Beseft men wel dat desinformatie een gehele samenleving kan ontwrichten, de trias politica, de bouwstenen van de democratie, kan vernietigen en daarnaast veel persoonlijk leed kan veroorzaken? Willen journalisten, sommige voor eigen financieel gewin, hier echt een onderdeel van worden?  

De redactie van het Mediahuis de West schrijft 3 sept 2023 een artikel over de Hr. R. vanTrikt wat zogenaamd betrekking heeft op de case van de Centrale Bank 2020 met daarbij argumenten die kant nog wal raken. Als de redactie van de West onderzoek had verricht wisten zij dat hun argumenten geverifieerde onwaarheden inhielden. Dan komt de redactie nog met een opmerking over een aankoop van een Russische helikopter om een bepaalde emotie bij u als lezer op te wekken, wat niet eens wordt meegenomen in de rechtszaal.  Sinds wanneer bepaald de CBvS beleidskeuzes van een regering en wat heeft hier een governor mee te maken? Elk land heeft handel met de Russen, zo ook Amerika en dan zou elke journalist moeten weten dat de wereldhandel nooit stop ook al is er een boycot. Waarom moet het dan zo gepubliceerd worden?

Een redactie van een krant kan toch niet een persoon publiekelijk veroordelen met toetsbare onwaarheden. De rechtspraak is voor onafhankelijke rechters in de rechtbank. Een verdachte is onschuldig in Hoger beroep zolang er geen rechtspraak is geweest. Daarnaast kun je nu zeker concluderen dat het een politiek proces is geworden anders zou desinformatie niet nodig zijn geweest.
Wat voor nut heeft zo’n artikel? Alleen je eigen ondergang als journalist kun je hiermee bereiken. Een paar dagen later, 9 sept 2023, durft deze krant een artikel te plaatsen waar de Minister van Financiën de naam wil zuiveren van personen die bij de SLM case zijn betrokken met feiten waarvan het nog maar de vraag is of deze niet strafbaar zijn. Het is in de eerste plaats een mening van deze minister die zijn functie misbruikt om het volk te beïnvloeden. Als een minister het zegt zal het wel zo zijn denkt men vaak. Is het daarom niet de plicht van journalisten om te toetsen op feitelijkheden wat deze regeringsleider aangeeft?  De voormalige coalitiepartij de NPS schreef namelijk over de SLM-case: Op 18 aug 2022, NPS Informatie Dienst: “Nationale Partij Suriname (NPS) heeft kennisgenomen van de perikelen rond een contract aan het advocatenkantoor van de advocaat P. Bissessur, waarbij een bedrag van ca. 17500 Euro’s per maand gemoeid gaat.

Wij merken op dat hierbij conflict of interest aan de orde is, omdat de persoon in kwestie adviseur is van de President en behoort tot het crisisteam dat de SLM uit haar problemen zou moeten halen. De NPS doet een dringend beroep op de President, Chandrikapersad Santokhi, transparant op te treden, nu er nog meer corruptie in zijn nabije omgeving bekend wordt. Onze samenleving wordt telkens geconfronteerd met daden, die niet getuigen van prudent financieel beleid. De NPS is een coalitiepartner conform het Regeerakkoord 2020-2025 en wenst hierbij te benadrukken dat zij haar ernstige afkeuring uitspreekt over misstanden binnen de overheid en parastatalen en roept de President op een onderzoek in te stellen naar de kwestie van de SLM en bij andere bedrijven onder het beheer van de Overheid, waarbij terstond corrigerend moet worden opgetreden.”
Kan de redactie van de West dan niet inschatten, dat deze uitspraken m.b.t. het prudent financieel beleid, niet voor niets zijn geweest?

