woensdag 24 juli 2024
26 C
Paramaribo
19.5 C
Amsterdam
4.5
(11)

Belfort valt door de mand bij Bakana Tori van LIMFM, de aap komt uit de mouw

lees ook ...

Volk betaald voor rommelende autoriteiten

Deze foto hierboven symboliseert de actuele en realistische situatie die de doorsnee Surinamer ervaart. We betalen voor de financiële rommel gemaakt door de autoriteiten. Onlangs, op 16 juli zat reger...

Belfort levert veel kritiek op Santokhi, Brunswijk en de regering. Helemaal begrijpelijk en helemaal mee eens en met hem heleboel Surinamers die kritiek leveren maar er is een verschil tussen Belfort en die heleboel Surinamers want Belfort heeft politieke ambities en zelfs ambitie om President te worden. En dan moet Belfort anders beoordeeld worden. Na Bakana Tori van LIM FM van donderdag 9 november is overduidelijk geworden dat:

  1. Belfort een leeg, hol en visieloos is net als nu iedereen dat bij Santokhi ziet
  2. Belfort een praatjesmaker is die alleen maar praat in plaats van levert
  3. Belfort valse karakter trekken heeft, net als nu iedereen dat bij Santokhi ziet

Het is belangrijk om hiervan bewust te zijn omdat Suriname al een keer “gepakt” is door iemand – Santokhi – die dit allemaal ook heeft en het land is totaal niet gebaat bij politici die ook op Santokhi lijken. Belfort is zo’n tweede Santokhi. Ik zal het nu analyseren en laten zien. Als Surinamers nu nog steeds in Belfort willen geloven dan zijn zij bij deze gewaarschuwd en dan moeten ze na 2025 niet meer “piepen”, dan moeten ze op de blaren zitten zoals ze nu op de blaren zitten nadat ze Santokhi hadden geloofd. Niemand wilde toen doorvragen, door analyseren en dan heb je nu een kat in de zak. Deze keer zal er geen excuus meer zijn. Lees de analyse hoe Belfort door de mand is gevallen en hoe de aap uit de mouw is gekomen en waarom hij een kat in een zak zal blijken te zijn.

Waarom is Belfort leeg, hol en visieloos

De man klaagt de hele tijd maar aan dat klagen van hem hebben wij niets. Hijzelf zal geen haar beter zijn. Waarom moeten wij geloven dat Belfort wel weet hoe een land tot ontwikkeling te brengen? Hij laat nimmer en zelfs op verzoek niet doorschemeren wat zijn “verstand” is. Hij overtuigt ons maar niet dat hij niet hol en leeg is terwijl ons vermoeden alsmaar groter wordt dat hij alleen maar kan klagen. Hij leent jouw horloge om jou vervolgens te vertellen hoe laat het is. Iedereen weet dat we dede in a film en dan hebben wij Belfort niet nodig om ons ook te komen vertellen dat we dede in a film. Let vooral op dat Belfort zelf nooit een analyse of onthulling brengt maar altijd achteraanholt bij wat eerder al ergens in de krant of radio al door een ander gezegd is. Hij wil zijn visie en plan nog niet ontvouwen. Waarom moeten wij dan geloven dat hij visie heeft? Wanneer in zijn hele politieke carrière heeft Belfort ooit visie en intelligentie laten zien als het om het ontwikkelen van het land gaat. Het gaat om het ontwikkelen van het land en niet om een korps of een tuin managen!! Santokhi had zelfs verhalen en nog hebben mensen die  verhalen niet kunnen verifiëren. Belfort laat dat zelfs niet merken en toch wil hij dat mensen hem moeten geloven op zijn bruine ogen? Het wordt nog ernstiger als wij ontdekken dat hij vals is en een praatjesmaker is.

Waarom Belfort een praatjesmaker is die alleen maar praat in plaats van levert

Hij klaagt alleen maar, maar onderneemt nooit actie. Belfort heeft nog nooit een klacht ergens ingediend of een actie opgestart tegen zoveel misstanden. Wat is het verschil tussen Belfort en een stelletje buurtjongens die bij omoe snesie bij een djogo de hele avond alle klachten met elkaar delen en lekker alles herkauwen? Neks.

In Bakana Tori van LIMFM van dinsdag 7 november heb ik in een analyse aangegeven dat Belfort een praatjesmaker is die zelf geen actie onderneemt en dat hij een voorbeeld aan Serena Essed kan nemen hoe je van praatjes maken over kan gaan tot actie die meer helpt dan 4 tot 5 keer per week op alle stations – net als de buurtjongens bij omoe snesie het doen – te klagen en te herkauwen.

