dinsdag 23 juli 2024
34 C
Paramaribo
20.9 C
Amsterdam
1
(1)

Afschaffen subsidie moest niet volk straffen maar efficiëntie bedrijven verbeteren

lees ook ...

Volk betaald voor rommelende autoriteiten

Deze foto hierboven symboliseert de actuele en realistische situatie die de doorsnee Surinamer ervaart. We betalen voor de financiële rommel gemaakt door de autoriteiten. Onlangs, op 16 juli zat reger...

De regering vertelt ons dat IMF de regering dwingt om de subsidies af te schaffen maar dat is maar een deel van het verhaal dat de regering ons vertelt. Het ander deel wat de regering niet begrijpt en niet vertelt laat staan zich iets van aantrekt is dat die afschaffing van de subsidie niet 1-op-1 op het bord van het volk moet worden gelegd. Dat is dus ook niet wat IMF eist.

Subsidie bij de bedrijven is nodig omdat hun voortbrengingsprijs, vaak ook kostprijs genoemd, hoog is en omdat die prijs hoog is en zwaar valt bij het volk en met name bij de sociaal zwakkeren hebben regeringen de bedrijven gesubsidieerd.

Wie subsidieert de regering dus? Niet het volk. De subsidie gaat naar de grote inefficiënte bedrijven EBS, SWM, Telesur en indirect ook naar Staatsolie. Ja, u leest het goed ook naar Staatsolie en Gowtu. Dus de subsidie is een financiering van inefficiëntie bij de bedrijven, het is een beloning voor slecht management, het is aanmoedigingspremie voor het management om rustig op hun lauweren te blijven zitten en door te snurken. Waarom zouden de managers hun oksels nat maken of hun hersenen kraken om efficiënter te werken want ze kunnen die inefficiëntie en dus de hoge kostprijs rustig door schuiven naar het volk met goed vinden van de President. Ja, u leest het goed met goed vinden van DE President want hij is de President geweest die de eerste twee jaren (!) alle parastatalen onder zijn hoede had. Hijzelf heeft dat recentelijk op een podium verteld, dus VHP-taliban en F-side no kong were mie ede moro. En ga niet de schuld bij ABOP leggen.

Subsidie

Iedereen die een beetje verstand heeft van bedrijfskunde (!) en dat is iets meer dan bedrijfseconomie want bedrijfskunde gaat naast over economie ook over productiemanagement, bedrijfsprocessen, HR-management en IT, zou moeten weten dat de kostprijs een reflectie is van efficiëntie in de bedrijfsprocessen en in de voortbrenging inclusief inkoop.

En hier zit de angel. Er is in de afgelopen 3 jaren totaal geen inspanning gepleegd om:

  1. de bedrijven te analyseren op alle processen, dit is meer dan simpel doorlichten
  2. vast te stellen wat het verbeterpotentieel is waarmee de kostprijs verlaagd kan worden
  3. dat het verbeterpotentieel te realiseren.

Dit had in 3 jaren zeker en makkelijk gekund! Ik ga zelden in mijn artikelen in op mijn eigen (werk) ervaring maar neemt u van mij aan, en ik spreek uit ervaring met dit soort exercities bij grote en complexe bedrijven, dat alle 3 stappen in 3 jaren te doen waren. Ja, u leest het goed, simpel te doen waren maar dan moet je wel A spelers aan het werk zetten en niet de B en C spelers van het niveau 6- en 5+ van Santokhi.

Boze partijen

Analyseren in ongeveer 10 weken (!). Vast stellen van verbeterpotentieel ook in ongeveer 10 weken! Ja, u leest het weer goed. Uitvoeren van de verbetering en realiseren van de besparingen in 1 jaar. Ook dit leest u goed. Dus in 1,5 jaar was de kostprijs omlaag gebracht als DE President prudent had gehandeld in plaats van te praten over prudent en andere mooie woorden. Had hij prudent gehandeld dan was de kostprijs omlaag gegaan en dan was er geen subsidie meer in die mate nodig. Iedereen blij, IMF blij, volk blij. Wel boze partijclan die niet meer kunnen snoepen en snurken bij de bedrijven. Dus door de laksheid van de President lijdt het volk nu.

Noot: het EY onderzoek bij EBS was maar een deel analyse, het was geen complete bedrijfsdoorlichting op alle processen.

Waar zit de besparing?