Dan de redactie van de Ware Tijd, die maakt het nog vreemder in dit verhaal van desinformatie. Deze redactie schrijft 2 artikelen op 8 sept 2023, over de case van de CBvS 2020, wat precies het tegenovergesteld doet suggereren als wat hun eigen onderzoek journalist W. Leeuwin aangeeft. Hun onderzoek journalist Wilfred Leeuwin heeft alle bijeenkomsten van de rechtszaken m.b.t. de case CBvS 2020 gevolgd. W. Leeuwin heeft daar veel over geschreven en interviews over afgelegd en nu schrijft de redactie van de Ware Tijd het tegenovergestelde en gebruiken daarbij ook verifieerbare onwaarheden. Je gaat echt denken dat dit Mediahuis onder druk is gezet door bepaalde Politici. Want zou dat niet zo zijn kun je de redactie van deze krant niet meer serieus nemen. Dat zal geen enkele redactie willen kan ik u zeggen.

Juist op dit moment In Suriname is de journalistiek van essentieel belang omdat de regering weinig transparantie biedt. Daardoor wordt de (sociaal)media, “de informatiebron” voor het volk. Als alle informatie van de regering klakkeloos wordt gepubliceerd is dat al erg te noemen maar als dan de informatie niet met de waarheid overeenkomt hebben we in Suriname een groot probleem.
Met meningen in de media is niets mis als het duidelijk is dat dit een mening is zonder machtsmisbruik
, geen desinformatie aangeeft en mensen niet persoonlijk schaadt want dit zijn juist de grenzen van vrije meningsuiting.
Daarnaast zouden journalisten moeten beseffen dat door hun eigen vragen de desinformatie steeds herhaald kan worden. Vooronderzoek voor een interview is belangrijk om de juiste vragen te stellen en niet alleen de microfoon voor iemand te houden en voor en tegenstanders zo tegen elkaar uit laten komen. De interviewer zal zelf ook met feiten moeten komen en de desinformatie moeten ontmantelen.
Bijvoorbeeld: Hr. Rusland voorzitter NPS en adviseur van de President durft weer afgelopen week aan te geven bij een interview van Lim FM, nieuwsmedia, dat de staatskas leeg was bij overname. Wat een pertinente leugen is dat de vorige regering een lege staatskas heeft overgedragen omdat in de staatskas SRD 7 miljard aanwezig was.
Een politici kan nu voor de microfoon zeggen wat hij wil en zo worden deze leugens bij herhaling verspreidt via de mediaZo wordt, keer op keer, de media misbruikt.
Als het voor de hr. Rusland echt een feit is, dat de staatskas leeg is, dan heeft een coalitiepartij VHP, ABOP of PL, SRD 7 miljard uit die kas gehaald. Zwart op wit zijn bewijzen, wat ook opgenomen is in het hervormingsplan 2020, dat de staatskas niet leeg was bij de inauguratie van deze regering. De staatskas is een rekening van de regering en bedoeld alleen voor de regering om hun verplichtingen na te komen. Bij de Centrale Bank van Suriname(CBvS) is ook niets gestolen zoals zelf de rechter in het eerste vonnis heeft geconcludeerd bij de case CBvS. Ik zou de hr. Rusland willen vragen, als hij echt denkt dat hij de waarheid spreekt, om te onderzoeken wie van de huidige coalitiepartijen die SRD 7 miljard uit die staatskas heeft gehaald?

Op het moment zou ik iedereen willen aanraden om alleen de artikelen, tv, radio en sociaal media rapportages serieus te nemen met feitenkennis en onderbouwing van die feiten, bronvermelding etc… We kennen situaties uit andere landen om ons heen waarbij de regering hun macht misbruikt ten opzichte van de media, waardoor de journalistiek niet meer onafhankelijk kan werken en zelfs kan worden bedreigd. Laten we dit probleem van desinformatie in Suriname met zijn alle aanpakken a.u.b.?  Zeker nu Suriname de laatste jaren ook is geconfronteerd met het feit dat politici de media onder druk wilde zetten: Zo schreef de Surinaamse Vereniging van Journalisten,17 August 2023, in verband met het incident met Minister Somohardjo o.a.: “De SVJ benadrukt dat in het democratisch bestel dat wij met elkaar als samenleving hebben afgesproken en aangenomen het ongepast en onmogelijk is, om met een minister een gedragscode af te spreken voor de onafhankelijke media. De grondwet, internationale verdragen en verklaringen, waaraan Suriname zich heeft gecommitteerd, roepen juist overheden op zich te beijveren voor een goed functionerende persvrijheid, zonder politieke inmenging. Er moet erop gewezen worden dat, noch het recht op vrije meningsuiting, noch de persvrijheid onbegrensd zijn. Evenwel is het beoordelen van die begrenzing slechts toegewezen aan de onafhankelijke rechter en niet aan de politiek. Indachtig dit gegeven roept de SVJ de samenleving en in het bijzonder de regering op recht te doen aan deze vrijheden, die te beleven en te waarborgen”

