donderdag 22 februari 2024
31.6 C
Paramaribo
12.4 C
Amsterdam
5
(3)

Mijn reactie op Richard Kalloe

lees ook ...

Pan Am case zal ook met een sisser aflopen als je ziet hoe l...

Pan Am case zal ook met een sisser aflopen als je ziet hoe lamlendig de samenleving gedraagt De Pan Am case laat ons iets meer zien dan een mogelijke overtreding van de regering en strafbare zaak van...

Allereerst mijn dringende behoefte tot reactie: 

De heer Richard Kalloe maakt gebruik van waarneembare feiten maar geeft leugenachtige verklaringen voor deze waarneembare feiten. Dat is erg gevaarlijk: hij wekt de indruk het beste voor te hebben met de creoolse bevolking door het creools leiderschap te bekritiseren. Maar door te suggereren dat de ontwikkeling bij de afrikanen achter gebleven is en dat de ‘beschaving’ begonnen is bij de aziaten, europeanen en indianen suggereert hij dat die verder zijn in de zogenaamde neolitische evolutie.

Meneer Kalloe heeft bronnen die sterk verouderd zijn of hij verdraaid zaken bewust. Er zijn zoveel voorbeelden hiervan in zijn betoog dat ik uren nodig zou hebben om alles te weerleggen..

Toch zal ik een poging wagen: 
Zo komt er steeds meer bewijs dat de basis van alle kennis op medisch gebied maar ook landbouw ,veeteelt en dergelijke uit afrika gestolen is en gepresenteerd wordt als te zijn een verworvenheid van de groepen die uit afrika getrokken zijn. Ik heb laatst nog een tentoonstelling bijgewoond hier in Nederland. Daar bleek dat een bepaalde rijstsoort in Suriname is beland door een tot slaafgemaakte die de rijst in haar haar bewaard had. In Suriname gaat men ervan uit dat rijst uit Azie komt.

“1492 Columbus ontdekte Amerika ” nu is er bewijs dat de Nubiërs al duizenden jaren daarvoor contacten hadden met de Indianen in Amerika. Dat was ook volgens de schrijver van dat stuk onvoorstelbaar omdat men ervan uitging dat de schepen die zo’n reis konden maken pas ontwikkeld waren door de blanken. De schrijver van dat stuk concludeerde dat deze Nubiërs er waarschijnlijk niet in geslaagd waren Amerika te koloniseren. Deze schrijver gaat ervan uit dat Afrikanen net als Europeanen niet op een vredelievende manier met elkaar konden handelen maar roven als de kans daarvoor is.

Economische Ontwikkeling

Ditzelfde proef ik in het betoog van meneer Kalloe:
Economische ontwikkeling onder Hindoestanen, die meneer Kalloe zo prijst, is veelal tot stand gekomen door drugshandel, prijsopdrijving, corruptie oftewel ” Roof”.  Daarover rept meneer Kalloe met geen woord. Zo haalt hij aan dat 90% van de gedetineerden in gevangenis van een bepaalde etnische groep afkomstig zijn. Dat is zeker waar. Maar bij andere vormen van criminaliteit, zoals corruptie en prijsopdrijving, georganiseerde drugshandel, zijn andere etnische groepen zwaar oververtegenwoordigd. Deze vormen van criminaliteit stimuleren juist de gewapende misdaad omdat die vormen ontwrichtend zijn voor de hele gemeenschap en armoede vergroten. De mensen uit die groepen gaan veelal vrijuit maar zijn mede verantwoordelijk het grote aantal gedetineerden. 

De Marrons hebben volgens de heer Kalloe niet bijgedragen aan de economische ontwikkeling van het land. Deze groep afstammelingen van moedige tot slaafgemaakten zijn de plantages ontvlucht en voerden de strijd door de plantages te roven. De eigenaren leden grote verliezen en het kostte te veel geld om de strijd met deze aan te gaan. Dit is een van belangrijkste reden waarom de slavernij is afgeschaft. Als deze groepen er niet waren, was de slavernij langer doorgegaan en was meneer Kalloe nu nog als paria in India. Vele politieke partijen, waaronder ook meneer Santhoki, hebben deze mensen als stemvee gebruikt en hebben de mensen daarna laten stikken. 

Tenslotte iets waarover de heer Kalloe mag nadenken:
De Afrikanen hebben miljoenen jaren lang in goede harmonie met de natuur geleefd. Vanaf de mensen die een zogenaamde neolithische ontwikkeling hebben meegemaakt, de macht hebben is de aarde zodanig gehavend dat we ons moeten afvragen of er überhaupt nog mensen kunnen leven over 100 jaar. Dat is het resultaat van hebzucht en kortzichtigheid. In tegenstelling tot wat meneer Kalloe suggereert zou er weleens “down grading” bij deze groepen zijn opgetreden.

Ingezonden : Xandra Koorndijk 

En.. wat vond je van dit artikel?

-- Advertentie / POJ - 218001 --

2 REACTIES

2 Reacties
Inline feedbacks
Bekijk alle reacties

redactie tip

meer Column

meer Column nieuws »

meest gelezen

HomeColumnMijn reactie op Richard Kalloe