dinsdag 20 februari 2024
31 C
Paramaribo
9.7 C
Amsterdam
5
(1)

De boodschap van de EU-delegatie

lees ook ...

Het alternatief voor deze regering vind je door anders te ki...

Wij horen regelmatig de vraag: wat is het alternatief? De armoe in het antwoord verlamd elke discussie in Suriname over hoe het land verder te krijgen. Kennelijk is iedereen doordrongen dat het armoed...

De delegatie van de EU was in Suriname en spreekt zich duidelijk uit: Volgens EU-functionaris König zal het Europees statenverband samen met zijn partners de democratie in Suriname blijven steunen Dat men Suriname wil zien ontwikkelen en het Surinaamse volk wil zien bloeien in een land waar de democratie wordt gehandhaafd en de rechtsstaat wordt gerespecteerd”

In het persbericht uit de Ware Tijd en Culturu voegde President Santokhi achter deze boodschap zijn eigen woorden toe: “Met dit bezoek is ook een signaal van ondersteuning gegeven naar de regering, dat de wereld meekijkt en geen bedreiging van de democratie in Suriname zal tolereren” zo meldt de communicatiedienst Suriname.

De delegatie geeft de regering van Suriname een boodschap dat de regering een beter regeringsbeleid moet ontwikkelen om het volk uit de armoede te trekken. Daarnaast geeft deze delegatie aan dat de democratie en de rechtstaat moet worden gerespecteerd door de regering van Suriname. Dit zijn juist de onderwerpen waar het volk in vele verschillende vormen van demonstraties voor wilde opkomen.

De President maakt hiervan dat de regering wordt ondersteunt door deze buitenlandse mogendheden en dat deze delegatie geen bedreiging van de democratie in Suriname zal tolereren van buitenaf. Is dit een vorm van bedreiging aan het adres van de demonstranten, de politiek andersdenkende, die de democratie van Suriname zouden kunnen aantasten?
Dit is de tweede keer dat deze uitspraken door de president zijn gedaan. De president gaf namelijk maandag 20 febr. in DNA aan dat hij als voorzitter van de Nationale Veiligheidscommissie de waarnemend Procureur-Generaal opdracht heeft gegeven dat men de aangehouden demonstranten van 17 febr. niet mag veroordelen op “ordeverstoring” maar voor: “In georganiseerd verband plegen van ernstige misdrijven, het bedreigen van de democratie, het bedreigen van de rechtsstaat, het bedreigen van het bestuur en ook levensbedreigingen”.

Trias Politica

Een ernstige schending van Trias politica omdat de rechtsstaat zo niet meer onafhankelijk te werk mag gaan van de uitvoerende macht. De president geeft hier rechtstreeks mee aan dat de democratie kan worden aangetast door de demonstranten terwijl hijzelf de trias politica ernstig heeft geschonden. Of wil hij hiermee beweren dat de politiek andersdenkende een dictatuur willen opzetten?

Hiermee komt het regeringsbestuur in de moeilijkheden en verliest zijn internationaal gezicht omdat:
De regering, het 10 jarig regeringsbeleid van 2010 tot 2020, niet als de vijand van de democratie kan uitleggen omdat dit beleid tot transparantie, verbetering van goed bestuur en wetgeving en burgerparticipatie heeft geleid. De regering kan zelfs niet meer de schuld van de huidige economische situatie, waardoor ernstige armoede is ontstaan, bij het beleid van de vorige regering leggen. Niet nationaal en niet internationaal.
Het onderzoek van de FED bij de Centrale bank van Suriname okt 2019, Het IMF-rapport van dec 2019, bankwet Suriname blz. 76 dat de CBvS de taak heeft om de sociaaleconomische groei te bewerkstelligen voor een eerlijke verdeling onder het volk en de werkeloosheid te verkleinen, IDB-rapport, EMFI-rapport van maart 2021 en Jaarverslag van de CBvS 2019 met al hun controlesystemen hebben de waarheid hierover naar buiten gebracht.

Onderzoek FED

Het criminaliseren van de vorige regering door diverse regeringsleiders is zover gegaan dat 4 rechters een veroordeling uitspreken tegen een regeringsbeleid van de vorige regering terwijl er geen wetten zijn overtreden in deze.  Namelijk een presidentieel besluit van de vorige President der Republiek Suriname, een missieven van de vorige Raad van Ministers en de overeenkomst van het Monetaire Instituut zijn zomaar strafbaar gemaakt door de rechtelijke macht. Politiek beleid kan nooit strafbaar gemaakt worden. Een ernstige schending van Trias politica waar de democratie op is gestoeld.