Media bescherm jezelf alstublieft tegen machtsmisbruik. Desinformatie ontwricht uw land, de democratie en de rechtstaat hierin en kan veel persoonlijk leed veroorzaken. Desinformatie is smaad en laster als de media het schrijft terwijl een politici veel beter is beschermd in deze. Laat u a.u.b. niet misbruiken.

Ingezonden:  Marie-Louise Vissers
Advies, consultatie en politiek development bureau Mawini
mawinisuriname@gmail.com

 

Bronnen:

 • Media in Latijns-Amerika versterken door onderzoek, 24 MAART AUTEUR: FREE PRESS UNLIMITED: https://www.freepressunlimited.org/nl/actueel/media-latijns-amerika-versterken-door-onderzoek
 • Wilfred Leeuwin: OM verscherpt in hoger beroep bewijslast tegen verdachten Hausil in CBvS-rechtszaak 06 feb 2023 | de ware tijd | Door:
 • Wilfred Leeuwin: Verdediging: “Heksenjacht op van Trikt leidde tot afschaffing politieke besluiten. Wo 5 juli 2023
 • Wilfred Leeuwin: Analyse Geruchtmakende zaak Centrale bank krijgt ander gezicht. 17 okt 2022.https://unitednews.sr/heksenjacht-op-van-trikt-leide-tot-afstraffing-politieke-besluiten/
 • Wilfred Leeuwin: De CBvS-zaak krijgt heel ander gezicht, 6 juli 2023
 • Wilfred Leeuwin:
 • Ware Tijd 21 okt 2022: Belgisch bedrijf Clairfield moet Centrale bank 2,5 miljoen terugbetalen.
 • De West: VAN TRIKT DENKT DAT WE OP ONS ACHTERHOOFD ZIJN GEVALLEN, 3 sept 2023
 • De West, 9 sept 2023: RAGHOEBARSING VOORSTANDER NAAMSZUIVERING DE HAAN, BISSESSUR EN JESSURUN
 • Ware Tijd, 8 sept 2023: Centrale bank legt beslag op rekeningen van Clairfield,
  https://dwtonline.com/centrale-bank-legt-beslag-op-rekeningen-van-clairfield/
 • Ware tijd: Poging tot beïnvloeding, 8 sept 2023
 • Asha Bhagwat, SUN: Onjuiste benadering ”non-refundable” moordend in zaak van Trikt.
 • Waterkant: NPS: SLM contract met kantoor Bissessur Legal BV is ‘conflict of interest’, 18 augustus 2022
  https://www.waterkant.net/suriname/2022/08/18/nps-slm-contract-met-kantoor-bissessur-is-conflict-of-interest/
 • Wetenschappelijke raad voor het regeringsbeleid NL: Media en democratie: Focus op functies, uitdaging voor een toekomstig mediabeleid.
 • Lim FM.
 • DEMOCRACY & DISINFORMATION: A TURN IN THE DEBATE:
 • SVJ zal geen ‘gedragscode’ afspreken met een minister: Published by ABC Redactie  17 August 2023.
  .

En.. wat vond je van dit artikel?

-- Advertentie / POJ - 218001 --

1 REACTIE

1 Reactie
Inline feedbacks
Bekijk alle reacties

redactie tip

meer Column, Ingezonden nieuws »

meest gelezen

HomeColumnMoet de media zich niet gaan beschermen tegen machtsmisbruik?