Ik kan u op basis van een snelle scan verzekeren dat er substantiële besparingen te realiseren zijn bij:

  • EBS: minimaal ruim 20% te besparen door betere inkoop, efficiënte bedrijfsvoering, lagere overhead
  • SWM: minimaal ruim 20% te besparen door slimmere inkoop, efficiënte bedrijfsvoering, lagere overhead
  • Telesur: minimaal ruim 20% te besparen door efficiënte bedrijfsvoering en lagere overhead en meer aanvullende inkomsten genereren door nieuwe verdienmodellen zodat de prijs van internet en telefonie laag gehouden kan worden
  • Staatsolie/Gowtu: minimaal ruim 10% door efficiënte bedrijfsvoering en lagere overhead.

Het gaat dus samen om veel geld of zoals men het zegt, geld waarvoor je je bed uitkomt, het gaat om “serious money”.

Kortom, sinds de tijd dat deze regering het weet dat IMF eist dat subsidies afgeschaft moeten worden, had de regering A spelers kunnen inschakelen en de bedrijven binnen 1,5 jaar efficiënter kunnen maken. Niet gebeurd he!. Veel van de subsidies zouden dan nu niet eens meer nodig zijn. En dus zou de burger weinig merken van de afbouw van de subsidies. Ja, u leest het weer goed. Zo eenvoudig had het gekund. De “afstraffing” van het volk en de gang naar het ravijn komt door de incompetentie van DE President zelf.

Maar waar is de rest van Suriname

De President is incompetent maar waar is de rest van Suriname dan om de gang naar het ravijn te stoppen? Je vraagt je af waar de zogeheten deskundigen zijn in Suriname. Waarom wordt deze discussie niet op grote schaal gevoerd? Waarom werkt de sociale elite mee met de regering aan de verloedering en het pesten van het volk? Waarom staat de sociale elite niet op om professioneel de regering “terug te duwen” en waarom laten ze de kritische begeleiding van de regering alleen over aan de parlementaire en buiten parlementaire oppositie? Je vraagt je af waarom al die babbel programma’s op de radio en tv in Suriname deze discussie niet voeren namelijk: HET NALATEN VAN EEN STRAKKE STROOMLIJNING VAN DE BEDRIJVEN OM DE VOORTBRENGINGSKOSTEN TE VERLAGEN?

En ja, ik weet dat er in Suriname njangs gemaakt “moeten” worden en dat er belangen spelen. Maar wordt het niet tijd dat die babbelaars van programmamakers hun toon en stijl aanpassen?. 50 jaar babbelen met meel in de mond heeft moesje niet naar Parijs gebracht. Of zijn de babbelaars van programmamakers ook van het niveau 6- en 5+? Die babbelaars maken zich meer druk over de kritische diaspora artikelen en interviews maar zelf hun falende politici en beleidsmakers kritisch bevragen lukt hen niet. De hele dag oppervlakkig populair klagen op de radio en tv maar worden poeslief  zodra ze de politici tegenover hebben zitten.

Het volk wordt door de regering onder leiding van DE President gepijnigd onder het toeziend oog van babbelaars die zich druk maken over verkeerslichten die op bepaalde kruispunten het niet doen.

Het land wordt bestuurd door de regering maar het volk wordt bedonderd door de sociale elite onder het toeziend oog van babbelende programmamakers van het niveau 6- en 5+.

En nu heb ik vast en zeker op een heleboel tenen getrapt maar ik maal er niet om want Churchill zei “You have enemies? Good. That means you’ve stood up for something, sometime in your life”

Tenslotte, mijn artikelen zouden een aansporing moeten zijn voor Santokhi om zijn voordeel mee te doen. Hij kan beter die goed lezen, is gratis advies, in plaats van zich druk maken om de critici te willen aanpakken. Ga de bedrijven aanpakken zou ik zeggen. En dit geldt ook voor al die Surinamers die lange tenen hebben omdat de diaspora hun onkunde en onvermogen blootlegt, zinloos babbelen en afgeven op de NL diaspora terwijl je zelf stiekem een NL-paspoort hebt. Hypocrisie ten top.

Door alle ellende van de verarming van het volk is iedereen afgeleid en de managers van de bedrijven blijven lekker doorsnurken zonder te werken aan efficiëntie en verlaging van de kostprijs. Afschaffen van de subsidie moest niet het volk straffen maar de efficiëntie bij bedrijven verbeteren.

Ingezonden : Hikmat Mahawat Khan

Ik ben kritisch maar geef ook regelmatig oplossingsrichtingen aan. Lees in dit verband ook het artikel “Santokhi kan zich onsterfelijk maken door het niet te laten bij het halve werk van doorlichten van staatsbedrijven” 25 mei 2022 

En.. wat vond je van dit artikel?

-- Advertentie / POJ - 218001 --

redactie tip

meer Column, Ingezonden nieuws »

meest gelezen

HomeColumnAfschaffen subsidie moest niet volk straffen maar efficiëntie bedrijven verbeteren