Goed bestuur vereist eerlijke juridische kaders die onpartijdig worden gehandhaafd. Het vereist ook volledige bescherming van de mensenrechten, met name die van minderheden. Onpartijdige handhaving van wetten vereist een onafhankelijke justitie en een onpartijdige en onkreukbare politiemacht.
Door het criminaliseren van politiek andersdenkende zijn hierdoor vele politieke gevangenen ontstaan.
Als je naar de omstandigheden kijkt m.b.t. de demonstratie van 17 februari is hierin ook geen sprake van goed bestuur geweest. Het recht van demonstreren is zowel in de grondwet als internationaal geregeld. Als je na 17 februari een vergunning moet aanvragen hoe je mag demonstreren is weer een andere vorm van schending van de Trias politica. Vrijheid van meningsuiting is de vrijheid om alles te kunnen zeggen, schrijven, lezen en publiceren. Allerlei ideeën, meningen en standpunten moeten in het openbaar geuit kunnen worden. De vrije meningsuiting is een van de kernpunten van de mensenrechten. Iedereen en iedere groep heeft het recht om in het openbaar bij elkaar te komen voor een vergadering, protest of demonstratie. Het recht op vrijheid van meningsuiting is van groot belang in een democratisch land.

Transparantie van goed bestuur is een fundament van de democratie en rechtstaat en houdt in dat genomen besluiten en de handhaving daarvan geschieden op een wijze die de regels en voorschriften volgt. Het betekent ook dat informatie vrij beschikbaar en direct toegankelijk is voor degenen die door dergelijke beslissingen en de handhaving ervan worden getroffen. Het betekent ook dat er voldoende informatie wordt verstrekt en dat deze wordt verstrekt in gemakkelijk te begrijpen vormen in de media.
Transparantie op huidig regeringsbeleid is verdwenen op diverse onderdelen en De Nationale Assemblee kan de regering hierdoor niet meer correct controleren, zo ook niet op het financieel beleid. Taken van ministers worden gekoppeld aan presidentiële commissies of werkgroepen waar de top van de regering greep op heeft en niet meer de bevoegde ministers en de Assemblee. Er worden zelfs commissies ingesteld die justitieel onderzoek moeten verrichten. De vicepresident heeft in het DNA aangegeven dat de gekozen volksvertegenwoordigers uit de coalitie in dienst staan van hun partijvoorzitters. Alle regeringsleiders van de coalitie partijen zijn ook tevens partijvoorzitters.

Volksvertegenwoordigers 

De volksvertegenwoordigers hebben daardoor geen echte stem meer om het volk op een democratische manier te ondersteunen en voor het volk op te komen. De website van de CBvS is niet meer transparant te noemen omdat diverse staatsinkomsten niet meer terecht komen bij de CBvS. Volgens uitleg van de President worden deze staatsgelden in fondsen ondergebracht. Welke fondsen en waar? Hoe lang zijn deze staatsgelden vastgezet en is er daarom geen geld om de gezondheidszorg en onderwijs op peil te houden? Een eis van de VN-mensenrechten waar een regeringsbestuur aan moet voldoen.
Het fundament van een regering is de grondwet en werkzaam gemaakt door democratische richtlijnen waarin de trias politica, scheiding der machten, een harde eis is. Wie de scheiding der machten, uitvoerende macht, wetgevende macht en rechtelijke macht aantast is in overtreding. Hiervoor is er een vangnet in de wereld gemaakt door het internationaal recht, wat ten alle tijde boven de grondwet, nationale wet- en regelgeving staat om de veiligheid en vrijheid van burgers te beschermen.
De VN schrijft dit niet om het bestuur te beschermen want burgers, demonstranten en politiek andersdenkende kunnen de democratie, de onafhankelijke rechtstaat en goed bestuur nooit aantasten.
.
Ingezonden : Marie-Louise Vissers,
Advies, consultatie en politiek development bureau Mawini
mawinisuriname@gmail.com

En.. wat vond je van dit artikel?

-- Advertentie / POJ - 218001 --

4 REACTIES

4 Reacties
Inline feedbacks
Bekijk alle reacties

redactie tip

meer Column

meer Column nieuws »

meest gelezen

HomeColumnDe boodschap van de EU-delegatie