Belfort hoort dat maar leert er niets uit. Waarom zou hij denkt hij, die Hikmat zal ik doodzwijgen. Wel 2 dagen na mijn analyse komt Belfort zelf bij LIMFM en in de Bakana Tori van donderdag 9 november vraagt Limburg hem wat hij vindt van de grondconversie en het besluit van Santokhi. Belfort denkt om meteen gebruik te maken van alle onderbuik in de samenleving en begin met zijn geijkte geklaag en afgeven op Santokhi. En geheel terecht vraagt een scherp oplettend Limburg hem maar wat hij dan ertegen gaat doen. Belfort niet gehinderd door enige schaamte en eigen reflectie papegaait dat de zaak naar CHof moet en heel stoer herhaalt hij ook “no a zaak moes go na CHof yere”. En Limburg blijft vriendelijk doch indringend en vraagt hem wat hij Belfort dan gaat doen en Belfort stapt over op uitweidingen over allesbehalve zijn eigen actie.

Zie hier het bewijs dat Belfort alleen maar praatjes heeft en nooit zelf actie onderneemt. Nooit actie die hem moeite kost. Ik heb hem zelfs een tweede kans geboden door in te bellen en hem mee te confronteren en gezegd dat hij zich onsterfelijk zou maken door de zeggen “ik Belfort ga morgen de zaak bij CHof indienen of laten indienen”. Als door een adder gebeten werd hij vals in  zijn reactie. Hier is dus bewezen dat de man hardleers is, koppig is en totaal niet gaat leveren. Er is nul reden om op hem te bouwen.

Waarom Belfort valse karakter trekken heeft

Belfort is vals en in het gesprek bij Bakana Tori van 9 november viel hij door de mand. De aap kwam uit de mouw. Geconfronteerd met zijn praatjesmakerij werd hij heel vals en sneerde mij dat ik in Nederland woon en geen stemrecht heb dus niet moet “zeuren” (mijn vertaling) met Suriname. Dit is trouwens ook wat veel politici en Surinamers doen als ze “klem lopen” en door hun inhoudelijke argumenten heen zijn namelijk de diaspora sneren dat zij Suriname niet kennen en op afstand zijn en niet moeten bemoeien. Zelf hebben ze door hun onkunde 48 jaar lang een teringzooi van het lan gemaakt en nog mogen anderen hen daarop niet wijzen. Maar ik had een uitgelezen kans om Belfort direct met zijn valsheid te confronteren. Ik hield hem en de luisteraars voor. Belfort zelf is gemiddeld 2 keer per week – ja u leest het goed – op de diaspora radio’s in Nederland, hij gebruikt die stations en dan is ver zijn en in Nederland zijn geen probleem en diaspora is goed. Hij zoekt graag fondsen en ondersteuning bij de diaspora in Nederland en dan is Nederland en diaspora goed. Hij zoekt mensen in Nederland om hem te helpen en dan is diezelfde diaspora in Nederland goed.

Hoe vals kan je zijn? Wat voor verdorven karakter kan je hebben om zo openlijk “schizofreen” te doen. Zie hier, hij verschilt geen centimeter van Santokhi. Als Belfort nu al ruim voor de verkiezingen zo handelt dan is er toch geen reden om aan te nemen dat hij na de verkiezing als zijn buit binnen is anders te gedragen. Zijn masker viel in een emotioneel gesprek. Wij kregen een inkijk in de echte Belfort en zijn foute karakter.

Gewaarschuwd mens telt voor twee

De Surinamers zijn dus nu gewaarschuwd. Als Belfort zo vals kan zijn, als hij nu al een praatjesmaker blijkt te zijn en hij niets van zijn visie wil delen dan is er geen enkele reden om te geloven dat hij geen lood om oud ijzer is. Santokhi verdrijven en Belfort binnenhalen is lood om schrootijzer binnenhalen. Voor de goede orde, Santokhi moet weg, hij moet verdreven worden, het moet maar dan moet Suriname wel een betere krijgen en niet weer een leeghoofd die ook vals blijkt te gedragen.

Ingezonden: InHikmat Mahawat Khan

Noot: er zijn veel Surinamers – aan de reactie op de FB van LIM FM tijdens BT te lezen – die geen onderscheid kunnen maken tussen Santokhi en hindostanen. Aan die Surinamers zeg ik denk aan de befaamde uitspraak van Bouterse in Ocer. Hij zei “if yu lob Santokhi of if yu no lob a mang dat na yu zaak maar Santokhi is niet hetzelfde als hindostanen dus generaliseer niet”. Velen waren boos op mij en uit de posts te lezen boos vanuit een racistisch motief en tegen hen zeg ik “if yu lobi mi, if yu no lobi mi na yu zaak maar vermoei mij niet met jouw racistisch onzin. Ik benoem en laat zien wat zo opzichtig op tafel ligt”.

En.. wat vond je van dit artikel?

-- Advertentie / POJ - 218001 --

1 REACTIE

1 Reactie
Inline feedbacks
Bekijk alle reacties

redactie tip

meer Column, Ingezonden nieuws »

meest gelezen

HomeColumnBelfort valt door de mand bij Bakana Tori van LIMFM, de aap komt uit de mouw